Už kiekvienos technologijos - žmogus

Studijos

Informatikos fakultete dėsto daug praktinių žinių sukaupę dėstytojai, ruošiami paklausiausi darbo rinkoje informacinių technologijų specialistai, veikia MA+ kompetencijų modelis. Studijų metu studentai įsitraukia į įvairius tarpdisciplininius projektus, kuria IT sprendimus aktualioms probleminėms sritims spręsti.

Dirbtinis intelektas

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, gebančius kurti intelektines programines sistemas, taikant mašininio mokymo, vaizdų atpažinimo bei duomenų apdorojimo ir analizės algoritmus.

Studijų programa skirta tiems, kurie savo profesinę ateitį sieja su naujų, besiformuojančių technologijų taikymu, kuriant dirbtiniu intelektu grįstus sprendimus, taip pat norintiems išugdyti ne tik taikomąjį, bet ir fundamentinį dirbtinio intelekto algoritmų suvokimą, įgalinantį algoritmų efektyvumo nustatymą, suvokimą kaip atlikti optimizavimą, hibridinių modelių, panaudojant vaizdų bei kalbos apdorojimo ir mašininio mokymo algoritmus, kūrimą bei tinkamų sistemos architektūros parametrų parinkimą intelektualizuotiems sprendimams įgyvendinti.

Studijų programos vadovė
Ingrida Lagzdinytė-Budnikė
e. p. ingrida.lagzdinyte@ktu.lt

Informatikos inžinerija

Ateities pasaulio iššūkis – suvaldyti visur mus supančias informacines technologijas ir kompiuterines sistemas bei užtikrinti jų saugumą ir patikimumą. Kompiuteriai yra beveik visur: išmaniuosiuose daiktuose, namuose, transporte, gamybos įmonėse, o netolimoje ateityje – ir pačiame žmoguje. Informatikos inžinieriai yra tie specialistai, kurie įvaldys naująsias technologijas ir su jomis kurs tai, ko dabar įsivaizduoti dar nesugebame.

Šioje programoje studijuosite apie kompiuterių sistemas, tinklus, kibernetinio saugumo technologijas, informacijos apdorojimą ir valdymą, išmaniuosius daiktus ir aplinkos kompiuterizaciją, išmoksite projektuoti, realizuoti, pritaikyti ir diegti įvairios paskirties programinę ir techninę įrangą, taikyti informacines technologijas įmonėse ir organizacijose, sprendžiant įvairiausius šių organizacijų iššūkius.

Baigę studijas išmanysite visas informatikos mokslų sritis ir gebėsite jas apjungti, dirbdami sistemų projektuotojais, programuotojais, kibernetinio saugumo specialistais, sistemų analitikais ir administratoriais.

Studijų programos vadovas 
Agnius Liutkevičius
e. p. agnius.liutkevicius@ktu.lt

Multimedijos technologijos

Šiuolaikinės informacinės technologijos stipriai pakeitė mus pasiekiančios informacijos pavidalus bei informacijos sklaidos būdus. Šioje programoje būsimi specialistai mokomi perprasti vaizdo bei garso apdorojimo ir kūrimo principus grindžiamus šiuolaikiniais kompiuteriniais įrankiais. Studentai turi progą susipažinti su įvairiomis garso, vaizdo medžiagos, trimatės grafikos kūrimo bei redagavimo priemonėmis, kurti žaidimus bei kitokio pobūdžio interaktyvias grafines programas. Multimedijos technologijų specialistas yra tarpinė grandis tarp menininko (dailininko, scenaristo, režisieriaus) ir skaitmeninio turinio, publikuojamo viešojoje erdvėje.

Studijų programos vadovas
Ramūnas Kubiliūnas

e. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt

Informacinės sistemos

Informacija – vertingiausias XXI a. resursas. Ne veltui socialiniai tinklalapiai, e-bankininkystės sistemos, įmonių veiklos ir resursų valdymo sprendimai bei gausybė kitų informacinių sistemų tapo neatsiejama šiuolaikinės visuomenės gyvenimo dalimi.

Būsimieji informacinių sistemų specialistai mokosi informacinių sistemų projektavimo, veiklos duomenų analizės, įmonių veiklos procesų valdymo bei efektyvaus darbo informacinių sistemų kūrimo komandose subtilybių. Kita vertus, ši sritis plati, todėl antrųjų studijų metų  pabaigoje galėsite pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų arba formuotis asmeninį studijų modulių paketą.

Pasirinkusieji Duomenų bazių valdymo ir programavimo specializaciją papildomą dėmesį skirs įvairių informacinių sistemų programavimo įgūdžiams ugdyti. Studijuojantieji Informacinių sistemų analizės ir projektavimo specializacijoje gilinsis į veiklos analitiką, reikalavimų specifikavimą, verslo valdymo sistemas, išmoks atlikti informacinių sistemų auditą.

Studijų programos vadovas
Kęstutis Kapočius
e. p. kestutis.kapocius@ktu.lt

Informatika

Pagal pasaulinės kompiuterijos asociacijos ACM rekomendacijas, studijų programa integruoja kompiuterių mokslo ir programų sistemų aspektus. Studijos suteiks šiuolaikinių programavimo kalbų ir karkasų, algoritmų optimizavimo, efektyvios programų duomenų struktūros, duomenų bazių profesionalių žinių.

Projektavimo įrankių bei UML modelių taikymas, programų testavimas bei statinė analizė suteiks reikiamus technologinius gebėjimus, o judrus (Agile) programų kūrimas, siekiant patenkinti užsakovo poreikius ir užtikrinti programų sistemų kokybę, – komandinio darbo įgūdžius. Realių paskirstytų sistemų – lygiagrečių architektūrų programavimas, saityno paslaugų bei debesų kompiuterijos sistemų projektavimas leis įgyti projektavimo sprendimų gebėjimus įvairiose taikymo srityse.

Studijų programos vadovas
Ramūnas Kubiliūnas

e. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt

Programų sistemos

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus informatikos specialistus, kurie puikiai išmano programavimo, interneto ir trimatės grafikos technologijas bei geba profesionaliai savo darbe taikyti įgytas žinias.

Baigę studijas studentai išmano debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus, turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus bei kompetencijas savarankiškai kurti IT ir multimedijų paslaugas internete.

Studijų programos vadovas
Ramūnas Kubiliūnas

e. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt

Dirbtinio intelekto informatika

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius gilesnių kompiuterių ir programavimo mokslo, šiuolaikinių dirbtinio intelekto metodų, giliojo bei perduodamojo mokymo, optimizavimo, daugialypės terpės, sistemotyros bei  duomenų analizės metodologinių žinių, gebančius kurti ir plėtoti dirbtinio intelekto informatikos bei bendruosius informatikos modelius, juos pritaikant kompiuterinės regos bei šnekos atpažinimui, tekstinės informacijos semantinei analizei, jos turinio prasmės nustatymui, turinio generavimui bei kitiems informatikos ir su ja susijusių sričių taikymams.

Studijų programos vadovė
Ingrida Lagzdinytė-Budnikė
e. p. ingrida.lagzdinyte@ktu.lt

Informacijos ir informacinių technologijų sauga

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius kibernetinio saugumo teorinių pagrindų, metodų ir technologijų, informacijos saugos vadybos ir kibernetinės erdvės teisinio reguliavimo žinių, gebančius savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti kibernetinio saugumo užtikrinimo srityje: vertinti, projektuoti ir įgyvendinti saugias informacinių technologijų ir saugos vadybos sistemas, spręsti saugos problemas, susijusias su socialine inžinerija,  planuoti ir įgyvendinti veiklos tęstinumą ir kibernetinių sistemų atstatymą.

Studijų programos vadovas
Agnius Liutkevičius
e. p. agnius.liutkevicius@ktu.lt

Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius gilesnių kompiuterių ir programavimo mokslo, šiuolaikinių dirbtinio intelekto metodų, giliojo bei perduodamojo mokymo, optimizavimo, daugialypės terpės, sistemotyros bei  duomenų analizės metodologinių žinių, gebančius kurti ir plėtoti dirbtinio intelekto informatikos bei bendruosius informatikos modelius, juos pritaikant kompiuterinės regos bei šnekos atpažinimui, tekstinės informacijos semantinei analizei, jos turinio prasmės nustatymui, turinio generavimui bei kitiems informatikos ir su ja susijusių sričių taikymams.

Studijų programos vadovas
Aleksandras Targamadzė
e. p. aleksandras.targamadze@ktu.lt

Programų sistemų inžinerija

Programų sistemų inžinerijos magistratūros studijos integruoja kompiuterių programų sistemų ir inžinerijos aspektus, kaip rekomenduoja pasaulinė kompiuterijos švietimo ir mokslo asociacija ACM (Association for Computing Machinery). Baigęs šią magistrantūrą absolventas turi išsamių fundamentinių programų sistemų inžinerijos žinių, geba sistemingai analizuoti bei įvertinti kompiuterizuojamą aplinką, kurti ir įdiegti programinę įrangą, savarankiškai atlikti kompiuterių srities taikomuosius mokslinius tyrimus, įsisavinti šiuolaikines automatizuotas programų projektavimo bei vadybos priemones, turi praktinio projektavimo įgūdžių ir yra pasirengęs profesinei programų sistemų inžinerijos veiklai.

Studijų programos vadovas
Ramūnas Kubiliūnas
e. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt

Veiklos skaitmeninimas ir sistemų architektūros

Informacijos kiekis, svarba ir sudėtingumas šiuolaikiniame pasaulyje nepaliauja augę, todėl žmonėms, verslams ir valstybėms reikia ieškoti naujų būdų, kaip šią informaciją suvaldyti. Kita vertus, auga ir poreikis skaitmeninti įmonių bei organizacijų veiklą. Šiuos iššūkius sprendžia veiklos skaitmeninimo specialistai, informacinių sistemų sprendimų architektai, diegiantys naujausius inžinerinius ir mokslinius sprendimus bei kuriantys kokybiškas ir pažangias informacines sistemas.

* Iki 2022 m. įvykdyto programos atnaujinimo ji vadinosi „Informacinių sistemų inžinerija“

Studijų programos vadovas
Kęstutis Kapočius
e. p. kestutis.kapocius@ktu.lt

Informatikos mokomojo dalyko modulis (pedagogams, „EdTech“)

Programa skirta įgyti informatikos mokytojui aktualių žinių ir įgūdžių bei gebėjimą juos taikyti ugdant mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą, skatinant mokinių domėjimąsi skaitmeninėmis technologijomis. Programoje įsisavinamos šiuolaikinės informatikos dalyko ir virtualiojo mokymo(-si) metodikos. Įgyjami praktiniai skaitmeninio turinio kūrimo, programavimo, duomenų tyrybos, technologinių problemų sprendimo, komunikavimo ir bendradarbiavimo virtualiosiomis priemonėmis gebėjimai. Įgyjamas saugaus elgesio ir saugumo reikalavimų, naudojant informacines technologijas, supratimas.

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija“ („EdTech“) įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

Studijų programos vadovas
Ramūnas Kubiliūnas
e. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt

Visa informacija apie programą ir priėmimo reikalavimus pateikta „Moodle” kurse (spausti „Svečio prieiga“)

Informatika

Informatika (N009) yra Kompiuterių mokslu ir Skaičiavimų mokslu besiremianti mokslo kryptis. Joje tiriama, pasitelkiant nagrinėjamo objekto arba sistemos matematinius modelius, sukuriant atitinkamus simuliavimo algoritmus ir jais gaunant mokslui ir praktikai svarbius rezultatus.  KTU+VDU N009 kryptyje studijuoja doktorantai, tiriantys duomenų analizės, signalų ir vaizdų analizės, imitacinio modeliavimo, kompiuterinės intelektikos, fizikinės elgsenos bei bendrųjų dinaminių modelių kūrimo ir tyrimo, kriptografijos algoritmų, sistemų formalizavimo ir aukšto lygmens specifikacijų transformavimo ir pan. tyrimų laukuose. Kai kurie iš šių tyrimo laukų gali būti priskiriami taip pat ir Informatikos inžinerijos (T007) mokslo krypčiai, nelygu kuris aspektas – matematinis sistemos modelis ar inžinerinis-architektūrinis modelio realizavimo aspektas yra dominuojantis.

Jungtinė programa su Vytauto Didžiojo universitetu.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Rimantas Barauskas
e. p. rimantas.barauskas@ktu.lt

Informatikos inžinerija

Informatikos inžinerija yra kompiuterių mokslo šaka, orientuota į praktinių skaičiavimo ir informacijos apdorojimo problemų efektyvų sprendimą taikant mokslines žinias. Ši doktorantūros programa ruošia būsimuosius mokslo lyderius Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje. Siekdamas daktaro laipsnio, kiekvienas doktorantas turi išklausyti 30 kreditų apimties doktorantūros studijas, vykdyti originalius Informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslinius tyrimus ir plėtoti naujas mokslines žinias, pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir mokslo žurnaluose, parašyti ir žodžiu apginti daktaro disertaciją. Programa suteikia galimybę doktorantams išklausyti vieną studijų modulį užsienio akademinėje institucijoje arba dalyvauti užsienyje organizuojamoje doktorantų vasaros mokykloje ir nuo pat pirmos studijų dienos aktyviai vykdyti pažangiausius mokslinius tyrimus Santakos slėnio integruotame mokslo, verslo ir studijų centre. Suteikiamas daktaro laipsnis patvirtina, kad doktorantas įgijo gilų akademinį išsilavinimą ir geba vykdyti originalius Informatikos inžinerijos krypties mokslinius tyrimus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Robertas Damaševičius

e. p. robertas.damasevicius@ktu.lt 

Studijų projektai

Informatikos fakultetas

Rodyti Daugiau