Kompiuterių katedra

Katedros misija:

ruošti aukštos kvalifikacijos specialistus ir vykdyti mokslo tyrimus informatikos inžinerijos ir informacinių technologijų saugos srityse, kaupti kompetenciją ir padėti verslui taikyti mokslo žinias praktikoje.

Bakalauro studijų programos

Informatikos inžinerija. Ši programa yra pirmoji Lietuvoje tarptautiniu mastu pripažinta ir EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education) tinkle akredituota studijų programa, kuriai suteiktas prestižinis „Euro-Inf“ kokybės ženklas. Jau keletą metų iš eilės ji pelno geriausios Informatikos inžinerijos studijų krypties programos Lietuvoje vardą. Studijuodami šioje programoje išmoksite projektuoti, kurti, diegti programinę ir techninę įrangą, administruoti ir kurti įmonių kompiuterijos sistemas, užtikrinti informacinę saugą.

Sveikatos informatika (jungtinė su LSMU). Studijuodami įgysite visuomenės sveikatos ir informatikos žinias, išmoksite projektuoti, kurti, diegti ir prižiūrėti programinę ir techninę įrangą, skirtą sveikatinimo uždaviniams spręsti.

Magistro studijų programa

Informacijos ir informacinių technologijų sauga. Skirta rengti magistrus, turinčius kibernetinio saugumo teorinių pagrindų, metodų ir technologijų, informacijos saugos vadybos ir kibernetinės erdvės teisinio reguliavimo žinių, gebančius savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti kibernetinio saugumo užtikrinimo srityje: vertinti, projektuoti ir įgyvendinti saugias informacinių technologijų ir saugos vadybos sistemas, spręsti saugos problemas, susijusias su socialine inžinerija,  planuoti ir įgyvendinti veiklos tęstinumą ir kibernetinių sistemų atstatymą.

Mokslinių tyrimų kryptys:

  1. Išmaniosios aplinkos sistemos
  2. Informacijos ir informacinių technologijų sauga
  3. Kibernetinių nusikaltimų tyrimas

Pagal tarptautinį projektą HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176 „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro sukūrimas“ (Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research&Education (L3CE)) (2014-7-8 – 2016-01-07), buvo sukurtas nacionalinis kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras. Projektą finansavo Europos Komisija. KTU vykdomų mokslinių tyrimų darbų vadovas – prof. dr. Algimantas Venčkauskas. Daugiau apie projektą ir kibernetinių nusikaltimų tyrimus

Pagal nacionalinį mokslo projektą VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-018 „Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“ (Research and development of internet technologies and their infrastructure for smart  environments of  things and services) (2012-08-14 – 2015-08-13 ), kurį finansavo Europos socialinio fondo agentūra, kompiuterių katedra sukūrė Išmaniosios aplinkos daiktų integracijos metodiką ir technologiją. Mokslinių tyrimų vadovas  – prof. dr. Algimantas Venčkauskas.

Kontaktai

Ingrida Ivanauskaitė
Administratorė

Studentų g. 50-213, Kaunas
tel. +370 (37) 300 385
e. p. ingrida.ivanauskaite@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. Algimantas Venčkauskas

Katedros vedėjas

Studentų g. 50, Kaunas
tel. +370 (37) 300 389
e. p. algimantas.venckauskas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Algimantas Venčkauskas Profesorius Studentų g. 50-213 +370 (37) 300 386 algimantas.venckauskas@ktu.lt
Egidijus Kazanavičius Profesorius Studentų g. 50-214C +370 (37) 300 392 egidijus.kazanavicius@ktu.lt
Jevgenijus Toldinas Profesorius Studentų g. 50-209 +370 (37) 300 389 eugenijus.toldinas@ktu.lt
Vilius Benetis Profesorius Studentų g. 50 vilius.benetis@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Laura Kižauskienė Docentė Studentų g. 50-210 laura.kizauskiene@ktu.lt
Agnius Liutkevičius Docentas Studentų g. 50-202 +370 (37) 300 394
+370 (626) 22 304
agnius.liutkevicius@ktu.lt
Stasys Maciulevičius Docentas Studentų g. 50–209 +370 (37) 300 389 stasys.maciulevicius@ktu.lt
Nerijus Morkevičius Docentas Studentų g. 50–209 nerijus.morkevicius@ktu.lt
Jonas Čeponis Docentas Studentų g. 50–410 +370 (37) 300 355 jonas.ceponis@ktu.lt
Tomas Adomkus Docentas Studentų g. 50–205 tomas.adomkus@ktu.lt
Povilas Nanevičius Docentas povilas.nanevičius@ktu.lt
Gedeiminas Činčikas Docentas Studentų g. 50–209 gedeiminas.cincikas@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Audronė Janavičiūtė Lektorė Studentų g. 50- 202 +370 (37) 300 359 audrone.janaviciute@ktu.lt
Darius Birvinskas Lektorius Studentų g. 50-210 darius.birvinskas@ktu.lt
Rolandas Girčys Lektorius Studentų g. 50-211 +370 (37) 300 395 rolandas.gircys@ktu.lt
Vaidas Jukavičius Lektorius Studentų g. 50- 209 +370 (37) 300 390 vaidas.jukavicius@ktu.lt
Kazimieras Bagdonas Lektorius Studentų g. 50- 205 kazimieras.bagdonas@ktu.lt
Ignas Plauska Lektorius Studentų g. 50- 212 ignas.plauska@ktu.lt
Algirdas Dobrovolskis Lektorius Studentų g. 50- 209 algirdas.dobrovolskis@ktu.lt
Šarūnas Grigaliūnas Lektorius Studentų g. 50-205 sarunas.grigaliunas@ktu.lt
Petras Jakutis Lektorius Studentų g. 50-211 petras.jakutis@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Tautvydas Bakšys Asistentas Studentų g. 50–212 tautvydas.baksys@ktu.lt
Borisas Lozinskis Asistentas Studentų g. 50-210 borisas.lozinskis@ktu.lt
Antanas Mikuckas Akademinis padėjėjas Studentų g. 50–211 antanas.mikuckas@ktu.lt
 

Doktorantai