Aukštųjų technologijų įmonių veiklos efektyvumo vertinimas šalies tvaraus augimo kontekste (TechEfektas)

 

Projekto nr.: PP59/2015

Projekto aprašymas:

Apie du trečdalius ES ekonomikos augimo lemia inovacijos, todėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių technologijų gamyba pripažįstama kaip pagrindinė pažengusių valstybių varomoji jėga. Šiam sektoriui priklausančios įmonės yra dinamiškos, atviros užsienio rinkoms, reguliariai kurdamos inovacijas prisideda prie BVP augimo ir užimtumo skatinimo. Nepaisant to, šiandieniame kontekste įmonės turėtų užtikrinti ne tik tvarų ekonominį augimą, bet ir socialinę atsakomybę bei aplinkos taršos mažinimą. Atsižvelgiant į tai, tampa aktualu išanalizuoti aukštųjų technologijų įmonių veiklos efektyvumą visapusiško šalies tvarumo užtikrinimo kontekste. Šiai dienai tyrimams vien tik išsamių duomenų bazių nebepakanka, siekiant tiksliau įžvelgti paslėptus sudėtingus ryšius, tendencijas ir padaryti savalaikes išvadas, reikia specializuotų ekonometrinio modeliavimo metodų ir įrankių. Dėl to dirbtinio intelekto (DI) ir didžiųjų duomenų analitikos integravimas įgalintų panaudoti kur kas didesnius duomenų kiekius, padidintų analizės produktyvumą ir rezultatų tikslumą. Projekte bus analizuojami esami aukštųjų technologijų įmonių veiklos rezultatai, įtraukiant inovacijų, ekonominio augimo, socialinės atsakomybės ir aplinkos taršos elementus. Išnagrinėjus naujausią mokslinę literatūrą bus apžvelgiami veiklos efektyvumą lemiantys veiksniai ir jų vertinimo metodikos. Išanalizavus dabartines šalies ūkio tvaraus augimo vertinimo metodikas ir pasitelkus ekonometrinį modeliavimą ir DI (kanoninė koreliacinė, duomenų gaubtinės ir principinių komponenčių analizės), bus sukurtas kompleksinis įmonių veiklos efektyvumo vertinimo įrankis šalies tvarumo kontekste.

Projekto finansavimas:

KTU Mokslo ir inovacijų fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-14 - 2020-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Evaldas Vaičiukynas

Trukmė:
2020 - 2020

Padalinys:
Informacijos sistemų katedra, Informatikos fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku