Kompiuterių katedra

Katedros misija:

ruošti aukštos kvalifikacijos specialistus ir vykdyti mokslo tyrimus informatikos inžinerijos ir informacinių technologijų saugos srityse, kaupti kompetenciją ir padėti verslui taikyti mokslo žinias praktikoje.

Bakalauro studijų programos

Informatikos inžinerija. Ši programa yra pirmoji Lietuvoje tarptautiniu mastu pripažinta ir EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education) tinkle akredituota studijų programa, kuriai suteiktas prestižinis „Euro-Inf“ kokybės ženklas. Jau keletą metų iš eilės ji pelno geriausios Informatikos inžinerijos studijų krypties programos Lietuvoje vardą. Studijuodami šioje programoje išmoksite projektuoti, kurti, diegti programinę ir techninę įrangą, administruoti ir kurti įmonių kompiuterijos sistemas, užtikrinti informacinę saugą.

Magistro studijų programa

Informacijos ir informacinių technologijų sauga. Skirta rengti magistrus, turinčius kibernetinio saugumo teorinių pagrindų, metodų ir technologijų, informacijos saugos vadybos ir kibernetinės erdvės teisinio reguliavimo žinių, gebančius savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti kibernetinio saugumo užtikrinimo srityje: vertinti, projektuoti ir įgyvendinti saugias informacinių technologijų ir saugos vadybos sistemas, spręsti saugos problemas, susijusias su socialine inžinerija,  planuoti ir įgyvendinti veiklos tęstinumą ir kibernetinių sistemų atstatymą.

Mokslinių tyrimų kryptys:

  1. Išmaniosios aplinkos sistemos
  2. Informacijos ir informacinių technologijų sauga
  3. Kibernetinių nusikaltimų tyrimas

Pagal tarptautinį projektą HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176 „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro sukūrimas“ (Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research&Education (L3CE)) (2014-7-8 – 2016-01-07), buvo sukurtas nacionalinis kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras. Projektą finansavo Europos Komisija. KTU vykdomų mokslinių tyrimų darbų vadovas – prof. dr. Algimantas Venčkauskas.

Pagal nacionalinį mokslo projektą VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-018 „Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“ (Research and development of internet technologies and their infrastructure for smart  environments of  things and services) (2012-08-14 – 2015-08-13 ), kurį finansavo Europos socialinio fondo agentūra, kompiuterių katedra sukūrė Išmaniosios aplinkos daiktų integracijos metodiką ir technologiją. Mokslinių tyrimų vadovas  – prof. dr. Algimantas Venčkauskas.

Kontaktai

Ingrida Ivanauskaitė
Administratorė

Studentų g. 50, Kaunas
e. p. ingrida.ivanauskaite@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Doc. dr. Šarūnas Grigaliūnas

Katedros vedėjas

Studentų gatvė 50, Kaunas
el. p. sarunas.grigaliunas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Algimantas Venčkauskas Profesorius Studentų g. 50 algimantas.venckauskas@ktu.lt
Egidijus Kazanavičius Profesorius Studentų g. 50 egidijus.kazanavicius@ktu.lt
Jevgenijus Toldinas Profesorius Studentų g. 50 eugenijus.toldinas@ktu.lt
Vilius Benetis Profesorius praktikas Studentų g. 50 vilius.benetis@ktu.lt
Agnius Liutkevičius Profesorius Studentų g. 50 agnius.liutkevicius@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Laura Kižauskienė Docentė Studentų g. 50 laura.kizauskiene@ktu.lt
Nerijus Morkevičius Docentas Studentų g. 50 nerijus.morkevicius@ktu.lt
Jonas Čeponis Docentas Studentų g. 50 jonas.ceponis@ktu.lt
Tomas Adomkus Docentas Studentų g. 50 tomas.adomkus@ktu.lt
Gedeiminas Činčikas Docentas Studentų g. 50 gedeiminas.cincikas@ktu.lt
Audronė Janavičiūtė Docentė Studentų g. 50 audrone.janaviciute@ktu.lt
Šarūnas Grigaliūnas Docentas Studentų g. 50 sarunas.grigaliunas@ktu.lt
Tautvydas Bakšys Doc. praktikas Studentų g. 50 tautvydas.baksys@ktu.lt
Rasa Brūzgienė Docentė Studentų g. 50 rasa.bruzgiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Rolandas Girčys Lektorius Studentų g. 50 rolandas.gircys@ktu.lt
Kazimieras Bagdonas Lektorius Studentų g. 50 kazimieras.bagdonas@ktu.lt
Ignas Plauska Lektorius Studentų g. 50 ignas.plauska@ktu.lt
Algirdas Dobrovolskis Lektorius Studentų g. 50 algirdas.dobrovolskis@ktu.lt
Borisas Lozinskis Lektorius Studentų g. 50 borisas.lozinskis@ktu.lt

Darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Stasys Maciulevičius Akademinis padėjėjas Studentų g. 50 stasys.maciulevicius@ktu.lt
Petras Jakutis Akademinis padėjėjas Studentų g. 50 petras.jakutis@ktu.lt
 

Doktorantai