Taikomosios informatikos katedra

Katedros veiklos:

  • dėsto informatikos-matematikos dalykus visiems Informatikos fakulteto bakalauro studijų programų studentams;
  • rengia Informatikos specialybės bakalaurus Taikomosios informatikos (I130),  Interneto (I160) ir Dirbtinio intelekto (I110) šakose ir  kuruoja Interneto informatikos bakalauro specializacijos programą;
  • drauge su Multimedijos inžinerijos katedra rengia Informatikos specialybės magistrus, numatant studijų tęstinumo Informatikos 09P doktorantūroje galimybę;
  • plėtojami mokslo tyrimai informatikos matematiniais modeliais paremtų metodų ir technologijų srityje, taikant debesų kompiuterijos servisų ir sistemų infrastruktūrų bei platformų, verslo procesų, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui, funkcionalumo bei patikimumo įvertinimui.

Bakalauro studijų programa:

Informatika – tikslas rengti kvalifikuotus informatikos specialistus, puikiai išmanančius programavimo, interneto arba  trimatės grafikos (priklausomai nuo pasirinktos specializacijos) technologijas bei gebančius įgytas žinias profesionaliai taikyti savo darbe. Studijų metu gilinamasi į programavimo technologijas, informatikos-matematikos modelius bei jų taikymą debesų kompiuterijoje, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui. Studijuojamos dirbtinio intelekto, IT saugos, interneto sričių problemos, mokomasi kurti ir projektuoti tinklines, multimedijų paslaugas, paskirstytas ir mobilias internetines sistemas. Daugiau apie programą

Mokslo kryptys

  1. Fizikinės sistemų elgsenos modeliavimas. Ši mokslinė grupė atlieka tyrimus, skirtus objektų ir sistemų fizikinės elgsenos matematinių modelių ir skaitinių algoritmų sukūrimui. Naudojamų skaitinių technologiujų pagrindas yra baigtinių elementų metodas. Mokslinio naujumo aspektų turi tyrimai, siekiantys vieningame skaitiniame modelyje pavaizduoti skirtinguose erdvės ir laiko masteliuose vykstančius procesus. Taikymų sritys yra kompozitinių struktūrų dinamika, ultragarsinių matavimų procesai, žmogaus biomechanika  ir biomedicininių procesų fizikiniai aspektai.
  2. Debesų kompiuterijos sistemų ir paslaugų tyrimas ir taikymai. Vykdant tyrimus buvo analizuojama, kaip panaudojant virtualias aplinkas kuriami imitaciniai modeliai prieinami per internetą. Tai yra aktualu medicinoje, kadangi sukurti žmogaus fiziologijos modeliai tampa prieinami gydytojams ir pacientams. Pasiūlyta metodika leidžianti virtualiai pateikti imitacinius modelius tiriamiesiems bei klinikiniams panaudojimams.
  3.  Žmogaus fiziologijos kompiuterinių modelių internetinių paslaugų kūrimas ir taikymas. Atlikti eksperimentiniai tyrimai bei sukurtas paslaugos prototipas siekiant įvertinti paciento vaistų leidimo iniciavimo bei apnėjos atsiradimo tikimybių parametrus ir tokiu būdu įvertinti pacientui skirtą  analgezijos kokybę. Tyrimui buvo panaudoti realių pacientų duomenys gauti iš Alberto Einšteino medicinos kolegijos anestezeologijos skyriaus.
  4. Debesų kompiuterijos technologijų kūrimas bei tyrimai. Debesų kompiuterijos (debesijos) technologijų tyrimas. Į paslaugas orientuotos kompiuterinės debesijos kūrimas (angl. SaaS Software as a service). Kompiuterinių resursų apkrovos mechanizmų tyrimas kompiuterinės debesijos aplinkoje. Naujausių resursų apkrovos mechanizmų integravimas į testines bei realiai veikiančias informacines sistemas. Kelių informacinių sistemų apjungimas į vieną bendrą informacinę sistemą, taip sudarant globalios debesų kompiuterijos sistemą (ang. exchange cloud computing). Metodų kūrimas, kurie užtikrina resursų apkrovų paskirstymą tarp kelių debesijos informacinių sistemų.

Kontaktai

Antanina Bliuvienė
Administratorė

Studentų g. 50, Kaunas
e. p. antanina.bliuviene@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas

Katedros vedėjas

Studentų g. 50, Kaunas
el. p. rimantas.barauskas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Rimantas Barauskas Profesorius Studentų g. 50 rimantas.barauskas@ktu.lt 
Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė Profesorė Studentų g. 50 agne.paulauskaite-taraseviciene@ktu.lt

Docentai

 

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Vytautas Daniulaitis Docentas Studentų g. 50 vytautas.daniulaitis@ktu.lt
Ingrida Lagzdinytė -Budnikė Docentė Studentų g. 50 ingrida.lagzdinyte@ktu.lt
Irena Mikuckienė Docentė Studentų g. 50 irena.mikuckiene@ktu.lt
Regina Misevičienė Docentė Studentų g. 50 regina.miseviciene@ktu.lt
Martynas Patašius Docentas Studentų g. 50 martynas.patasius@ktu.lt
Vytautas Pilkauskas Docentas Studentų g. 50 vytautas.pilkauskas@ktu.lt
Gytis Vilutis Docentas Studentų g. 50 gytis.vilutis@ktu.lt
Andrius Kriščiūnas Docentas K. Baršausko g. 59 andrius.krisciunas@ktu.lt
Dalia Čalnerytė Docentė K. Baršausko g. 59 dalia.calneryte@ktu.lt
Darius Naujokaitis Docentas Studentų g. 50 darius.naujokaitis@ktu.lt
Aušra Gadeikytė Docentė Studentų g. 50 ausra.gadeikyte@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Jūratė Pauliutė Lektorė Studentų g. 50 jurate.pauliute@ktu.lt

Darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Germanas Budnikas Asistentas Studentų g. 50 germanas.budnikas@ktu.lt
Tadas Kraujalis Asistentas Studentų g. 50 tadas.kraujalis@ktu.lt
Audrius Nečiūnas Asistentas K. Baršausko g. 59 audrius.neciunas@ktu.lt
Giedrius Paulikas Asistentas Studentų g. 50 giedrius.paulikas@ktu.lt
Kęstutis Paulikas Asistentas Studentų g. 50 kestutis.paulikas@ktu.lt
Vidmantas Rimavičius Asistentas Studentų g. 50 vidmantas.rimavicius@ktu.lt
Dangis Rimkus Asistentas Studentų g. 50 dangis.rimkus@ktu.lt
Donatas Sandonavičius Asistentas Studentų g. 50 donatas.sandonavicius@ktu.lt
Darius Matulis Asistentas Studentų g. 50 darius.matulis@ktu.lt
Dalius Makackas Asistentas Studentų g. 50 dalius.makackas@ktu.lt
Antanina Bliuvienė Administratorė Studentų g. 50 antanina.bliuviene@ktu.lt
Vida Ona Paužaitė Akademinė padėjėja Studentų g. 50 vida.pauzaite@ktu.lt
Arnas Nakrošis Jaunesnysis asistentas Studentų g. 50 arnas.nakrosis@ktu.lt
Nijolė Sarafinienė Akademinis padėjėja Studentų g. 50 nijole.sarafiniene@ktu.lt
Eugenijus Mačikėnas Akademinis padėjėjas Studentų g. 50 eugenijus.macikenas@ktu.lt
 

Doktorantai