Kombinuotų fizikinės elgsenos ir dirbtinio intelekto modelių sukūrimas upių hidromorfologijos nustatymui netiesioginiais matavimais

 

Projekto nr.: S-MIP-23-88

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-04-01 - 2026-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos energetikos institutas

Vadovas:
Rimantas Barauskas

Trukmė:
2023 - 2026

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Taikomosios informatikos katedra