Kvietimas teikti paraiškas studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir lituanistinėse mokyklose 2015-2016 m.m.

Svarbiausios | 2015-03-24

Švietimo mainų paramos fondas kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija ir LR užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą gauti paramai studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir neformaliojo bei formaliojo lituanistinio švietimo mokyklose užsienio šalyse (toliau – priimančiosios institucijos) 2015-2016 m.m.

 

Praktiką gali atlikti pagrindinių ir vientisųjų (ne žemesnio kaip 3 kurso) ir magistrantūros studijų studentai.

 

Reikalavimai praktikantams:

§     geri akademiniai rezultatai;

§     geros užsienio (anglų ar priimančios šalies) kalbos žinios (B2 arba aukštesnis lygis);

§     stipri motyvacija atlikti praktiką pasirinktoje institucijoje;

§     tarptautinės ar visuomeninės veiklos patirtis;

§     gebėjimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas;

 

Praktikos laikotarpis ir trukmė:

Praktikos  laikotarpis 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. rugpjūčio 31 d. Galima praktikos trukmė nuo 2 iki 10 mėnesių (diplomatinėse atstovybėse – iki 6 mėn.).

Skiriamas finansavimas:

1.      Stipendija (pragyvenimo ir kelionės išlaidoms padengti) pagal nustatytus mėnesinius dydžius šalių kategorijoms:

a.       700,00 eurų per mėnesį vykstantiesiems atlikti praktiką į šias užsienio valstybes: Airija, Austrijos Respublika, Danijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Italijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Norvegijos Karalystė, Prancūzijos Respublika Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Šveicarijos Konfederacija;

b.      600,00 eurų per mėnesį vykstantiesiems atlikti praktiką į šias užsienio valstybes: Belgijos Karalystė, Čekijos Respublika, Graikijos Respublika, Islandijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Kipro Respublika, Kroatijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Nyderlandų Karalystė, Portugalijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Turkijos Respublika;

c.       500,00 eurų per mėnesį vykstantiesiems atlikti praktiką į šias užsienio valstybes: Bulgarijos Respublika, Estijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Maltos Respublika, Rumunija, Slovakijos Respublika, Vengrijos Respublika;

2.      700,00 eurų per mėnesį stipendija pragyvenimui ir išmoka kelionei skiriama vykstantiesiems atlikti praktikos į visas kitas 1 punkte nenurodytas užsienio valstybes (ne ES / EEA šalis bei šalis ES kandidates). Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (Vilniaus miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuoklehttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :

 .        100-499 km – iki 180,00 eurų;

a.       500-1999 km – iki 275,00 eurų;

b.      2000-2999 km – iki 360,00 eurų;

c.       3000-3999 km – iki 530,00 eurų;

d.      4000-7999 km – iki 820,00 eurų;

e.       virš 8000 km – iki 1100,00 eurų.

Atstumams iki 100 km kelionės išmoka neskiriama.

 

Pridedami praktikų vietų sąrašai. Sąrašuose nurodyta orientacinė maksimali galima praktikos trukmė. Paraiškas galima teikti ir trumpesnei trukmei, tačiau ne mažiau, nei 2 mėn.

 

Dokumentai atrankai:

motyvacinis laiškas (lietuvių k.);

CV (gyvenimo aprašymas);

akademinę pažymą, užsakomą fakultetų infocentruose (anglų k.);

užsienio kalbos žinių lygį patvirtinantis dokumentas;

Nurodytus dokumentus teikti KTU Centriniuose rūmuose 105 kab. iki BALANDŽIO 2 d. 17 val. arba el. p. ruta.jankauskiene@ktu.lt

Kandidatų atranka vyks balandžio 7 d. 16 v. KANDIDATŲ Dalyvavimas privalomas

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis į KTU Tarptautinių ryšių departamente, Akademinio mobilumo ir tinklų skyrių į vyr. koordinatorę Rūtą Jankauskienę (K. Donelaičio g. 73 -105,
tel. 8 (37) 300 035, el. p. ruta.jankauskiene@ktu.lt).

Tarptautinių praktikų LR diplomatinėse atstovybėse, finansuojamų iš Tarptautinių praktikų programos, sąrašas

Tarptautinių praktikų lietuvių bendruomenėse ir lituanistinio švietimo mokyklose 2015-2016 m.m. sąrašas

Studentų praktikų LR diplomatinėse atstovybėse, finansuojamų iš nacionalinių Erasmus+ programos lėšų, sąrašas

 

KTU Tarptautinių ryšių departamento informacija