Multimedijos inžinerijos katedra

Katedros misija – teikti kokybiškas multimedijos technologijų studijas, suteikti studijuojantiems jų būsimai karjerai reikalingų žinių ir praktinių gebėjimų, užtikrinant studentų praktiką įmonėse ir įtraukiant verslo atstovus į studijų procesą.

Bakalauro studijų programa

Multimedijos technologijos. Programos tikslas – suteikti kompiuterinės grafikos ir garso apdorojimo, tradicinės ir interneto žiniasklaidos turinio rengimo, multimedijos sistemų inžinerijos, kompiuterių ir skaitmeninės technikos žinių. Šiuolaikinės informacinės technologijos stipriai pakeitė mus pasiekiančios informacijos pavidalus bei informacijos sklaidos būdus. Šioje programoje būsimi specialistai mokomi perprasti vaizdo bei garso apdorojimo ir kūrimo principus grindžiamus šiuolaikiniais kompiuteriniais įrankiais. Studentai turi progą susipažinti su įvairiomis garso, vaizdo medžiagos, trimatės grafikos kūrimo bei redagavimo priemonėmis, kurti žaidimus bei kitokio pobūdžio interaktyvias grafines programas. Multimedijos technologijų specialistas yra tarpinė grandis tarp menininko (dailininko, scenaristo, režisieriaus) ir skaitmeninio turinio, publikuojamo viešojoje erdvėje.

Magistro studijų programa

InformatikaProgramos tikslas – suteikti dirbtinio intelekto, daugialypės terpės, sistemų teorijos, programavimo ir duomenų analizės metodologinių žinių, išmokyti kurti naujas daugialypės terpės ir informatikos sistemas bei kitus kompiuterinės informatikos produktus. Būsimieji magistrai studijuoja IT paslaugas debesų kompiuterijoje, projektų valdymą, multimedijos duomenų gavybą, skaitmeninį vaizdo ir garso apdorojimą, virtualios realybės ir 3D modeliavimą bei kitus dalykus.
Šią studijų programą baigęs informatikos specialistas turi gilesnes ne tik taikomosios informatikos, bet ir daugialypės terpės, duomenų analizės metodologines žinias, gebės planuoti ir koordinuoti specialistų grupės darbą bei savarankiškai vykdyti informatikos mokslinius tyrimus, parengti ir priimti sprendimus.

Mokslinių tyrimų kryptys:

  1. Kompiuterinė rega ir vaizdų apdorojimas (angl. k. Computer Vision and Image Processing) – stereovizija, vaizdų ir videoinformacijos apdorojimas, 3D geometrinė rekonstrukcija, jos analizė ir išgavimas, intelektualus vaizdų suvokimas.
  2. Kompiuterinė grafika, animacijos, žaidimų ir interaktyvios sistemos (angl. k. Computer Graphics Animation and Gaming, Interactive Systems) – 3D grafika, animacija, kompiuterinė grafika ir geometrinis modeliavimas, virtuali realybė, vaizdų sintezė ir generavimas, 3D žaidimai, tinkliniai žaidimai, tinklinių žaidimų platformos, dirbtinis intelektas žaidimuose, interaktyvios realaus laiko sistemos, GPU programavimas, papildyta realybė, žaidimų inžinerija.
  3. Daugialypės terpės ir mokymosi sistemos(angl. k. Multimedia and Digital Learning) – skaitmeninio mokymosi turinio kūrimo sistemos, mokymosi sistemų projektavimas ir kūrimas, skaitmeninio mokymosi standartizavimas.
  4. Multimedija ir multimedijos turinio išgavimo, apdorojimo ir pateikimo sistemos (angl. k. Multimedia and Content Retrieval Systems) – skaitmeninių signalų apdorojimas, vizualinės sistemos, vaizdo ir garso medžiagos analizė ir išgavimas, paskirstytos multimedijos platformos, garso apdorojimas, kalbos apdorojimas, mobili ir žiniatinklio multimedija.

Kontaktai

Ligita Zailskaitė-Jakštė
Administratorė

Studentų g. 50, Kaunas
e. p. ligita.zailskaite@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Doc. dr. Kęstutis Jankauskas

Katedros vedėjas

Studentų g. 50, Kaunas
el. p. kestutis.jankauskas@ktu.lt

Profesoriai

 

 

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Alfonsas Misevičius Profesorius Studentų g. 50 alfonsas.misevicius@ktu.lt
Rytis Maskeliūnas Profesorius Studentų g. 50 rytis.maskeliunas@ktu.lt
Algirdas Noreika Profesorius praktikas Studentų g. 50 algirdas.noreika@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Antanas Lenkevičius Docentas Studentų g. 50 antanas.lenkevicius@ktu.lt
Liudas Motiejūnas Docentas Studentų g. 50 liudas.motiejunas@ktu.lt
Kęstutis Jankauskas Docentas Studentų g. 50 kestutis.jankauskas@ktu.lt
Daina Gudonienė Docentė Studentų g. 50 daina.gudoniene@ktu.lt
Andrius Lauraitis Docentas Studentų g. 50 andrius.lauraitis@ktu.lt
Gintaras Palubeckis Docentas Studentų g. 50 gintaras.palubeckis@ktu.lt
Armantas Ostreika Docentas Studentų g. 50 armantas.ostreika@ktu.lt
Vytenis Punys Docentas-praktikas Studentų g. 50 vytenis.punys@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Vytautas Bukšnaitis Lektorius Studentų g. 50 vytautas.buksnaitis@ktu.lt
Julijus Jakutavičius Lektorius Studentų g. 50 julius.jakutavicius@ktu.lt
Jūratė Platužienė Lektorė Studentų g. 50 jurate.platuziene@ktu.lt
Kęstutis Simonavičius Lektorius Studentų g. 50 kestutis.simonavicius@ktu.lt
Giedrius Tribandis Kviestinis lektorius Studentų g. 50 giedrius.tribandis@ktu.lt
Gintarė Laucienė Lektorius Studentų g. 50 gintare.lauciene@ktu.lt
Andrius Lauraitis Lektorius Studentų g. 50 andrius.lauraitis@ktu.lt
Tomas Valatkevičius Lektorius Studentų g. 50 tomas.valatkevicius@ktu.lt
Andrej Afonin Lektorius Studentų g. 50 andrej.afonin@ktu.lt
Gintarė Paškauskaitė Lektorė Studentų g. 50 gintare.paskauskaite@ktu.lt

Darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Evelina Stankevičienė Asistentė Studentų g. 50 evelina.stankeviciene@ktu.lt
Lukas Paulauskas Asistentas Studentų g. 50 lukas.paulauskas@ktu.lt
Ligita Zailskaitė-Jakštė Asistentė Studentų g. 50 ligita.zailskaite@ktu.lt
Dovilė Verenė Asistentė Studentų g. 50 dovile.verene@ktu.lt
Gintarė Žekienė Asistentė Studentų g. 50 gintare.zekiene@ktu.lt
Agnė Kazakevičiūtė Akademinė padėjėja K. Donelaičio g. 73 agne.kazakeviciute@ktu.lt
Justas Mažintas Akademinis padėjėjas K. Donelaičio g. 73 justas.mazintas@ktu.lt
Aurelija Skučaitė Akademinė padėjėja K. Donelaičio g. 73 aurelija.skucaite@ktu.lt
 

Doktorantai