Praėjusių savaitę organizuoti „Verslo ir mokslo pusryčiai“

Svarbiausios | 2021-12-06

Gruodžio 1 d. Kauno technologijos universiteto (KTU) Dirbtinio intelekto centras ir Informatikos fakultetas (IF) organizavo „Verslo ir mokslo pusryčius“ – susitikimą su socialiniais partneriais ir verslo atstovais. Susitikimo metu aptarti bendradarbiavimo metu pasiekti rezultatai, galimybės dirbant kartu, ateities perspektyvos, abipusės naudos.

Verslo ir aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo svarba nenuginčijama – toks bendradarbiavimas pasižymi akivaizdžia abipuse nauda ir galimybėmis.

R. Butkienė - dešinėje

„Mokslo ir verslo abipusis bendradarbiavimas atlieka esminį vaidmenį kuriant klestinčią visuomenę, bendradarbiaudami su verslo institucijomis siekiame bendro tikslo – skatinti ir puoselėti inovacijas Lietuvoje ir už jos ribų. Studentai universitete įgyja ne tik teorinių ir praktinių įgūdžių savo specialybėje, kuriuos vėliau tobulina įmonėse, bet ir kitų žinių, kurios jiems leidžia turėti platesnį išsilavinimą, tad verslo palaikymas šioje vietoje mums yra labai svarbus“, – teigia KTU IF dekanė Rita Butkienė.

R. Butkienė džiaugėsi, kad mokslo ir verslo atstovai turi abipusį sutarimą ir įmonės, siūlydamos praktikas, darbą studentams, sudaro palankias sąlygas studijoms universitete.

Universiteto bendradarbiavimas su verslo atstovais nuolat auga, o įmonių skaičius, su kuriomis bendradarbiaujama – didėja. Per 2020 m. vien tik KTU IF atnaujino ne vieną sutartį su įmonėmis, su kuriomis ne vieneri metai buvo vykdomos veiklos, o taip pat pasirašė naujų bendradarbiavimo susitarimų. Iš viso praėjusiais metais bendradarbiavimas buvo vystomas 18-iolika įmonių. Per 2021 m. KTU IF pasirašė susitarimus su 15 įmonių – daugelis jų užsienio kapitalo ir sparčiai besikuriančios Lietuvoje.

Verslo ir mokslo pusryčiai„Nemaža dalis įmonių aktyviai dalyvauja du kartus į metus KTU IF organizuojamose IF praktikų dienose, kurių metu studentai turi išskirtinę galimybę daugiau sužinoti apie kiekvieną įmonę, pasimatyti (susitikti arba sudalyvauti virtualiuose kambariuose) su įmonių atstovais, užduoti jiems klausimus ir rasti dominančią praktiką, o neretais atvejais ir darbo vietą įmonėje. Taip pat rudens semestre organizuojame pirmakursiams, studijuojantiems Informatiką arba Informatikos inžineriją, skirtus vizitus į įmones. Vizitų tikslas – pažinti IT įmones, supažindinti studentus su galima IT specialisto karjera, padiskutuoti su įmonių atstovais aktualiais klausimais“, – sakė KTU IF Bendradarbiavimo vystymo koordinatorė Vida Drąsutė.

Vizitų, kurie organizuojami tiek akivaizdiniu, tiek nuotoliniu būdais, įmonių atstovai dalinasi savo patirtimi, gerąja praktika, aprodo įmonės aplinką, bendro laisvalaikio, poilsio erdves, darbuotojai papasakoja sėkmės istorijas, iššūkius, galimą karjeros kelią, persikvalifikavimo galimybes. Kartais vizitų metu įmonės organizuoja viktorinas, kur aktyvūs studentai apdovanojami įmonės atributika.

V. Drąsutė

„Toks bendradarbiavimas motyvuoja studentus, leidžia jiems pamatyti realaus įmonių pasaulio dalelę. Vien tik per šių metų vasario-balandžio mėnesius 21 įmonė, bendradarbiaujanti su Informatikos fakultetu, priėmė studentus atlikti praktiką. Įmonių atstovai dalyvauja bakalaurinių, magistrinių darbų gynimų komisijose, siūlo temas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams, veda paskaitas ir seminarus“, – tikino V. Drąsutė.

Susitikimo metu aptartos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos, reikalinga įmonių pagalba vystant studijų modulius, įmonių gaunama grąža už jų paramą ir indėlį vystant studijų procesus. Pasak V. Drąsutės, sklandus bendradarbiavimas yra paremtas glaudžiu dialogu, tad labai svarbu, kad abi pusės būtų motyvuotos, suinteresuotos, skirtų atitinkamai laiko, žmogiškųjų resursų.

„Svarbūs ir bendri susitikimai, pasiektų rezultatų apžvalga, pasidalinimas patirtimi, iššūkiais, bendrų sprendimų ieškojimas vardan sklandesnio ir produktyvesnio bendradarbiavimo, kuris veda į kokybiškesnes studijas, geresnę studentų motyvaciją“, – sakė KTU IF Bendradarbiavimo vystymo koordinatorė.

A. Paulauskaitė-Tarasevičienė

KTU Dirbtinio intelekto centro vadovė Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė įmonėms pristatė šiemet įkurto centro strategines kryptis, turimą infrastruktūrą, vystomas idėjas ir projektus.

„Dirbtinio intelekto centras siekia prisidėti prie Lietuvos DI ekosistemos kūrimo – apjungiant skirtingų sričių mokslininkų idėjas, siekiama gauti didesnę sinergiją iš verslo ir akademinio pasaulio atstovų bendradarbiavimo. Siekiame skatinti DI tematikos mokslinius tyrimus, kurių rezultatų pagrindu būtų kuriami inovatyvūs produktai, turintys realų praktinį pritaikymą bei komercinį potencialą“, – teigė A. Paulauskaitė-Tarasevičienė, kviesdama įmones bendradarbiauti ir kartu vystyti DI srities technologijas.