Naujoji KTU Informatikos fakulteto dekanė R. Butkienė: “Esu pasirengusi įveikti iššūkius!”

Svarbiausios | 2019-05-14

Š.m. balandžio 31 d. oficialiai baigėsi prof. dr. Eduardo Bareišos dekano kadencija ir nuo gegužės 1 d. jį poste pakeitė vieningu Fakulteto tarybos sprendimu išrinkta doc. dr. Rita Butkienė.

Prieš tapdama dekane, R. Butkienė dirbo fakulteto Informacijos sistemų katedroje. 1993 m. apgynusi informatikos bakalauro baigiamąjį darbą, dabartinė dekanė įstojo į magistrantūrą ir pradėjo dirbti Informacijos sistemų katedroje. Po kelerių metų, apgynusi informatikos magistro tezes, įstojo į Kauno technologijos universiteto doktorantūros studijas. 2002 m. apgynė technologijos mokslų daktaro disertaciją informatikos inžinerijos srityje ir liko dirbti Informacijos sistemų katedroje.

Informacijos sistemų katedra kuruoja Informacinių sistemų bakalauro pakopos studijų programą, kurios tikslas – paruošti kompetentingus informacinių sistemų (IS) specialistus, kurie studijuodami išmoksta analizuoti, programuoti, diegti ir kurti informacines sistemas bei išsiugdo sisteminį ir analitinį mąstymą. Studijuodami šioje programoje, studentai gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų: duomenų bazių valdymą ir programavimą arba informacinių sistemų analizę ir projektavimą. Katedra taip pat atsakinga už Informacinių sistemų inžinerijos magistrantūros studijų programos sėkmingą vykdymą – šios studijų programos absolventai įgyja šiuolaikinėms informacinėms sistemoms aktualų sisteminį, modeliais grindžiamą požiūrį, o studijų programos moduliai atitinka visą informacinės sistemos kūrimo ciklą. R. Butkienė katedroje nuo 2012 m. ėjo vedėjos pareigas, buvo katedros kuruojamų studijų programų vadovė.

R. Butkienės moksliniai interesai apima reikalavimų informacinėms sistemoms inžineriją, organizacijos veiklos modeliavimą, veiklos taisyklių specifikavimą, informacijos sistemų projektavimą, informacinių sistemų kūrimo metodus ir įrankius, taikant CASE technologijas, konceptualų dalykinės srities modeliavimą, duomenų bazių projektavimą. Dėstytoja skaito paskaitas, veda pratybas bei laboratorinius darbus, vadovauja studentų baigiamiesiems darbams (tiek bakalauro, tiek magistro), rengia mokomasias priemones.

Naujai išrinkta dekanė sako, kad iššūkių yra nemažai. Prioritetiniais savo tikslais ji laiko siekį pritraukti kuo daugiau gabiausių ir labiausiai motyvuotų studentų, sutelkti darbui ir išlaikyti kompetentingą darbuotojų komandą, išplėtoti abipusiai naudingą partnerystę su verslu. “Per šias dienas, atėjusi į naujas pareigas, spėjau padėti daug parašų ant įvairiausių dokumentų. dauguma jų – studentų prašymai. Kaip fakulteto vadovė sudalyvavau bendradarbiavimo su TransUnion sutarties pasirašyme, taip pat mokslo ir technologijų parodoje “Technorama”. Pirmasis mano sau pačiai pažadėtas darbas yra gerai susipažinti su esama situacija fakultete, pabendrauti su visų padalinių žmonėmis. Tą ir pradėjau daryti – aptarinėju situaciją su padalinių vadovais.” – pasakojo R. Butkienė. Sau naujai išrinkta fakulteto vadovė linki išminties priimant sprendimus.

Linkime sėkmės ir ryžto naujai fakulteto vadovei!

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku