Multimedijos inžinerijos katedra

Katedros misija – teikti kokybiškas multimedijos technologijų studijas, suteikti studijuojantiems jų būsimai karjerai reikalingų žinių ir praktinių gebėjimų, užtikrinant studentų praktiką įmonėse ir įtraukiant verslo atstovus į studijų procesą.

Bakalauro studijų programa

Multimedijos technologijos. Programos tikslas – suteikti kompiuterinės grafikos ir garso apdorojimo, tradicinės ir interneto žiniasklaidos turinio rengimo, multimedijos sistemų inžinerijos, kompiuterių ir skaitmeninės technikos žinių. Šiuolaikinės informacinės technologijos stipriai pakeitė mus pasiekiančios informacijos pavidalus bei informacijos sklaidos būdus. Šioje programoje būsimi specialistai mokomi perprasti vaizdo bei garso apdorojimo ir kūrimo principus grindžiamus šiuolaikiniais kompiuteriniais įrankiais. Studentai turi progą susipažinti su įvairiomis garso, vaizdo medžiagos, trimatės grafikos kūrimo bei redagavimo priemonėmis, kurti žaidimus bei kitokio pobūdžio interaktyvias grafines programas. Multimedijos technologijų specialistas yra tarpinė grandis tarp menininko (dailininko, scenaristo, režisieriaus) ir skaitmeninio turinio, publikuojamo viešojoje erdvėje.

Magistro studijų programa

InformatikaProgramos tikslas – suteikti dirbtinio intelekto, daugialypės terpės, sistemų teorijos, programavimo ir duomenų analizės metodologinių žinių, išmokyti kurti naujas daugialypės terpės ir informatikos sistemas bei kitus kompiuterinės informatikos produktus. Būsimieji magistrai studijuoja IT paslaugas debesų kompiuterijoje, projektų valdymą, multimedijos duomenų gavybą, skaitmeninį vaizdo ir garso apdorojimą, virtualios realybės ir 3D modeliavimą bei kitus dalykus.
Šią studijų programą baigęs informatikos specialistas turi gilesnes ne tik taikomosios informatikos, bet ir daugialypės terpės, duomenų analizės metodologines žinias, gebės planuoti ir koordinuoti specialistų grupės darbą bei savarankiškai vykdyti informatikos mokslinius tyrimus, parengti ir priimti sprendimus.

Mokslinių tyrimų kryptys:

  1. Kompiuterinė rega ir vaizdų apdorojimas (angl. k. Computer Vision and Image Processing) – stereovizija, vaizdų ir videoinformacijos apdorojimas, 3D geometrinė rekonstrukcija, jos analizė ir išgavimas, intelektualus vaizdų suvokimas.
  2. Kompiuterinė grafika, animacijos, žaidimų ir interaktyvios sistemos (angl. k. Computer Graphics Animation and Gaming, Interactive Systems) – 3D grafika, animacija, kompiuterinė grafika ir geometrinis modeliavimas, virtuali realybė, vaizdų sintezė ir generavimas, 3D žaidimai, tinkliniai žaidimai, tinklinių žaidimų platformos, dirbtinis intelektas žaidimuose, interaktyvios realaus laiko sistemos, GPU programavimas, papildyta realybė, žaidimų inžinerija.
  3. Daugialypės terpės ir mokymosi sistemos(angl. k. Multimedia and Digital Learning) – skaitmeninio mokymosi turinio kūrimo sistemos, mokymosi sistemų projektavimas ir kūrimas, skaitmeninio mokymosi standartizavimas.
  4. Multimedija ir multimedijos turinio išgavimo, apdorojimo ir pateikimo sistemos (angl. k. Multimedia and Content Retrieval Systems) – skaitmeninių signalų apdorojimas, vizualinės sistemos, vaizdo ir garso medžiagos analizė ir išgavimas, paskirstytos multimedijos platformos, garso apdorojimas, kalbos apdorojimas, mobili ir žiniatinklio multimedija.

Kontaktai

Ligita Zailskaitė-Jakštė
Administratorė

Studentų g. 50-401, Kaunas
tel. +370 (37) 300 371
e. p. ligita.zailskaite@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Doc. dr. Armantas Ostreika

Katedros vedėjas

Studentų g. 50-401, Kaunas
tel. +370 (37) 350 730
e. p. armantas.ostreika@ktu.lt

Profesoriai

 

 

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Alfonsas Misevičius Profesorius Studentų g. 50–416a +370 (37) 300 372 alfonsas.misevicius@ktu.lt
Gintaras Palubeckis Kviestinis profesorius Studentų g. 50–408 gintaras.palubeckis@ktu.lt
Rytis Maskeliūnas Profesorius Studentų g. 50 rytis.maskeliunas@ktu.lt
Algirdas Noreika Profesorius praktikas Studentų g. 50 algirdas.noreika@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Antanas Lenkevičius Docentas Studentų g. 50–416a +370 (37) 300 372 antanas.lenkevicius@ktu.lt
Liudas Motiejūnas Docentas Studentų g. 50-408a +370 (37) 300 373 liudas.motiejunas@ktu.lt
Kęstutis Jankauskas Docentas Studentų g. 50–416 +370 (37) 300 374 kestutis.jankauskas@ktu.lt
Daina Gudonienė Docentė Studentų g. 50 daina.gudoniene@ktu.lt
Vytenis Punys Doc. praktikas Studentų g. 50–416 +370 (37) 300 374 vytenis.punys@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Vytautas Bukšnaitis Lektorius Studentų g. 50–400, 416a +370 (37) 300 372 vytautas.buksnaitis@ktu.lt
Julijus Jakutavičius Lektorius Studentų g. 50-416 +370 (37) 300 374 julius.jakutavicius@ktu.lt
Jūratė Platužienė Lektorė Studentų g. 50-400a jurate.platuziene@ktu.lt
Kęstutis Simonavičius Lektorius Studentų g. 50–416a +370 (37) 300 372 kestutis.simonavicius@ktu.lt
Giedrius Tribandis Kviestinis lektorius Studentų g. 50 giedrius.tribandis@ktu.lt
Gintarė Laucienė Lektorius Studentų g. 50-408 gintare.lauciene@ktu.lt
Gintarė Žekienė Lektorius Studentų g. 50-408 gintare.zekiene@ktu.lt
Evelina Stanevičienė Lektorius Studentų g. 50-408 evelina.staneviciene@ktu.lt
Lukas Paulauskas Kviestinis lektorius Studentų g. 50 lukas.paulauskas@ktu.lt
Ligita Zailskaitė-Jakštė Kviestinė lektorė Studentų g. 50 ligita.zailskaite@ktu.lt
Andrius Lauraitis Lektorius Studentų g. 50 andrius.lauraitis@ktu.lt
Dovilė Verenė Lektorė Studentų g. 50-408A +370 (37) 300 373 dovile.verene@ktu.lt
Tomas Valatkevičius Lektorius Studentų g. 50 tomas.valatkevicius@ktu.lt

Darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Andrej Afonin Asistentas Studentų g. 50-408A andrej.afonin@ktu.lt
 

Doktorantai