Tarptautinė praktika JUMS!

Studijos | 2014-11-25

Kviečiame studentus dalyvauti tarptautinėje programoje ERASMUS+, kuri atveria plačias galimybes įgauti patirties ir įsivertinti studijas būsimos karjeros kontekste.

Praktika užsienyje studentams suteikia universalų išsilavinimą bei parengia integravimuisi į globalią ir dinamišką darbo rinką. Kviečiame studentus dalyvauti tarptautinėje programoje ERASMUS+, kuri atveria plačias galimybes įgauti patirties ir įsivertinti studijas būsimos karjeros kontekste. 

 

ERASMUS+ 

  1. Į praktiką gali vykti: į Studentų praktiką – I, II ir III studijų pakopos nuolatine ar ištęstine forma studijuojantys studentai.  Į Absolventų praktiką – I ir II studijų pakopų absolventai per pirmus metus po studijų baigimo. Tai nauja veikla, atsiradusi drauge su ERASMUS+ programa.
  2. Tinkama praktikai priimančiąja įmone gali būti bet kuri įmonė ar organizacija, įsteigta ERASMUS+ programoje dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos pobūdžio (taip pat gali būti ir mokslo bei studijų institucija)
  3. Praktika gali būti: privaloma praktika – skirta visų pirmosios pakopos nuolatinės ir ištęstinės studijų formos studijų programų studentams, jos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 15 kreditų; mokslinė praktika – skirta žinioms ir tiriamiesiems gebėjimams įgyti ir tobulinti atliekant mokslinius tyrimus; papildoma praktika – šio pobūdžio praktika skirta pirmosios ir antrosios pakopų studentams ir gali būti atliekama laisvu nuo studijų metu, po paskaitų, vasaros atostogų ar kitu metu, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai.
  4. Studentui, išvykusiam į praktiką, yra užtikrinamas nenutraukiamas nacionalinės stipendijos ir / ar paskolos mokėjimas. Praktikų stipendijos dydis priklauso nuo šalies, į kurią vykstama, ir 2014-2015 m.m. yra toks:

 

Stipendijos dydis

Šalis

700 €

Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

600 €

Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija

500 €

Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija

 

5. Detali informacija apie atrankos tvarką, programos dokumentai ir paraiškų formos yra skyrelyje Erasmus+ praktika ir pasiūlymai. Ten pateikiama ir šiek tiek praktikos vietų studentams.

 

KTU.EDU inf.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku