Pažangiosios miškininkystės kompetencijų centro sukūrimas (Forest 4.0)

 

Projekto nr.: 101059985
Projekto tinklapis: https://forest40.lt/

Projekto aprašymas:

Bendras projekto FOREST 4.0 tikslas – įkurti kompetencijos centrą, kuris padėtų pertvarkyti miškų aplinkos stebėseną, duomenų rinkimą ir analizę bei iš surinktų duomenų gauti naudos, diegiant duomenų analize ir daiktų internetu paremtas inovacijas.
CoE įkurs du Lietuvos partneriai (Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Kauno technologijos universitetas (KTU)) kartu su pirmaujančiu partneriu iš Švedijos (Linnaeus universitetas (LNU) ir trimis tinklų kūrimo ir verslo plėtros partneriais (InteriorCluster iš Švedijos, UAB ART21 ir AgriFood Lithuania Digital Innovation Hub iš Lietuvos).
CoE bus įsteigtas kaip naujas juridinis asmuo, jį sudarys lyderiaujantys įvairių sričių mokslininkai, kurie įgyvendins plataus užmojo ilgalaikę mokslinių tyrimų ir inovacijų strategiją. CoE taip pat teiks inovacijų paslaugas įmonėms ir įkurs startuolių inkubatorių.
Projekto poveikis bus miškų ūkio valdymo ir dirbtinio intelekto / IT technologijų mokslinių tyrimų kompetencijos ir reputacijos augimas Lietuvoje; aukšto lygio tarptautinių tyrėjų kritinės masės telkimas tikslinėse srityse; mokslinių tyrimų (publikacijų) ir inovacijų (patentai, naujos technologijos, startuoliai) vystymas; tarptautinių tinklų plėtra.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa “Europos Horizontas”


Projekto rezultatai:

Kompetencijos centro sukūrimas, darbuotojų įdarbinimas ir veiklos procesų kūrimas.
Mokslinių tyrimų, skirtų tvarių miškininkystės mokslinių tyrimų taikomųjų programų kūrimui, vykdymas.
AI-IoT inovacijų integravimas į tikslines Lietuvos IRT pramonės šakas, remiantis išmania miško duomenų analize.
AI-IoT klasterio, skirto Lietuvos išmaniosios miškininkystės strategijai įgyvendinti ir CoE populiarinti užsienyje, sukūrimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-05-01 - 2029-04-30

Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rytis Maskeliūnas

Trukmė:
2023 - 2029

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Realaus laiko kompiuterių sistemų centras