Erdvinės struktūros tekstilės medžiagų su keraminiais priedais termoreguliacinių procesų dvipakopių skaitinių modelių sukūrimas ir eksperimentiniai tyrimai

 

Projekto nr.: MIP-044/2014

Projekto aprašymas:

Teoriniams biokeraminias priedais apdorotų audinių funkcinės elgsenos įverčiams atlikti buvo sukurtas naujas baigtinių elementų skaitinis modelis. Jis paremtas šilumos mainų ir TIR spinduliavimo susietųjų fizikinių laukų matematinėmis lygtimis. Modelis yra daugiaskalis, paremtas mikro-skalėje atliktų teorinių įverčių integraliu įvertinimu makro-skalės baigtinių elementų modelyje.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-03-03 - 2016-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rimantas Barauskas

Trukmė:
2014 - 2016

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Taikomosios informatikos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku