Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams

 

Projekto nr.: VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – sudaryti geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje savo profesinėje ir asmeninėje veikloje, kaupti ir saugoti lietuvių rašytinės kalbos ir kultūros išteklius bei pasinaudoti naujausiais interneto IT sprendimais, tam sukuriant interaktyvias elektronines lietuvių rašytinės kalbos ir semantikos paslaugas ir išteklius bei juos saugančią informacinę sistemą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“

Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rimantas Butleris

Trukmė:
2012 - 2015

Padalinys:
Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras, Informatikos fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku