Algoritmo personalo tvarkaraščiui sudaryti sukūrimas panaudojant mašininio mokymosi metodus (APTS)

 

Projekto nr.: PP59/2013

Projekto aprašymas:

Personalo tvarkaraščių sudarymo uždavinys pagal darbuotojų poreikį ir užduočių paskirstymas jiems sprendžiamas seniai. Dėl uždavinio sudėtingumo negalima rasti optimalaus sprendinio, todėl tyrimuose ieškoma vis naujų metodų ar jų kombinacijų, leidžiančių automatiškai sudaryti kiek galima priimtinesnį tvarkaraštį per priimtiną laikotarpį su žinomais apribojimais. Darbdaviai siekia, kad darbuotojai kiek galima daugiau darbo laiko praleistų vykdydami užduotis. Tačiau paskutiniu metu jie taip pat vis labiau atsižvelgia į darbuotojo poreikius (pageidaujamą darbo dienų išdėstymą), siūlo lankstų grafiką bei sutartą darbo apimtį. Optimizavimas su didele apribojimų aibe nėra praktiškas šiuo metu dažnai taikomai godžiosios tvarkaraščio sudarymo strategijos kombinacijai su evoliuciniais optimizavimo metodais. Šio projekto metu siekiama sukurti mašininio mokymo metodais grįstą algoritmą personalo tvarkaraščiui sudaryti bei realizuoti jo prototipą. Toks algoritmas būtų grįstas tvarkaraščio sudarymo metu išskiriant susidariusias palankias situacijas (užduočių kombinacijas), jomis būtų remiamasi sudarant vėlesnius tvarkaraščius.

Projekto finansavimas:

KTU Mokslo ir inovacijų fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-14 - 2020-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalia Čalnerytė

Trukmė:
2020 - 2020

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Taikomosios informatikos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku