Programų inžinerijos katedra

Programų inžinerijos katedros visuomeninės ir švietėjiškos veiklos kryptys:

  • konkursų moksleiviams organizavimas;
  • technologijų demonstracinių stendų rengimas ir eksponavimas renginiuose ir parodose (“Tyrėjų naktis”, “Erdvėlaivis Žemė”, “Technorama” ir t.t.);
  • atviri mokymai mokymai moksleiviams “Programavimo pamokėlės”;
  • bendradarbiavimas su regionų mokyklomis.

Bakalauro studijų programa

Programų sistemosTikslas – parengti aukštos kvalifikacijos kompiuterių programų sistemų specialistus, atitinkančius Lietuvos ūkio ir pasaulinius eksporto poreikius, sugebančius analizuoti, kurti, diegti ir testuoti programinius produktus, dirbti programų sistemų projektų vadovais, programuotojais, programinės įrangos priežiūros specialistais.

Magistro studijų programos

Programų sistemų inžinerija. Tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos programinės įrangos kūrimo lyderius – būsimus projektų ir projektavimo įmonių vadovus, vedančiuosius specialistus, sugebančius sukurti programinę įrangą, turinčią išliekamąją vertę – lengvai palaikomą, pakartotinai panaudojamą ir perdislokuojamą, gebančius įsisavinti ir diegti efektyvius projektavimo metodus, naudoti šiuolaikinius IT įrankius, gebančius valdyti sudėtingų programų sistemų kokybę bei tenkinti Lietuvos ūkio ir eksporto poreikius.

Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos. Tikslas – rengti informacinių technologijų magistrus: turinčius išsamių žinių bei įgūdžių, susijusių su mokymuisi skirtų informacinių technologijų ir jų priemonių projektavimu, realizavimu ir taikymu virtualiose bei nuotolinėse studijose, panaudojant šiuolaikines mokymo ir mokymosi teorijas bei metodus; gebančius kurti elektronines mokymo ir mokymosi priemones bei turinį, organizuoti ir vykdyti kokybiškas nuotolines studijas, užtikrinant mokymosi visą gyvenimą galimybes. Programa skirta ne tik informatikos ar informatikos inžinerijos, bet ir kitų sričių aukštąjį išsilavinimą turintiems specialistams.

Mokslo kryptys

  1. Skaitmeninių schemų testavimo metodų kūrimas ir tyrimai. Tirta nuosekli sinchroninė schema gali būti transformuota į kombinacinę schemą, naudojant iteracinio loginio masyvo modelį. Pasiūlyta keletas gedimų modelių, skirtų tikrinti perjungimo vėlinimo gedimus struktūriniame schemos lygmenyje. Tyrinėtas nuoseklių schemų be skleidimo grandinėlės testavimas. Pasiūlyta metodika kaip sudaryti testus tokio tipo schemoms. Tirta, kokią tai turi įtaką testinių rinkinių atrinkimo rezultatams.
  2. Žmogaus smegenų–kompiuterio sąsajos metodų kūrimas ir tyrimai. Žmogaus smegenų–kompiuterio sąsajoms reikalingi sudėtingi elektroencefalogramos (EEG) signalų apdorojimo, triukšmų šalinimo, požymių išskyrimo ir klasifikavimo algoritmai. Buvo pasiūlytas netiesinių operatorių, tokių kaip Taeger-Kaiser energijos operatorius (TKEO) ir keletas jo atmainų, panaudojimas EEG signalams apdoroti. Šių operatorių efektyvumas vertinamas klasifikavimui naudojant atraminių vektorių metodą su tiesine funkcija. Buvo pasiūlytas diskrečiosios kosinuso transformacijos metodo naudojimas charakteringų EEG signalų išskyrimui ir klasifikavimui. Diskrečioji kosinuso transformacija leidžia sukoncentruoti EEG energiją į keletą pirmųjų transformacijos koeficientų. Šis metodas naudojamas kaip požymių išskyrimo žingsnis ir leidžia žymiai sumažinti duomenų apimtį, neprarandant svarbios informacijos.
  3. Programinės įrangos sistemų testavimo metodų kūrimas ir tyrimai. Funkcinių (vienetų) testų generavimas aparatūrinėms kalboms naudojant formalius metodus iš (pagal) modelių. Statinių analizės, kompiliavimo įrankių kūrimas, simbolinės analizės metodo, “Satisfability modulus” (SMT) teorijos analizė ir taikymas. Automatizuotų testavimo ir testinių atvejų generavimo metodų, paremtų statine kodo analize ir kompoziciniu dinaminiu simboliniu vykdymu, kūrimas ir tyrimas. Atliktas teorinis pasiūlyto paskirstytų sistemų testavimo metodo tyrimas. Išnagrinėta tokio tipo klaidas metodas sugeba aptikti.
  4. Virtualaus mokymosi technologijų ir metodų kūrimas ir tyrimai. Tirti konkurencija paremti socialinio mokymosi metodai. Tirti informacinių technologijų modulių teikimo ypatumai.
  5. Dalykinės srities sistemų ir jų komponentų variantiškumo analizė, požymiais-grįstas modeliavimas ir automatizuoto kūrimo metodų tyrimai. Modeliavimo metodai tiriami meta-projektavimo paradigmos kontekste. Nagrinėjamas bendrinių komponentų modelių (meta-modelių, srities ontologijų) sukūrimas. Variantiškumas tiriamas produktų linijų metodologijos kontekste. Tirta kaip generatyviniai metodai gali būti pritaikyti mokymęsi.

Kontaktai

Zita Janulytė
Administratorė

Studentų g. 50, Kaunas
e. p. zita.janulyte@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. Tomas Blažauskas

Katedros vedėjas

Studentų g. 50, Kaunas
el. p. tomas.blazauskas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Eduardas Bareiša Profesorius Studentų g. 50 eduardas.bareisa@ktu.lt
Robertas Damaševičius Profesorius K. Baršausko g. 59 robertas.damasevicius@ktu.lt
Vacius Jusas Profesorius Studentų g. 50 vacius.jusas@ktu.lt
Kęstutis Motiejūnas Profesorius Studentų 50 kestutis.motiejunas@ktu.lt
Tomas Blažauskas Profesorius Studentų g. 50 tomas.blazauskas@ktu.lt
Aleksandras Targamadzė Profesorius Studentų g. 50 aleksandras.targamadze@ktu.lt
Filippo Sanfilippo Profesorius Studentų g. 50 filippo.sanfilippo@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Sigitas Drąsutis Docentas Studentų 50 sigitas.drasutis@ktu.lt
Eimutis Karčiauskas Docentas Studentų 50 eimutis.karciauskas@ktu.lt
Šarūnas Packevičius Docentas K. Baršausko g. 59 sarunas.packevicius@ktu.lt
Giedrius Ziberkas Docentas Studentų 50 giedrius.ziberkas@ktu.lt
Svajūnas Sajavičius Docentas Studentų 50 svajunas.sajavicius@ktu.lt
Eglė Butkevičiūtė Docentas Studentų 50 egle.butkeviciute@ktu.lt
Mantas Lukoševičius Docentas Studentų g. 50 mantas.lukosevicius@ktu.lt
Renata Burbaitė Docentė Studentų g. 50 renata.burbaite@ktu.lt
Mindaugas Vasiljevas Docentas Studentų g. 50 mindaugas.vasiljevas@ktu.lt
Tautvydas Fyleris Docentas K. Baršausko g. 59 tautvydas.fyleris@ktu.lt
Rasa Mažutienė Docentė-praktikė K. Baršausko g. 59 mindaugas.vasiljevas@ktu.lt
Kęstutis Valinčius Docentas-praktikas Studentų g. 50 kestutis.valincius@ktu.lt
Karolis Ryselis Docentas-praktikas Studentų g. 50 karolis.ryselis@ktu.lt
Evaldas Guogis Docentas-praktikas K. Baršausko g. 59 evaldas.guogis@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Lina Narbutaitė Vyresnioji lektorė Studentų 50 lina.narbutaite@ktu.lt
Aurelijus Budnikas Lektorius Studentų g. 50 aurelijus.budnikas@ktu.lt
Tatjana Dulinskienė Lektorė Studentų g. 67 tatjana.dulinskiene@ktu.lt
Eligijus Kiudys Lektorius Studentų g. 50 eligijus.kiudys@ktu.lt
Vitalija Keršienė Lektorė Studentų g. 50 vitalija.kersiene@ktu.lt
Rima Sturienė Lektorė Studentų g. 67 rima.sturiene@ktu.lt
Andrius Paulaukas Lektorius Studentų g. 50 andrius.paulauskas@ktu.lt

Darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Dominykas Barisas Asistentas Studentų g. 50 dominykas.barisas@ktu.lt
Mikas Binkis Asistentas Studentų g. 50 mikas.binkis@ktu.lt
Vitalija Jakštienė Asistentė Studentų g. 50 vitalija.jakstiene@ktu.lt
Mindaugas Jančiukas Asistentas K. Baršausko g. 59 mindaugas.janciukas@ktu.lt
Ramūnas Kubiliūnas Asistentas Studentų g. 67 ramunas.kubiliunas@ktu.lt
Andrej Ušaniov Asistentas Studentų g. 50 andrej.usaniov@ktu.lt
Cenker Canbulut Jaunesnysis asistentas Studentų g. 50 cenker.canbulut@ktu.lt
Mantas Lukoševičius Mokslo darbuotojas Studentų g. 50 mantas.lukosevicius@ktu.lt
Neringa Kelpšaitė Akademinė padėjėja Studentų g. 67 neringa.kelpsaite@ktu.lt
Romas Marcinkevičius Mokslo darbuotojas Studentų 50 romas.marcinkevicius@ktu.lt
 

Doktorantai