Skaitmeninė švietimo transformacija (,,EdTech“)

   

Projekto nr.: 10-004-P-0001

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – Pasitelkiant švietimo technologijas ir inovacijas, didinti švietimo sistemos efektyvumą ir mokymosi rezultatų kokybę.
Projekto veiklos:
• Naujausių edukacinių technologijų švietimo sektoriuje diegimas, sudarant sąlygas skaitmeninėms švietimo inovacijoms kurtis ir išbandyti (EdTech inovacijų kūrimo ir išbandymo platforma) ir stiprinant pedagogų skaitmenines kompetencijas.
• Technologinių sprendimų, reikiamų skaitmeninių mokymo, studijų išteklių švietimo įstaigose sukūrimas (skaitmeninis turinys), siekiant įgalinti personalizuotą nuotolinį mokymą ne tik pandemijos sąlygomis.

Projekte bus stiprinamos KTU dėstytojų skaitmeninės kompetencijos, taikant naujausias ES praktikas atitinkančias mokymų programas, skatinant mokytojus stiprinti skaitmenines kompetencijas mokymų metu ar įgyti papildomą kvalifikaciją. Pasibaigus mokymams kvalifikaciją tobulinantys dėstytojai parengs skaitmeninę mokymo medžiagą.
Studentai įgis informatikos mokytojui aktualių žinių ir įgūdžių bei gebėjimą juos taikyti ugdant mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą, skatinant mokinių domėjimąsi skaitmeninėmis technologijomis. Įsisavinamos šiuolaikinės informatikos dalyko ir virtualiojo mokymo(si) metodikos. Įgyjami praktiniai skaitmeninio turinio kūrimo, programavimo, duomenų tyrybos, technologinių problemų sprendimo, komunikavimo ir bendradarbiavimo virtualiosiomis priemonėmis gebėjimai. Įgyjamas saugaus elgesio ir saugumo reikalavimų, naudojant informacines technologijas, supratimas.

Projekto finansavimas:

Finansuojama 2021–2027 metų Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo “Naujos kartos Lietuva” priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.


Projekto rezultatai:

Projekte bus sukurta EdTech platforma visoms švietimo įstaigoms dalyvauti kuriant, bandant ir taikant skaitmenines technologijas ir inovacijas švietime.
Sukurtos kokybiškos skaitmeninės mokymo priemonės ir skaitmeninė infrastruktūra, diegiant vieningą skaitmeninių išteklių bazę, kuriant skaitmenines mokymo(si) priemones
Pagerintos dėstytojų skaitmeninės kompetencijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-09-01 - 2024-06-28

Projekto koordinatorius: NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ramūnas Kubiliūnas, Ramūnas Kubiliūnas, Agnė Valatkienė

Trukmė:
2022 - 2024

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, Projektų vystymo centras