Programų inžinerijos katedra

Programų inžinerijos katedros visuomeninės ir švietėjiškos veiklos kryptys:

  • konkursų moksleiviams organizavimas;
  • technologijų demonstracinių stendų rengimas ir eksponavimas renginiuose ir parodose (“Tyrėjų naktis”, “Erdvėlaivis Žemė”, “Technorama” ir t.t.);
  • atviri mokymai mokymai moksleiviams “Programavimo pamokėlės”;
  • bendradarbiavimas su regionų mokyklomis.

Bakalauro studijų programa

Programų sistemosTikslas – parengti aukštos kvalifikacijos kompiuterių programų sistemų specialistus, atitinkančius Lietuvos ūkio ir pasaulinius eksporto poreikius, sugebančius analizuoti, kurti, diegti ir testuoti programinius produktus, dirbti programų sistemų projektų vadovais, programuotojais, programinės įrangos priežiūros specialistais.

Magistro studijų programos

Programų sistemų inžinerija. Tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos programinės įrangos kūrimo lyderius – būsimus projektų ir projektavimo įmonių vadovus, vedančiuosius specialistus, sugebančius sukurti programinę įrangą, turinčią išliekamąją vertę – lengvai palaikomą, pakartotinai panaudojamą ir perdislokuojamą, gebančius įsisavinti ir diegti efektyvius projektavimo metodus, naudoti šiuolaikinius IT įrankius, gebančius valdyti sudėtingų programų sistemų kokybę bei tenkinti Lietuvos ūkio ir eksporto poreikius.

Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos. Tikslas – rengti informacinių technologijų magistrus: turinčius išsamių žinių bei įgūdžių, susijusių su mokymuisi skirtų informacinių technologijų ir jų priemonių projektavimu, realizavimu ir taikymu virtualiose bei nuotolinėse studijose, panaudojant šiuolaikines mokymo ir mokymosi teorijas bei metodus; gebančius kurti elektronines mokymo ir mokymosi priemones bei turinį, organizuoti ir vykdyti kokybiškas nuotolines studijas, užtikrinant mokymosi visą gyvenimą galimybes. Programa skirta ne tik informatikos ar informatikos inžinerijos, bet ir kitų sričių aukštąjį išsilavinimą turintiems specialistams.

Mokslo kryptys

  1. Skaitmeninių schemų testavimo metodų kūrimas ir tyrimai. Tirta nuosekli sinchroninė schema gali būti transformuota į kombinacinę schemą, naudojant iteracinio loginio masyvo modelį. Pasiūlyta keletas gedimų modelių, skirtų tikrinti perjungimo vėlinimo gedimus struktūriniame schemos lygmenyje. Tyrinėtas nuoseklių schemų be skleidimo grandinėlės testavimas. Pasiūlyta metodika kaip sudaryti testus tokio tipo schemoms. Tirta, kokią tai turi įtaką testinių rinkinių atrinkimo rezultatams.
  2. Žmogaus smegenų–kompiuterio sąsajos metodų kūrimas ir tyrimai. Žmogaus smegenų–kompiuterio sąsajoms reikalingi sudėtingi elektroencefalogramos (EEG) signalų apdorojimo, triukšmų šalinimo, požymių išskyrimo ir klasifikavimo algoritmai. Buvo pasiūlytas netiesinių operatorių, tokių kaip Taeger-Kaiser energijos operatorius (TKEO) ir keletas jo atmainų, panaudojimas EEG signalams apdoroti. Šių operatorių efektyvumas vertinamas klasifikavimui naudojant atraminių vektorių metodą su tiesine funkcija. Buvo pasiūlytas diskrečiosios kosinuso transformacijos metodo naudojimas charakteringų EEG signalų išskyrimui ir klasifikavimui. Diskrečioji kosinuso transformacija leidžia sukoncentruoti EEG energiją į keletą pirmųjų transformacijos koeficientų. Šis metodas naudojamas kaip požymių išskyrimo žingsnis ir leidžia žymiai sumažinti duomenų apimtį, neprarandant svarbios informacijos.
  3. Programinės įrangos sistemų testavimo metodų kūrimas ir tyrimai. Funkcinių (vienetų) testų generavimas aparatūrinėms kalboms naudojant formalius metodus iš (pagal) modelių. Statinių analizės, kompiliavimo įrankių kūrimas, simbolinės analizės metodo, “Satisfability modulus” (SMT) teorijos analizė ir taikymas. Automatizuotų testavimo ir testinių atvejų generavimo metodų, paremtų statine kodo analize ir kompoziciniu dinaminiu simboliniu vykdymu, kūrimas ir tyrimas. Atliktas teorinis pasiūlyto paskirstytų sistemų testavimo metodo tyrimas. Išnagrinėta tokio tipo klaidas metodas sugeba aptikti.
  4. Virtualaus mokymosi technologijų ir metodų kūrimas ir tyrimai. Tirti konkurencija paremti socialinio mokymosi metodai. Tirti informacinių technologijų modulių teikimo ypatumai.
  5. Dalykinės srities sistemų ir jų komponentų variantiškumo analizė, požymiais-grįstas modeliavimas ir automatizuoto kūrimo metodų tyrimai. Modeliavimo metodai tiriami meta-projektavimo paradigmos kontekste. Nagrinėjamas bendrinių komponentų modelių (meta-modelių, srities ontologijų) sukūrimas. Variantiškumas tiriamas produktų linijų metodologijos kontekste. Tirta kaip generatyviniai metodai gali būti pritaikyti mokymęsi.

Kontaktai

Zita Janulytė
Administratorė

Studentų g. 50-406, Kaunas
tel. +370 (37) 454 229
e. p. zita.janulyte@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. Tomas Blažauskas

Katedros vedėjas

Studentų g. 50-406, Kaunas
tel. +370 (37) 454 229
e. p. tomas.blazauskas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Eduardas Bareiša Profesorius Studentų g. 50-412 +370 (37) 300 351 eduardas.bareisa@ktu.lt
Robertas Damaševičius Profesorius K. Baršausko g. 59-A332 robertas.damasevicius@ktu.lt
Vacius Jusas Profesorius Studentų g. 50-404 +370 (37) 327 617 vacius.jusas@ktu.lt
Kęstutis Motiejūnas Profesorius Studentų 50-405A +370 (37) 327 617 kestutis.motiejunas@ktu.lt
Tomas Blažauskas Profesorius Studentų g. 50-406 +370 (37) 454 229 tomas.blazauskas@ktu.lt
Aleksandras Targamadzė Profesorius Studentų g. 50 +370 (37) 454 229 aleksandras.targamadze@ktu.lt
Filippo Sanfilippo Profesorius Studentų g. 50 +370 (37) 454 229 filippo.sanfilippo@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Sigitas Drąsutis Docentas Studentų 50-416 sigitas.drasutis@ktu.lt
Eimutis Karčiauskas Docentas Studentų 50-415B eimutis.karciauskas@ktu.lt
Lina Narbutaitė Docentė Studentų 50-440A lina.narbutaite@ktu.lt
Šarūnas Packevičius Docentas K. Baršausko g. 59-A320 sarunas.packevicius@ktu.lt
Giedrius Ziberkas Docentas Studentų 50-415 giedrius.ziberkas@ktu.lt
Svajūnas Sajavičius Docentas Studentų 50-415 svajunas.sajavicius@ktu.lt
Eglė Butkevičiūtė Docentas Studentų 50-415A egle.butkeviciute@ktu.lt
Mantas Lukoševičius Docentas Studentų g. 50-101A mantas.lukosevicius@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Dominykas Barisas Lektorius Studentų g. 50-101A dominykas.barisas@ktu.lt
Mikas Binkis Lektorius Studentų g. 50-101A mikas.binkis@ktu.lt
Aurelijus Budnikas Lektorius Studentų g. 50-415B aurelijus.budnikas@ktu.lt
Tatjana Dulinskienė Lektorė Studentų g. 67-415B tatjana.dulinskiene@ktu.lt
Evaldas Guogis Lektorius K. Baršausko g. 59-A320 evaldas.guogis@ktu.lt
Vitalija Jakštienė Lektorė Studentų g. 50-415A vitalija.jakstiene@ktu.lt
Mindaugas Jančiukas Lektorius K. Baršausko g. 59-A342 mindaugas.janciukas@ktu.lt
Vitalija Keršienė Lektorė Studentų g. 50-402 +370 (37) 300 363 vitalija.kersiene@ktu.lt
Ramūnas Kubiliūnas Lektorius Studentų g. 67-411 ramunas.kubiliunas@ktu.lt
Rima Sturienė Lektorė Studentų g. 67-408 rima.sturiene@ktu.lt
Andrej Ušaniov Lektorius Studentų g. 50-405 andrej.usaniov@ktu.lt
Kęstutis Valinčius Lektorius K. Baršausko g. 59-A342 kestutis.valincius@ktu.lt
Mindaugas Vasiljevas Lektorius Studentų g. 50-101A mindaugas.vasiljevas@ktu.lt
Tautvydas Fyleris Lektorius K. Baršausko g. 59-A420 tautvydas.fyleris@ktu.lt
Andrius Paulaukas Lektorius Studentų g. 50-347 andrius.paulauskas@ktu.lt
Cenker Canbulut Lektorius Studentų g. 50-118 cenker.canbulut@ktu.lt

Darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Mantas Lukoševičius Mokslo darbuotojas Studentų g. 50-101A mantas.lukosevicius@ktu.lt
Neringa Kelpšaitė Akademinė padėjėja Studentų g. 67-405 neringa.kelpsaite@ktu.lt
Romas Marcinkevičius Mokslo darbuotojas Studentų 50-415A romas.marcinkevicius@ktu.lt

 

 

Doktorantai