Mokslas

Informatikos fakultete atliekami projektai bei tyrimai skirti informacinių technologijų pritaikymo galimybėms įvairiose veiklose bei sektoriuose. Fakultetas yra vienintelis Lietuvoje priklausantis stipriausius Europos šalių informatikos mokslininkus ir akademinę bendruomenę vienijančiai asociacijai „Informatics Europe“, kuri vienija net 115 narių iš visos Europos.

 

Tyrimų kryptys

Daiktų ir paslaugų internetas – informacinei visuomenei skirta globalioji infrastruktūra, apjungianti fizinius ir virtualiuosius daiktus esamų ir besivystančių informacinių ir ryšių technologijų pagrindu  ir teikianti pažangiausias paslaugas. Daiktų interneto taikymai apima aplinkosaugą, transportą, logistiką, žemės ūkį, prekybą, sveikatos apsaugą, viešąjį saugumą, išmaniuosius ir skaitmeninius miestus, išmaniuosius namus.

Žmogaus kompiuterio sąsajos yra mokslas apie dviejų sudėtingų sistemų – kompiuterinės sistemos ir jos naudotojo – santykius. Tobulėjant kompiuterinėms sistemoms, atsiranda naujų tipų sąsajos (neuroninės, smegenų, žvilgsnių, gestų ir kt.), kurios gali būti derinamos siekiant palengvinti skaitmeninių sistemų valdymą ir informacijos perdavimą.

Semantinis tinklas reiškia ateities interneto tinklą kaip globalią duomenų bazę. Semantinio tinklo infrastruktūra leistų tiek žmonėms, tiek mašinoms daryti sprendimus kaip kategorizuoti informaciją ir ją panaudoti.

Programų sistemų projektavimas nagrinėja realaus pasaulio problemų sprendimo kuriant programų sistemas klausimus. Sistemų testavimas yra aktualus kuriant teisingai, ilgai ir darniai veikiančias programų sistemas.

Daugiadisciplininių modelių kūrimas ir analizė nagrinėja realiame pasaulyje egzistuojančių objektų ir procesų modeliavimo ir imitavimo kompiuterinėse sistemose aspektus.

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Katedra Mokslo grupės vadovas
Daiktų ir paslaugų internetas Kompiuterių katedra prof. dr. Egidijus Kazanavičius
Daugiadisciplininiai modeliai Taikomosios informatikos katedra prof. dr. Rimantas Barauskas
Dirbtinio intelekto ir vaizdų apdorojimo metodų taikymas multimedijoje Multimedijos inžinerijos katedra doc. dr. Armantas Ostreika
Išmaniosios edukacinės technologijos ir jų taikymas Multimedijos inžinerijos katedra dr. Daina Gudonienė
Kibernetinis saugumas Kompiuterių katedra prof. dr. Algimantas Venčkauskas
Multimodalinės žmogaus-kompiuterio sąsajos Programų inžinerijos katedra prof. dr. Tomas Blažauskas
Semantika ir žiniomis grindžiama informacinių sistemų inžinerija Informacijos sistemų katedra prof. dr. Rimantas Butleris
Sistemų projektavimas ir testavimas Programų inžinerijos katedra prof. dr. Eduardas Bareiša
Kiti informatikos akademiniai darbuotojai

KTU mokslas padaliniuose

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Mokslo tyrimų poveikis

Fakultete vykdomi mokslo tyrimai ir mokslo projektai atitinka strategines universiteto, prioritetines fakulteto mokslinių tyrimų plėtros kryptis ir Lietuvos išmaniosios specializacijos prioritetus: išmaniosios aplinkos ir informacinės technologijos, semantinės technologijos, kibernetinė sauga, IRT infrastruktūra.

Apgintos disertacijos

Fakultete apgintose disertacijos sprendžiamos priešakinių informatikos mokslo sričių – verslo informacinių sistemų (A. Šukys, 2017; A. Kriščiūnas, 2017), e-sveikatos sistemų (R. Girčys), pažangių žmogaus-kompiuterio sąsajų (I. Martišius, 2016), daiktų interneto (N. Jusas, 2017) – kūrimo ir taikymo problemos ir nagrinėjamos diegimo rekomendacijos kuriant šiuolaikinė traukiąją visuomenę ir žmogaus gyvenimą palengvinančias išmaniąsias aplinkas.


VARDAS PAVARDĖ
DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO
VADOVAS
GYNIMO
METAI
Gintarė Žekienė Hibridinė lietuviškų balso komandų atpažinimo technologija Kastytis Ratkevičius 2021
Darius Dirvanauskas Algoritmas gyvų ląstelių klasifikavimui ir stebėsenai giliųjų neuroninių tinklų pagrindu Rytis Maskeliūnas 2021
Donatas Mažeika Modeliais grįstos sistemų inžinerijos metodas saugių sistemų kūrimui Lina Nemuraitė, Rimantas Butleris 2021
Sam Gilvine Samuvel Judesio įsivaizdavimo sukeliamų potencialų smegenyse atpažinimo ir klasifikavimo metodų tyrimas ir tobulinimas Vacius Jusas 2021
Eglė Butkevičiūtė EKG signalų analizė treniruočių proceso modeliavimui ir nuovargio vertinimo metodikos sudarymui Liepa Bikulčienė 2021
Šarūnas Grigaliūnas Nusikaltimų elektroninėje erdvėje ekspertinio tyrimo metodas Jevgenijus Toldinas 2020
Justas Šalkevičius Virtualioji realybė nerimui atpažinti naudojant fiziologinius signalus: sistema, metodai ir vertinimas Robertas Damaševičius 2020
Tadas Telksnys Solitoninių sprendinių konstravimas diferencialinėms lygtims taikant operatorines technikas Minvydas Kazys Ragulskis 2020
Andrius Lauraitis Neurologinių sutrikimų aptikimo hibridinis klasifikavimo modelis Rytis Maskeliūnas 2020
Jonas Muleravičius Elektroninės piniginės realizacija e. verslo sistemoje Eligijus Sakalauskas 2019
Mindaugas Vasiljevas Fiziologinės kompiuterijos sistemų žmogų tausojančios sąsajos modelis Robertas Damaševičius 2019
Evelina Stanevičienė Hibridinių genetinių algoritmų taikymas pilkųjų šablonų formavimo uždaviniui Alfonsas Misevičius 2019
Tomas Uktveris Daugiaklasio EEG signalo klasifikavimo ir įrašymo sistema smegenų-kompiuterio sąsajai Vacius Jusas 2019
Julius Gelšvartas Daugiafunkcės vartotojo sąsajos paralyžiuotiesiems kūrimas ir tyrimai Rimvydas Simutis 2019
Mindaugas Bražėnas Ketvirtos eilės fazinių skirstinių struktūrų analizė ir Markovo atvykimų proceso parametrų paieškos maksimalaus tikėtinumo metodu algoritmo išlygiagretinimas Eimutis Valakevičius 2019
Sandra Aleksienė Vizualiosios informacijos slėpimas deformuojamosiose bei dvimatėse muaro gardelėse Minvydas Kazys Ragulskis ir Eligijus Sakalauskas 2019
Darius Naujokaitis Hibridinių sistemų modeliavimas agregatiniu metodu ir jų verifikavimas Rimantas Barauskas 2019
Jonas Minelga Skaitinio intelekto metodai neinvazinei gerklų ligų diagnostikai Antanas Verikas 2018
Audrius Nečiūnas Tampriųjų bangų sklidimo slopinančiose terpėse skaitinio modeliavimo algoritmai Rimantas Barauskas 2018
Martynas Vaidelys Savaime besiformuojantys raštai informacijos slėpimo uždaviniuose Minvydas Kazys Ragulskis 2018
Eglė Mickevičiūtė Veiklos žodynų ir veiklos taisyklių semantika grindžiamas veiklos procesų vaizdavimas Rimantas Butleris 2018

Nerijus Jusas

 

Požymių modeliais grindžiamas daiktų interneto sistemų kūrimas

 

Algimantas Venčkauskas 2017

Algirdas Šukys

 

Veiklos žodyno ir veiklos taisyklių semantika grindžiamos ontologijų užklausos

 

Lina Nemuraitė 2017

Andrius Kriščiūnas

 

Greitai konverguojančių skaitinių algoritmų sukūrimas trumpųjų bangų tyrimui

 

Rimantas Barauskas 2017

Dalia Čalnerytė

 

Daugiaskalių skaitinių modelių sukūrimas lanksčių vienkrypčių kompozitų dinamikos analizei

 

Rimantas Barauskas 2017

Rolandas Girčys

 

Dėvimos, realaus laiko kraujotakos parametrų stebėjimo sistemos sudarymas ir tyrimas

 

Egidijus Kazanavičius 2016

Ignas Martišius

 

Duomenų surinkimo ir signalų apdorojimo algoritmai smegenų – kompiuterio sąsajai

 

Robertas Damaševičius 2016

Jaroslav Karpovič

 

„Veiklos žodynų ir veiklos taisyklių semantikos vaizdavimas Semantinio tinklo ontologijų kalba“

 

Lina Nemuraitė 2015

Kristina Bespalova

 

Automatizuotas meta-programų kūrimas ir specializavimas panaudojant požymiais grindžiamų modelių transformacijas

 

Vytautas Štuikys 2015

Technologinių sprendimų poveikis

Siekiant, kad fakulteto mokslininkų veikla būtų dar labiau matoma ir įvertinta visuomenės bei populiarinant mokslą ir technologijas, mokslininkų sukurti mokslo darbai ir išradimai pristatomi nacionalinėse (TECHNORAMA) ir tarptautinėse mokslo parodose. Fakulteto absolventų išradimų pagrindų įkurti startuoliai yra vieni ambicingiausių ir sėkmingiausių Lietuvoje.

Publikacijų reikšmingumas ir poveikis

Fakulteto mokslininkai skelbia mokslo tyrimų rezultatus aukščiausio lygio užsienio žurnaluose su citavimo faktoriumi (Nature Scientific Reports (IF= 4.259), Biophysical journal (IF=3,668); Composite structures (IF=3,858), Information Sciences (IF=3,893), Technological and economic development of economy (IF=3,224), Computers & operations research (IF=2,600), Computers & industrial engineering (IF=2,623), Journal of systems and software (IF=2,444), Sensors (2,677), Expert systems with applications (IF=2,981), BioMed Research International (IF=2,134), PeerJ (2,177)) ir pristato aukšto lygio tarptautinės mokslo konferencijose (IEEE SSCI, DAC, ICAISC).

Renginiai ir jų poveikis

Tarptautinė konferencija “International Conference on Information and Software Technologies (ICIST)” (anksčiau žinoma „Informacinių technologijų“ pavadinimu) jau daug metų išlieka didžiausia ir svarbiausia informacinių technologijų srities tarptautine moksline konferencija, kasmet organizuojama Lietuvoje. Ji pradėta organizuoti 1995 metais, o nuo 2008 m. konferencija tapo tarptautine. Programų komitetą daugiausiai sudaro užsienio mokslininkai, konferencijos leidinio publikacijos, nuo 2008 metų įtraukiamos į Thomson Reuters WoS Proceedings duomenų bazę. Renginys Lietuvos mokslui ir studijoms yra aktualus keliais aspektais, t. y. platus informatikos inžinerijos ir informatikos mokslo krypčių temų spektras, ypatingą dėmesį skiriant sistemų modeliavimui ir programinės įrangos kūrimui. Lietuvos ir užsienio mokslininkai konferencijos tarptautiniam programų komitetui kasmet pateikia virš 120 straipsnių, iš kurių į pagrindinį leidinį publikuoti atrenkama ne daugiau 40% darbų. Pagrindinis leidinys nuo 2012 metų publikuojamas Springer‐Verlag CCIS serijoje (šios serijos leidiniai referuojami Clarivate Analytics WoS ir Scopus duomenų bazėse).

Tarptautinė konferencija ALTA – „Pažangios mokymosi technologijos“.  Šioje konferencijoje mokslininkai, studijų ekspertai, valstybės ir švietimo institucijų atstovai pristatys naujus metodinius bei technologinius sprendimus, skirtus švietimo sistemai. Konferencijos tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius.

Mokslo laureatai, apdovanojimai ir pasiekimai

LMA  jaunųjų mokslininkų stipendijos skirtos fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų srityse (2010–2011 metai):

 1. Dr. Robertui Damaševičiui, Kauno technologijos universitetas
 2. Dr. Ryčiui Maskeliūnui, Kauno technologijos universitetas
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Fakultete tyrėjų teikiamas paslaugas teikia du centrai:

1. Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras.

Pagrindiniai centro keliami uždaviniai yra orientuoti į  informatikos inžinerijos ir informatikos mokslo krypčių mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, naujų mokslo žinių kūrimą ir jų sklaidą studijų procese ir visuomenėje. Centre veikia 5 laboratorijos:

 • Semantinių technologijų laboratorija.
 • Duomenų analizės laboratorija.
 • Reikalavimų inžinerijos laboratorija.
 • Veiklos procesų valdymo laboratorija.
 • Informacinių sistemų kūrimo laboratorija.

Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras

Centras įsteigtas reorganizuojant Informatikos fakulteto Informacijos sistemų katedros Informacijos sistemų ir duomenų bazių projektavimo mokslo laboratoriją. Centro oficiali santrumpa – ISPTC.

Centras teikia paslaugas taikomiesiems moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir techninėms galimybių studijoms.

Plačiau

2. Realaus laiko kompiuterių sistemų centras.

Realaus laiko kompiuterių sistemų centre atliekami išmaniosios aplinkos bei daiktų ir paslaugų interneto taikomieji bei priešakiniai tyrimai. Centro mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis visame pasaulyje. Bendradarbiaujant kartu su TEO LT AB vykdyti projektai „GALA“, „TV MOZAIKA“, su užsienio partneriais sukurta „AXMEDIS“ turinio sklaidos sistema. Centras bendradarbiauja su Aalborgo, London City, Danijos Technikos, ir Darmštadto universitetais ir jų mokslo centrais. Palaikomi ryšiai su kompanijomis Siemens, Philips, Advantech, Analog Devices, Texas Instruments, Microsoft, Intermedix.

Centre veikia 4 laboratorijos:

 • Išmaniųjų sistemų laboratorija
 • Daiktų interneto technologijų laboratorija
 • Daiktų interneto paslaugų laboratorija
 • Sistemų prototipų projektavimo laboratorija

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras

Centro darbuotojai aktyviai dalyvauja studijų procese ir veda bei kuruoja studijų dalykus Informatikos inžinerijos studijų programoje, taip pat naujoje Sveikatos informatikos programoje, kurios tikslas rengti specialistus, turinčius visuomenės sveikatos ir informatikos žinias, gebančius projektuoti, kurti ir diegti programinę įrangą skirtą sveikatinimo uždaviniams spręsti.

Plačiau

KTU Atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurtais technologiniais sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Mokslo projektai

Informatikos fakultetas

Rodyti daugiau
 

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas
[S1; CH; OA] Buškus, Kazimieras; Vaičiukynas, Evaldas; Verikas, Antanas; Medelytė, Saulė; Šiaulys, Andrius; Šaškov, Aleksej. Automated quantification of brittle stars in seabed imagery using computer vision techniques // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 22, art. no. 7598, p. 1-15. DOI: 10.3390/s21227598. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,166]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Drungilas, Vaidotas; Vaičiukynas, Evaldas; Jurgelaitis, Mantas; Butkienė, Rita; Čeponienė, Lina. Towards blockchain-based federated machine learning: Smart contract for model inference // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 3, art. no. 1010, p. 1-21. DOI: 10.3390/app11031010. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,354; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 1,000]. Atidaryti publikaciją
[S1; NL] Saunoriene, Loreta; Ragulskis, Minvydas; Cao, Jinde; Sanjuán, Miguel A.F. Wada index based on the weighted and truncated Shannon entropy // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2021, vol. 104, iss. 1, p. 739-751. DOI: 10.1007/s11071-021-06261-1. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,022; AIF: 3,707; IF/AIF: 1,354; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 001] [Indėlis: 0,125]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Petrauskas, Vytautas; Jasinevicius, Raimundas; Damuleviciene, Gyte; Liutkevicius, Agnius; Janaviciute, Audrone; Lesauskaite, Vita; Knasiene, Jurgita; Meskauskas, Zygimantas; Dovydaitis, Juozas; Kazanavicius, Vygintas; Bitinaite-Paskeviciene, Raminta. Explainable artificial intelligence-based decision support system for assessing the nutrition-related geriatric syndromes // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 24, art. no. 11763, p. 1-19. DOI: 10.3390/app112411763. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,354; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 005, T 007] [Indėlis: 0,640]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Kasperė, Ramunė; Horbačauskienė, Jolita; Motiejūnienė, Jurgita; Liubinienė, Vilmantė; Patašienė, Irena; Patašius, Martynas. Towards sustainable use of machine translation: usability and perceived quality from the end-user perspective // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 23, art. no. 13430, p. 1-17. DOI: 10.3390/ su132313430. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: H 004, N 009] [Indėlis: 0,249]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Misnevs, Boriss; Puptsau, Aliaksandr; Jusas, Vacius. Methodology for constructing and using a mathematical model for assessing labor costs for the development of distance learning courses // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 23, art. no. 3049, p. 1-12. DOI: 10.3390/math9233049. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 0,333]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Arnastauskaitė, Jurgita; Ruzgas, Tomas; Bražėnas, Mindaugas. A new goodness of fit test for multivariate normality and comparative simulation study // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 23, art. no. 3003, p. 1-20. DOI: 10.3390/math9233003. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009, N 001] [Indėlis: 0,167]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Khan, Muhammad Attique; Alhaisoni, Majed; Tariq, Usman; Hussain, Nazar; Majid, Abdul; Damaševičius, Robertas; Maskeliūnas, Rytis. Covid-19 case recognition from chest ct images by deep learning, entropy-controlled firefly optimization, and parallel feature fusion // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 21, art. no. 7286, p. 1-19. DOI: 10.3390/s21217286. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,142]. Atidaryti publikaciją
[S1; GB; OA] Nieto, Alexandre R.; Seoane, Jesus M.; Sanjuan, Miguel A.F. Final state sensitivity in noisy chaotic scattering // Chaos solitons & fractals. Oxford : Elsevier. ISSN 0960-0779. eISSN 1873-2887. 2021, vol. 150, art. no. 111181, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.chaos.2021.111181. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,944; AIF: 3,059; IF/AIF: 1,943; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,166]. Atidaryti publikaciją
[S1; SG] Sanjuán, Miguel A.F. Artificial intelligence, chaos, prediction and understanding in science // International journal of bifurcation and chaos. Singapore : World scientific. ISSN 0218-1274. eISSN 1793-6551. 2021, vol. 31, iss. 11, art. no. 2150173, p. 1-13. DOI: 10.1142/S021812742150173X. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 2,836; AIF: 4,699; IF/AIF: 0,603; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 0,500]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Navickienė, Vida; Dagienė, Valentina; Jasutė, Eglė; Butkienė, Rita; Gudonienė, Daina. Pandemic-induced qualitative changes in the process of university studies from the perspective of university authorities // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 17, art. no. 9887, p. 1-16. DOI: 10.3390/su13179887. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, S 008, S 007] [Indėlis: 0,400]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Ramanauskaitė, Simona; Urbonaitė, Neringa; Grigaliūnas, Šarūnas; Preidys, Saulius; Trinkūnas, Vaidotas; Venčkauskas, Algimantas. Educational organization’s security level estimation model // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 17, art. no. 8061, p. 1-19. DOI: 10.3390/app11178061. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,354; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009, T 007] [Indėlis: 0,332]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Misevičius, Alfonsas; Andrejevas, Aleksandras; Ostreika, Armantas; Blažauskas, Tomas; Motiejūnas, Liudas. The color mix problem // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 16, art. no. 7263, p. 1-20. DOI: 10.3390/app11167263. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,354; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 1,000]. Atidaryti publikaciją
[S1; GB] Cantisán, Julia; Seoane, Jesús M.; Sanjuán, Miguel A.F. Stochastic resetting in the Kramers problem: a Monte Carlo approach // Chaos, solitons & fractals. Oxford : Elsevier. ISSN 0960-0779. eISSN 1873-2887. 2021, vol. 152, art. no. 111342, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.chaos.2021.111342. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,944; AIF: 3,059; IF/AIF: 1,943; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 0,166]. Atidaryti publikaciją
[S1; US; OA] Bankauskaite, J.; Morkevicius, Aurelijus; Butleris, R. Model-based evaluation of the system of systems architectures used to perform trade studies and sensitivity analyses // IEEE access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2021, vol. 9, p. 114609-114621. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3105589. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,367; AIF: 3,666; IF/AIF: 0,918; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,833]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Gudonienė, Daina; Paulauskaitė-Tarasevičienė, Agnė; Daunorienė, Asta; Sukackė, Vilma. A case study on emerging learning pathways in SDG-focused engineering studies through applying CBL // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 15, art. no. 8495, p. 1-19. DOI: 10.3390/su13158495. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: S 003, T 007, S 007, N 009] [Indėlis: 0,500]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Skersys, Tomas; Danenas, Paulius; Butleris, Rimantas; Ostreika, Armantas; Ceponis, Jonas. Extracting SBVR business vocabularies from UML use case models using M2M transformations based on drag-and-drop actions // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 14, art. no. 6464, p. 1-23. DOI: 10.3390/app11146464. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,354; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 1,000]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Timofejeva, Inga; Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. An operator-based scheme for the numerical integration of FDEs // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 12, art. no. 1372, p. 1-17. DOI: 10.3390/math9121372. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 001, N 009] [Indėlis: 0,200]. Atidaryti publikaciją
[S1; DE] Shen, Mengen; Yang, Jianhua; Sanjuán, Miguel A.F.; Zheng, Yuqiao; Liu, Houguang. Adaptive denoising for strong noisy images by using positive effects of noise // European physical journal plus. Heidelberg : Springer. ISSN 2190-5444. 2021, vol. 136, art. no. 698, p. 1-19. DOI: 10.1140/epjp/s13360-021-01693-5. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,911; AIF: 3,837; IF/AIF: 1,019; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 0,100]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Mahmood, Zeba; Jusas, Vacius. Implementation framework for a blockchain-based federated learning model for classification problems // Symetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2021, vol. 13, iss. 7, art. no. 1116, p. 1-15. DOI: 10.3390/sym13071116. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,713; AIF: 6,440; IF/AIF: 0,421; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 1,000]. Atidaryti publikaciją
[S1; US] Abayomi-Alli, Olusola Oluwakemi; Damaševičius, Robertas; Misra, Sanjay; Maskeliūnas, Rytis. Cassava disease recognition from low-quality images using enhanced data augmentation model and deep learning // Expert systems. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 0266-4720. eISSN 1468-0394. 2021, vol. 38, iss. 7, e12746, p. 1-21. DOI: 10.1111/exsy.12746. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,587; AIF: 4,175; IF/AIF: 0,619; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,500]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Odusami, Modupe; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Krilavičius, Tomas. Analysis of features of Alzheimer’s disease: detection of early stage from functional brain changes in magnetic resonance images using a finetuned ResNet18 network // Diagnostics. Basel : MDPI. ISSN 2075-4418. 2021, vol. 11, iss. 6, art. no. 1071, p. 1-16. DOI: 10.3390/diagnostics11061071. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,706; AIF: 5,182; IF/AIF: 0,715; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,500]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Kulikajevas, Audrius; Maskeliunas, Rytis; Damasevicius, Robertas; Scherer, Rafal. HUMANNET—a two-tiered deep neural network architecture for self-occluding humanoid pose reconstruction // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 12, art. no. 3945, p. 1-16. DOI: 10.3390/s21123945. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,500]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Maqsood, Sarmad; Damaševičius, Robertas; Maskeliūnas, Rytis. Hemorrhage detection based on 3D CNN deep learning framework and feature fusion for evaluating retinal abnormality in diabetic patients // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 11, art. no. 3865, p. 1-21. DOI: 10.3390/s21113865. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,667]. Atidaryti publikaciją
[S1; NL] Nieto, Alexandre R.; Seoane, Jesús M.; Sanjuán, Miguel A.F. Trapping enhanced by noise in nonhyperbolic and hyperbolic chaotic scattering // Communications in nonlinear science and numerical simulation. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1007-5704. eISSN 1878-7274. 2021, vol. 102, art. no. 105905, p. 1-12. DOI: 10.1016/j.cnsns.2021.105905. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,260; AIF: 2,772; IF/AIF: 1,536; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 0,166]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Kulikajevas, Audrius; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Wlodarczyk-Sielicka, Marta. Auto-refining reconstruction algorithm for recreation of limited angle humanoid depth data // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 11, art. no. 3702, p. 1-17. DOI: 10.3390/s21113702. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,500]. Atidaryti publikaciją
[S1; DE] Liu, Huayu; Yang, Jianhua; Sanjuán, Miguel A.F. Improvement in the stochastic resonance in the Duffing oscillator subjected to a Poisson white noise excitation // European physical journal plus. Heidelberg : Springer. ISSN 2190-5444. 2021, vol. 136, iss. 5, art. no. 528, p. 1-16. DOI: 10.1140/epjp/s13360-021-01537-2. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,911; AIF: 3,837; IF/AIF: 1,019; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 0,166]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Ostasevicius, Vytautas; Karpavicius, Paulius; Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Jurenas, Vytautas; Mystkowski, Arkadiusz; Cesnavicius, Ramunas; Kizauskiene, Laura. A machine learning approach for wear monitoring of end mill by self-powering wireless sensor nodes // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 9, art. no. 3137, p. 1-26. DOI: 10.3390/s21093137. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, N 009, T 009] [Indėlis: 0,284]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Jusas, Vacius; Butkiene, Rita; Venčkauskas, Algimantas; Burbaite, Renata; Gudoniene, Daina; Grigaliūnas, Šarūnas; Andone, Diana. Models for administration to ensure the successful transition to distance learning during the pandemic // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 9, art. no. 4751, p. 1-24. DOI: 10.3390/su13094751. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,858]. Atidaryti publikaciją
[S1; US; OA] Vaiciukynas, Evaldas; Danenas, Paulius; Kontrimas, Vilius; Butleris, Rimantas. Two-step meta-learning for time-series forecasting ensemble // IEEE Access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2021, vol. 9, p. 62687-62696. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3074891. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,367; AIF: 3,666; IF/AIF: 0,918; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,750]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Marcinkevicius, Romas; Cao, Maosen; Ragulskis, Minvydas. F-operators for the construction of closed form solutions to linear homogenous PDEs with variable coefficients // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 9, art. no. 918, p. 1-13. DOI: 10.3390/math9090918. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 001, N 009] [Indėlis: 0,200]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Swacha, Jakub; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Kulikajevas, Audrius; Blažauskas, Tomas; Muszyńska, Karolina; Miluniec, Agnieszka; Kowalska, Magdalena. Introducing sustainable development topics into computer science education: design and evaluation of the Eco JSity game // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 8, art. no. 4244, p. 1-17. DOI: 10.3390/su13084244. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,500]. Atidaryti publikaciją
[S1; GB; OA] Pranevicius, Mindaugas; Pranevicius, Henrikas; Pranevicius, Osvaldas. Cerebral venous steal equation for intracranial segmental perfusion pressure predicts and quantifies reversible intracranial to extracranial flow diversion // Scientific reports. London : Nature. ISSN 2045-2322. 2021, vol. 11, iss. 1, art. no. 7711, p. 1-10. DOI: 10.1038/s41598-021-85931-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,380; AIF: 6,440; IF/AIF: 0,680; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,333]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Arnastauskaitė, Jurgita; Ruzgas, Tomas; Bražėnas, Mindaugas. An exhaustive power comparison of normality tests // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 7, art. no. 788, p. 1-20. DOI: 10.3390/math9070788. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009, N 001] [Indėlis: 0,167]. Atidaryti publikaciją
[S1; SG] Cantisan, Julia; Seoane, Jesus M.; Sanjuán, Miguel A.F. Transient dynamics of the Lorenz system with a parameter drift // International journal of bifurcation and chaos. Singapore : World Scientific. ISSN 0218-1274. eISSN 1793-6551. 2021, vol. 31, iss. 2, art. no. 2150029, p. 1-13. DOI: 10.1142/S0218127421500292. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 2,836; AIF: 4,699; IF/AIF: 0,603; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 0,166]. Atidaryti publikaciją
[S1; GB; OA] Timofejeva, Inga; Telksnys, Tadas; Navickas, Zenonas; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. Higher order solitary solutions to the meta-model of diffusively coupled Lotka-Volterra systems // Advances in difference equations. London : Springer Open. ISSN 1687-1847. 2021, vol. 2021, iss. 1, art. no. 133, p. 1-19. DOI: 10.1186/s13662-021-03300-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 2,803; AIF: 1,582; IF/AIF: 1,771; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 001, N 009] [Indėlis: 0,200]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Luneckas, Mindaugas; Luneckas, Tomas; Kriaučiūnas, Jonas; Udris, Dainius; Plonis, Darius; Damaševičius, Robertas; Maskeliūnas, Rytis. Hexapod robot gait switching for energy consumption and cost of transport management using heuristic algorithms // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 3, art. no. 1339, p. 1-13. DOI: 10.3390/app11031339. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,354; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,142]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Raudonis, Vidas; Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Sutiene, Kristina. Fast multi-focus fusion based on deep learning for early-stage embryo image enhancement // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 3, art. no. 863, p. 1-15. DOI: 10.3390/s21030863. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, N 001, N 009] [Indėlis: 0,333]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Ostreika, Armantas; Pivoras, Marius; Misevičius, Alfonsas; Skersys, Tomas; Paulauskas, Linas. Classification of objects by shape applied to amber gemstone classification // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 3, art. no. 1024, p. 1-14. DOI: 10.3390/app11031024. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,354; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, N 009] [Indėlis: 0,800]. Atidaryti publikaciją
[S1; US; OA] Timofejeva, Inga; Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Marcinkevičius, Romas; Yang, Xiao-Jun; Ragulskis, Minvydas. The extension of analytic solutions to FDEs to the negative half-line // AIMS Mathematics. Springfield, MO : AIMS press. ISSN 2473-6988. 2021, vol. 6, iss. 4, p. 3257-3271. DOI: 10.3934/math.2021195. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,427; AIF: 1,582; IF/AIF: 0,902; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009, N 001] [Indėlis: 0,166]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Misevičius, Alfonsas; Verenė, Dovilė. A hybrid genetic-hierarchical algorithm for the quadratic assignment problem // Entropy. Basel : MDPI. ISSN 1099-4300. 2021, vol. 23, iss. 1, art. no. 108, p. 1-31. DOI: 10.3390/e23010108. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,524; AIF: 3,837; IF/AIF: 0,657; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 1,000]. Atidaryti publikaciją
[S1; NL] Bashkirtseva, Irina; Ryashko, Lev; López, Álvaro G.; Seoane, Jesús M.; Sanjuán, Miguel A.F. The effect of time ordering and concurrency in a mathematical model of chemoradiotherapy // Communications in nonlinear science and numerical simulation. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1007-5704. eISSN 1878-7274. 2021, vol. 96, art. no. 105693, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.cnsns.2021.105693. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,260; AIF: 2,772; IF/AIF: 1,536; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 0,100]. Atidaryti publikaciją
[S1; DE] Misevičius, Alfonsas; Palubeckis, Gintaras; Drezner, Zvi. Hierarchicity‑based (self‑similar) hybrid genetic algorithm for the grey pattern quadratic assignment problem // Memetic computing. Heidelberg : Springer. ISSN 1865-9284. eISSN 1865-9292. 2021, vol. 13, iss. 1, p. 69-90. DOI: 10.1007/s12293-020-00321-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,900; AIF: 4,698; IF/AIF: 1,255; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 0,667]. Atidaryti publikaciją
[S1; NL] Afza, Farhat; Khan, Muhammad Attique; Sharif, Muhammad; Kadry, Seifedine; Manogaran, Gunasekaran; Saba, Tanzila; Ashraf, Imran; Damaševičius, Robertas. A framework of human action recognition using length control features fusion and weighted entropy-variances based feature selection // Image and vision computing. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0262-8856. eISSN 1872-8138. 2021, vol. 106, art. no. 104090, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.imavis.2020.104090. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,818; AIF: 3,596; IF/AIF: 0,783; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,125]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Palubeckis, Gintaras. An approach integrating simulated annealing and variable neighborhood search for the bidirectional loop layout problem // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 1, art. no. 5, p. 1-30. DOI: 10.3390/math9010005. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 1,000]. Atidaryti publikaciją
[S1; NL] Puy, Andreu; Daza, Alvar; Wagemakers, Alexandre; Sanjuán, Miguel A.F. A test for fractal boundaries based on the basin entropy // Communications in nonlinear science and numerical simulation. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1007-5704. eISSN 1878-7274. 2021, vol. 95, art. no. 105588, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.cnsns.2020.105588. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,260; AIF: 2,772; IF/AIF: 1,536; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 009] [Indėlis: 0,125]. Atidaryti publikaciją
[S1; CH; OA] Valiuškaitė, Viktorija; Raudonis, Vidas; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Krilavičius, Tomas. Deep learning based evaluation of spermatozoid motility for artificial insemination // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 1, art. no. 72, p. 1-14. DOI: 10.3390/s21010072. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,200]. Atidaryti publikaciją
[S1; US] Grigaliunas, Sarunas; Toldinas, Jevgenijus; Venckauskas, Algimantas; Morkevicius, Nerijus; Damasevicius, Robertas. Digital evidence object model for situation awareness and decision making in digital forensics investigation // IEEE intelligent systems. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 1541-1672. eISSN 1941-1294. 2021, vol. 36, iss. 5, p. 39-48. DOI: 10.1109/MIS.2020.3020008. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,405; AIF: 4,332; IF/AIF: 0,786; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 1,000]. Atidaryti publikaciją
[S1; GB] Maciulevicius, Martynas; Tiwari, Kumar Anubhav; Navickaite, Diana; Chopra, Sonam; Satkauskas, Saulius; Raisutis, Renaldas. Optimization of microbubble side-scattering signal analysis for efficient cavitation dosimetry // Biomedical signal processing and control. Oxford : Elsevier. ISSN 1746-8094. eISSN 1746-8108. 2021, vol. 63, art. no. 102235, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.bspc.2020.102235. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,880; AIF: 4,677; IF/AIF: 0,829; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 011, T 010, T 001] [Indėlis: 0,083]. Atidaryti publikaciją

Nuo 1990 m. fakultete leidžiamas mokslinis žurnalas “Informacinės technologijos ir valdymas“, kurio straipsniai įtraukti į 7 tarptautinių duomenų bazių sąrašą.

Nuo 1994 m. fakultete organizuojama tarptautinė konferencija “Informacinės ir programinės įrangos technologijos” (ICIST). Konferencijos leidinys publikuojamas Springer, referuojamas Clarivate Analytics WoS duomenų bazėje.

Nuo 1995 m. fakultete kas trejus metus organizuojama studentų ir doktorantų mokslinė konferencija “Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos” (IVUS).

Nuo 2012 m. fakultete organizuojama Advanced Learning Technologies and Applications (ALTA)

Mokslo prodekanė
Dr. Daina Gudonienė
Studentų g. 50 – 409a

el. p. daina.gudoniene@ktu.lt

Mokslo administratorius
Edgaras Dambrauskas
Studentų g. 50 – 409a

el. p. edgaras.dambrauskas@ktu.lt