Informacijos mokslų ir technologijų tyrimų institucijų lyčių lygybės planai (EQUAL-IST)

 

Projekto nr.: 710549

Projekto aprašymas:

Projekto EQUAL-IST tikslas – įvesti struktūrinius pokyčius siekiant pagerinti lyčių lygybę informacinių sistemų ir Technologijų tyrimų įstaigose, kurios, kaip buvo įrodyta, yra tarp mokslinių tyrimų sektorių, kuriuose labiausiai paplitusi lyčių nelygybė visais lygmenimis.
Projekto tikslas – remti septynias partnerių institucijas iš Šiaurės, Pietų ir Centrinės Europos rengiant ir įgyvendinant lyčių lygybės veiksmų planus.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

• Šalių situacijos analizė. Šioje ataskaitoje apibendrinami tyrimai ir apklausos rezultatai, pateikiamos gerosios praktikos pavyzdžiai, mokslinių tyrimų institucijoms, lyčių lygybės klausimams spręsti.
• Lyčių lygybės vertinimo ataskaita. Į ją bus įtraukti kiekvienos šalies vertinimo rezultatai kartu su atitinkamos nacionalinės politikos analize
• Kolektyvinė platforma, skirta lyčių lygybės problemos plėtojimui. Kolektyvinė platforma bus arba savarankiškai išvystytas sprendimas, arba pritaikytas esamas sprendimas, leidžiantis remti decentralizuotą lyčių lygybės problemos plėtrą.
• Pirminės šalių specifikos lyčių lygybės problemoje: šioje ataskaitoje bus surinkti septynios individualios lyčių lygybės problemos, kurios bus įgyvendinamos per pirmąjį įgyvendinimo etapą.
• Įrankių rinkinys, skirtas projektų rengimui ir įgyvendinimui lyčių lygybės problemai spręsti IKT – IST mokslinių tyrimų institute. Šiame pranešime bus pateikiamos strategijos, skirtos projektavimo ir įgyvendinimo procesui, taip pat modeliai, kaip įveikti pasipriešinimą pokyčiams. Į jį bus įtrauktos specialios sekcijos, susijusios su žmogiškųjų išteklių valdymu, IKT kūrimu ir moksliniais tyrimais lyčių lygybės požiūriu, mokymu ir paslaugomis studentams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-06-01 - 2019-05-31

Projekto koordinatorius: Startuolis „ViLabs"

Projekto partneriai: Ca' Foscari Venecijos universitetas, Modenos universitetas, Turku universitetas, Kauno technologijos universitetas, Simon Kuznets Kharkiv nacionalinis ekonomikos universitetas, Munsterio universitetas, Minjo universitetas

Vadovas:
Daina Gudonienė

Trukmė:
2016 - 2019

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku