SoftAware

   

Projekto nr.: 2019-1-BG01-KA203-062553
Projekto tinklapis: https://www.softaware-project.eu

Projekto aprašymas:

SoftAware projekto tikslas – įgalinti naujausią programų sistemų inžinerijos mokymo turinį, kuriant (arba perkuriant) aukštojo mokslo programą keliose ES šalyse sistemingai konsultuojantis su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, įtraukiant techninius ekspertus iš IT sektoriaus (tyrimų centrus, darbdavius, profesines asociacijas, socialinius partnerius, profesinio mokymo centrus ir MVĮ (labai mažas, mažas ir vidutines įmones). Projekte siekiama stiprinti dialogą ir glaudesnį bendradarbiavimą tarp pramonės ir švietimo, derinant abipusį skaitmeninių įgūdžių poreikių supratimą, skatinant praktinių įgūdžių lavinimą, praktinį mokymą aukštojo mokslo srityje sukuriant mokymosi galimybes darbo vietoje IT srityje bei tobulinant aukštųjų mokyklų studentų įgūdžius, stiprinant profesinės karjeros pažangą. Per dvejus „SoftAware“ projekto įgyvendinimo metus ketinama sukurti stabilius suinteresuotųjų veikėjų tinklus informacinių komunikacinių technologijų ir programų sistemų plėtrai 4-iose partnerių šalyse – Lietuvoje, Bulgarijoje, Portugalijoje ir Kipre, ir rūpintis nuolatiniu ugdymo programos atnaujinimu.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Laukiami rezultatai:
– Aukštojo mokslo studentai įgis naujausius šiuolaikinius įgūdžius ir kompetencijas programų sistemų inžinerijos technologijų srityje, patobulins „minkštuosius“ įgūdžius, kurie padės jiems geriau integruotis į verslo pasaulį, bendradarbiaujant su kolegomis ir klientais.
– Akademinis personalas turės galimybę atnaujinti mokymo metodus, taip pat pasitikrinti savo žinias ir įgūdžius verslo pasaulio realijoje.
– Ilgalaikėje perspektyvoje IT įmonės galės tikėtis darbo rinkoje sulaukti geriau parengtų, aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijusių studentų, kurių kompetencija atitinka darbo rinkos poreikius programų sistemų inžinerijos srityje.
Planuojami intelektiniai produktai:
IO1: Bakalauro programa “Programų sistemų technologijos”: metodologija naujai programai (1.R1), ataskaita parengta remiantis interviu/diskusijos/tikslinės grupės apklausa (1.R2)
IO2: SoftAware atviri visuomenei internetiniai kursai: formos SoftAware moduliams rengti (2.R1), metodinės gairės (teorija, atvejų analizė, pratybos) dėstytojams (2.R2), vartotojų apklausa ir vertinimo ataskaita –parengta remiantis projekto partnerių atliktais pilotiniais tyrimais nacionaliniu lygmeniu (2.R3).
IO3: SoftAware minkštųjų gebėjimų vadovas universitetų dėstytojams dirbantiems kompiuterių mokslo srityje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-01 - 2021-09-30

Projekto koordinatorius: TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, KAUNO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS, VŠI, Leirijos politechnikos institutas, PCX kompiuteriai ir informacinės sistemos, Europos kokybės centras, Europos studentų elektros inžinerijos asociacija

Vadovas:
Tomas Blažauskas

Trukmė:
2019 - 2021

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku