Taikomosios informatikos katedra

Katedros veiklos:

  • dėsto informatikos-matematikos dalykus visiems Informatikos fakulteto bakalauro studijų programų studentams;
  • rengia Informatikos specialybės bakalaurus Taikomosios informatikos (I130),  Interneto (I160) ir Dirbtinio intelekto (I110) šakose ir  kuruoja Interneto informatikos bakalauro specializacijos programą;
  • drauge su Multimedijos inžinerijos katedra rengia Informatikos specialybės magistrus, numatant studijų tęstinumo Informatikos 09P doktorantūroje galimybę;
  • plėtojami mokslo tyrimai informatikos matematiniais modeliais paremtų metodų ir technologijų srityje, taikant debesų kompiuterijos servisų ir sistemų infrastruktūrų bei platformų, verslo procesų, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui, funkcionalumo bei patikimumo įvertinimui.

Bakalauro studijų programa:

Informatika – tikslas rengti kvalifikuotus informatikos specialistus, puikiai išmanančius programavimo, interneto arba  trimatės grafikos (priklausomai nuo pasirinktos specializacijos) technologijas bei gebančius įgytas žinias profesionaliai taikyti savo darbe. Studijų metu gilinamasi į programavimo technologijas, informatikos-matematikos modelius bei jų taikymą debesų kompiuterijoje, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui. Studijuojamos dirbtinio intelekto, IT saugos, interneto sričių problemos, mokomasi kurti ir projektuoti tinklines, multimedijų paslaugas, paskirstytas ir mobilias internetines sistemas. Daugiau apie programą

Mokslo kryptys

  1. Fizikinės sistemų elgsenos modeliavimas. Ši mokslinė grupė atlieka tyrimus, skirtus objektų ir sistemų fizikinės elgsenos matematinių modelių ir skaitinių algoritmų sukūrimui. Naudojamų skaitinių technologiujų pagrindas yra baigtinių elementų metodas. Mokslinio naujumo aspektų turi tyrimai, siekiantys vieningame skaitiniame modelyje pavaizduoti skirtinguose erdvės ir laiko masteliuose vykstančius procesus. Taikymų sritys yra kompozitinių struktūrų dinamika, ultragarsinių matavimų procesai, žmogaus biomechanika  ir biomedicininių procesų fizikiniai aspektai.
  2. Debesų kompiuterijos sistemų ir paslaugų tyrimas ir taikymai. Vykdant tyrimus buvo analizuojama, kaip panaudojant virtualias aplinkas kuriami imitaciniai modeliai prieinami per internetą. Tai yra aktualu medicinoje, kadangi sukurti žmogaus fiziologijos modeliai tampa prieinami gydytojams ir pacientams. Pasiūlyta metodika leidžianti virtualiai pateikti imitacinius modelius tiriamiesiems bei klinikiniams panaudojimams.
  3.  Žmogaus fiziologijos kompiuterinių modelių internetinių paslaugų kūrimas ir taikymas. Atlikti eksperimentiniai tyrimai bei sukurtas paslaugos prototipas siekiant įvertinti paciento vaistų leidimo iniciavimo bei apnėjos atsiradimo tikimybių parametrus ir tokiu būdu įvertinti pacientui skirtą  analgezijos kokybę. Tyrimui buvo panaudoti realių pacientų duomenys gauti iš Alberto Einšteino medicinos kolegijos anestezeologijos skyriaus.
  4. Debesų kompiuterijos technologijų kūrimas bei tyrimai. Debesų kompiuterijos (debesijos) technologijų tyrimas. Į paslaugas orientuotos kompiuterinės debesijos kūrimas (angl. SaaS Software as a service). Kompiuterinių resursų apkrovos mechanizmų tyrimas kompiuterinės debesijos aplinkoje. Naujausių resursų apkrovos mechanizmų integravimas į testines bei realiai veikiančias informacines sistemas. Kelių informacinių sistemų apjungimas į vieną bendrą informacinę sistemą, taip sudarant globalios debesų kompiuterijos sistemą (ang. exchange cloud computing). Metodų kūrimas, kurie užtikrina resursų apkrovų paskirstymą tarp kelių debesijos informacinių sistemų.

Kontaktai

Antanina Bliuvienė
Administratorė

Studentų g. 50-407, Kaunas
tel. +370 (37) 300 356
e. p. antanina.bliuviene@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas

Katedros vedėjas

Studentų g. 50-407, Kaunas
tel. +370 (37) 300 357
el. p. rimantas.barauskas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Rimantas Barauskas Profesorius Studentų g. 50-407 +370 (37) 300 357 rimantas.barauskas@ktu.lt 
Miguel Angel Fernandez Sanjuan Profesorius miguel.sanjuan@urjc.es
Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė Profesorė Studentų g. 50-214A +370 (37) 300 375 agne.paulauskaite-taraseviciene@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Vytautas Daniulaitis Docentas Studentų g. 50–313B vytautas.daniulaitis@ktu.lt
Ingrida Lagzdinytė -Budnikė Docentė Studentų g. 50-402A +370 (37) 300 999 ingrida.lagzdinyte@ktu.lt
Eugenijus Mačikėnas Docentas Studentų g. 50-404A eugenijus.macikenas@ktu.lt
Irena Mikuckienė Docentė Studentų g. 50-313B irena.mikuckiene@ktu.lt
Regina Misevičienė Docentė Studentų g. 50-401A regina.miseviciene@ktu.lt
Martynas Patašius Docentas Studentų g. 50-403A +370 (37) 327 627 martynas.patasius@ktu.lt
Vytautas Pilkauskas Docentas Studentų g. 50-214A +370 (37) 300 375 vytautas.pilkauskas@ktu.lt
Gytis Vilutis Docentas Studentų g. 50-414 gytis.vilutis@ktu.lt
Andrius Kriščiūnas Docentas K. Baršausko g. 59-A340 andrius.krisciunas@ktu.lt
Dalia Čalnerytė Docentė K. Baršausko g. 59-A340 dalia.calneryte@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Germanas Budnikas Lektorius Studentų g. 50-214A +370 (37) 300 375 germanas.budnikas@ktu.lt
Aušra Gadeikytė Lektorė Studentų g. 50-403A +370 (37) 327 627 ausra.gadeikyte@ktu.lt
Tadas Kraujalis Lektorius Studentų g. 50-214A +370 (37) 300 375 tadas.kraujalis@ktu.lt
Darius Naujokaitis Lektorius Studentų g. 50-413 +370 (37) 327 626 darius.naujokaitis@ktu.lt
Audrius Nečiūnas Lektorius K. Baršausko g. 59-A340 audrius.neciunas@ktu.lt
Giedrius Paulikas Lektorius Studentų g. 50-402A +370 (37) 300 999 giedrius.paulikas@ktu.lt
Kęstutis Paulikas Lektorius Studentų g. 50-402A +370 (37) 300 999 kestutis.paulikas@ktu.lt
Jūratė Pauliutė Lektorė Studentų g. 50-413 +370 (37) 327 626 jurate.pauliute@ktu.lt
Vidmantas Rimavičius Lektorius Studentų g. 50-403A +370 (37) 327 627 vidmantas.rimavicius@ktu.lt
Dangis Rimkus Lektorius Studentų g. 50-414 dangis.rimkus@ktu.lt
Donatas Sandonavičius Lektorius Studentų g. 50-414 donatas.sandonavicius@ktu.lt
Darius Matulis Lektorius Studentų g. 50-402A +370 (37) 300 999 darius.matulis@ktu.lt
Dalius Makackas Lektorius Studentų g. 50-214a  +370 (37) 300 375 dalius.makackas@ktu.lt

Darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Antanina Bliuvienė Administratorė Studentų g. 50-407 +370 (37) 300 356 antanina.bliuviene@ktu.lt
Vida Ona Paužaitė Akademinė padėjėja Studentų g. 50-214A +370 (37) 300 375 vida.pauzaite@ktu.lt
Rimantas Kavaliūnas Akademinis padėjėjas Studentų g. 50-414 rimantas.kavaliunas@ktu.lt
Arnas Nakrošis Asistentas Studentų g. 50 arnas.nakrosis@ktu.lt
Arminas Šidlauskas Akademinis padėjėjas Studentų g. 50 arminas.sidlauskas@ktu.lt
Nijolė Sarafinienė Akademinis padėjėja Studentų g. 50 nijole.sarafiniene@ktu.lt
 

Doktorantai