STEAM-Active

 

Projekto nr.: 2021-1-ES01-KA220-HED-000032107

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-02-01 - 2024-07-31

Projekto koordinatorius: University of Basque Country

Projekto partneriai: Duale Hochschule Baden-Wurttemberg Mosbach, Kauno technologijos universitetas, Fundacion Para la Formacion Tecnica en Maquina-Herramienta, PIXEL - ASSOCIAZIONE CULTURALE, University of Peloponnese, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA

Vadovas:
Vida Drąsutė

Trukmė:
2022 - 2024

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra