Veiklos procesų ir veiklos taisyklių integravimas veiklos semantikos pagrindu (VEPSEM)

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-008

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinių technologijų potencialą, sukuriant integruoto veiklos procesų, veiklos taisyklių ir duomenų modeliavimo technologiją veiklos ekspertams, sistemų analitikams ir programų kūrėjams, remiantis veiklos žodyno ir veiklos taisyklių semantikos (angl. Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR)) formalizavimu.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“


Projekto rezultatai:

Finansuota 1 subsidija mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo tiriamajai veiklai;
19 pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir kitų tyrėjų  viešajame sektoriuje;
4 skelbti moksliniai straipsniai;1 inovacinės technologijos maketas.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rimantas Butleris

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras, Informatikos fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku