Dalyvavimas Tarptautiniame taikomosios ir industrinės matematikos kongrese

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0037

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – jaunojo mokslininko tiriamosios veiklos rezultatų sklaida, mokslinės kompetencijos kėlimas ir tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo galimybių plėtra dalyvaujant Tarptautiniame industrinės ir taikomosios matematikos kongrese. Pagrindinė projekto veikla bus dalyvavimas kongrese pristatant žodinį mokslinį pranešimą, keliant mokslinę kompetenciją mokslinėse renginio sesijose, kuriose mokslinius pranešimus skaitys pripažinti mokslininkai, bei atnaujinant esamus ir užmezgant naujus mokslinius kontaktus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto dalyvis 9-ajame Tarptautiniame industrinės ir taikomosios matematikos kongrese vykdė mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą (perskaitytas žodinis pranešimas), kėlė mokslinę kompetenciją ir plėtė tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo galimybes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-23 - 2019-07-20

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Svajūnas Sajavičius

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku