Kompiuterinis spalvų atspalvių sintezavimas virtualiajai realybei

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0204

Projekto aprašymas:

Darbo (projekto) aktualumą ir reikšmingumą sąlygoja du pagrindiniai aspektai. Pirma, yra siekiama sukurti efektyvių euristinių optimizavimo
algoritmų prototipus sudėtingų teorinių-matematinių uždavinių sprendimui. Pagrindinis dėmesys skiriamas moderniems hibridiniams genetiniamsiteratyviesiems
algoritmams. Antra, planuojama sukurtus prototipinius algoritmus adaptuoti ir pritaikyti sprendžiant konkretų praktinį-techninį
uždavinį – būtent spalvotųjų šablonų (spalvų atspalvių šablonų) formavimo uždavinį. Šiuo atveju pagrindinis tikslas yra sudarytų algoritmų pagalba
sugeneruoti kiek galima aukštesnės kokybės (galimai optimalius) spalvų šablonus ir kompozicijas, ko iš esmės neįmanoma atlikti „rankiniu“ būdu.
Susintetintas, virtualias spalvas ir jų pagrindu gautas „(pseudo-)optimalias“ tekstūras galima panaudoti 2D/3D grafikoje, holografijoje, multimedijoje,
praplėstajame mene bei kitose virtualiąja realybe pagrįstose sferose.
Turi būti ištirti nauji efektyvūs euristiniai optimizavimo algoritmai, kurių veikimo principas yra pagrįstas genetinių operacijų panaudojimu ir jų
apjungimu (hibridizavimu) su originalia hierarchinės struktūros iteratyviosios tabu paieškos procedūra. Sudaromi algoritmai turi pasižymėti
lankstumu, stabilumu, paieškos proceso diversifikavimo ir intensifikavimo savybėmis, taip pat turi leisti išvengti paieškos stagnavimo lokaliai
optimalių sprendinių srityse.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Naujieji algoritmai bus išbandyti su vidutinės ir didelės apimties spalvotųjų šablonų formavimo ir spalvų komponavimo uždavinio realiais testinių
duomenų pavyzdžiais.
Atliekant eksperimentinius tyrimus, norima išsiaiškinti, kaip pasiekti kuo didesnį algoritmų veikimo efektyvumo laipsnį automatiškai generuojant
aukštos kokybės spalvų atspalvius ir kompozicijas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Alfonsas Misevičius

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra