Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)

   

Projekto nr.: 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002

Projekto aprašymas:

Atsižvelgiant į naujus šalies ūkio, rinkos bei vartotojų poreikius, įgyvendinant projektą „SEMANTIKA 2″ sprendžiamos nenorminės ir specialiųjų sričių rašytinės kalbos automatinės analizės, automatinės elektroninių tekstų gavybos iš įvairių šaltinių, jų tvarkybos, dokumentų išplėstinės paieškos, kalbos technologijų taikymo specialiose srityse (medicina, teisė, teisėsauga, administravimas) problemas. Projekto tikslo siekiama modernizuojant ir vystant Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinę sistemą (toliau – LKSSAIS), modernizuojant ir sukuriant naujas su rašytinės kalbos technologijomis ir elektroninių tekstų gavybos iš įvairių šaltinių susijusias viešąsias paslaugas, sukuriant elektronines priemones (IT sprendimus), kuriuos inovatyvūs elektroninių produktų/paslaugų kūrėjai galėtų perpanaudoti.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 „Lietuvių kalba informacinėse technologijose”.


Projekto rezultatai:

Bus sukurtos 3 naujos viešosios elektroninės paslaugos: automatinė fonogramų transkribavimo tekstu paslauga, automatinė dokumentų santraukų sudarymo paslauga, tinkamos/norimos universiteto studijų programos pasirinkimo paslauga. Bus modernizuota automatinė rašybos klaidų taisymo paslauga, taip pat bus sukurti 12-a IT sprendimų, įskaitant bendrojo naudojimo IT sprendimus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-28 - 2020-12-31

Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rimantas Butleris

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras, Informatikos fakultetas