Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas (IDAPI)

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-018

Projekto aprašymas:

Įgyvendinant MTEP projektą, siekiama sukurti išmaniosios aplinkos daiktų integracijos metodiką ir technologiją. Sukurti ir ištirti taikomąsias išmaniąsias interneto paslaugas ir sąsajas, bei jų projektavimo ir testavimo metodiką
Panaudojant išmaniųjų interneto paslaugų projektavimo metodus sukurti žmogaus fiziologiniais modeliais pagrįstas interneto paslaugas ir ištirti jų medicininius taikymus analgezijoje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas““


Projekto rezultatai:

Finansuota 1 subsidija mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo tiriamajai veiklai;
25 pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai viešajame sektoriuje.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Eduardas Bareiša

Trukmė:
2012 - 2015

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku