KTU magistrantūros studijos: gilesnės žinios ir tarpdiscipliniškos kompetencijos

Svarbiausios žiniasklaidai | 2023-06-19

Dėl nuolatos besikeičiančio pasaulio jaučiamas specialistų, gebančių į sudėtingas problemas pažiūrėti iš įvairesnių perspektyvų, poreikis. Darbo rinkoje vertinamas lankstumas, o sudėtingi visuomenės iššūkiai dažnai sprendžiami pasitelkiant tarpdisciplininį požiūrį ir žinias. Magistrantūros studijos Kauno technologijos universitete (KTU) – įvairialypės, tobulinančios studentų asmenines ir profesines kompetencijas.

Aukštasis išsilavinimas, o ypač magistro studijos, daugelyje įmonių lemia didesnį atlygį. Duomenys rodo, jog magistrantūros studijas pabaigę specialistai uždirba bene 30 proc. daugiau nei bakalauro laipsnį turintys asmenys.

Anot KTU Studijų departamento direktorės Kristinos Ukvalbergienės, nors to priežastys gali būti įvairios, magistrantūros studijos skirtos gilesnių žinių, specifiškesnių įgūdžių ir kompetencijų įgijimui, kurios svarbios įmonėms, dirbančioms su aukštesnės pridėtinės vertės produktais.

Kristina Ukvalbergienė
Kristina Ukvalbergienė

„Magistrantūros studijose didelis dėmesys skiriamas kritiniam mąstymui, savarankiškumui, analitinių ir tyrimo įgūdžių, lyderystės, komunikacijos, darbo komandose kompetencijų ugdymui, todėl šias studijas pabaigę darbuotojai paprastai užima aukštesnes pareigas, dažnai vadovaujančias arba eksperto lygio“, – sako K. Ukvalbergienė.

Pasak K. Ukvalbergienės, magistro laipsnį darbdaviai vertina, o neretai jis yra netgi būtinas. „Tai rodo, kad absolventas įgijo specializuotas žinias ir gebėjimus tam tikroje srityje, geba dirbti su sudėtingesnio lygmens užduotimis, taip pat darbuotojo norą tobulėti, atsakomybę, pareigingumą, savarankiškumą. Kokių konkrečių kompetencijų reikia darbdaviams priklauso nuo kiekvienos organizacijos atskirai, tačiau magistro studijos ugdo ir mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, kurios leidžia tokiems darbuotojams lanksčiau ir greičiau adaptuotis prie pakitusios situacijos“, – teigia KTU Studijų departamento direktorė.

Gegužės 2 d. prasidėjusio priėmimo metu KTU stojantiesiems šiemet siūlo 55-ias magistrantūros studijų programas inžinerijos, technologijų, informatikos, matematikos, fizinių, verslo ir viešosios vadybos, socialinių, humanitarinių, sveikatos, ugdymo mokslų bei menų krypčių grupėse.

Universiteto siūlomų magistrantūros studijų trukmė – 1,5 arba 2 metai, o įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį suteikiama teisė tęsti studijas doktorantūroje ir įgyti mokslo ar meno daktaro laipsnį.

KTU taip pat siūlo vienerių metų trukmės Verslo administravimo studijas (MBA, angl. Master of Business Administration) – antrosios pakopos studijas, kuriose kviečiami studijuoti bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį įgiję ir ne trumpesnę kaip trejų metų vadybinio darbo patirtį turintys asmenys. Priėmimas į 2 MBA studijų programas – jungtinę su ISM universitetu Verslo administravimo (MBA) vadovams ir Verslo administravimo KTU MBA – vykdomas rudenį.

Kompetencijos žinių gilinimui

„KTU savo studijų programose taip pat siūlo tarpkrypčio eksperto MA+ galimybę, kuri leidžia studentams šalia pagrindinės studijų krypties įgyti ir kitos krypties kompetenciją. Pasirinkus papildomą kitos krypties kompetenciją, yra ugdomas studentų tarpdisciplininis mąstymas, kurio dėka atsiranda novatoriški sprendimai, tokie specialistai yra lankstesni, labiau pasirengę spręsti sudėtingas problemas, o ir darbdaviai vertina šias kompetencijas turinčius darbuotojus“, – teigia K. Ukvalbergienė.

Net 28-iose magistrantūros studijų programose yra taikomas MA+ kompetencijų modelis, leidžiantis magistrantams rinktis krypties eksperto arba tarpkrypčio eksperto kelią. Krypties eksperto kelią pasirinkęs studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje papildomuose moduliuose, tuo tarpu tarpkrypčiu ekspertu siekiantis tapti stojantysis gali derinti skirtingų sričių kompetencijas. Tiesa, tarpkrypčio eksperto kompetencijos vykdomos tik Kaune esančiuose fakultetuose.

Papildomuose moduliuose studentai gali rinktis įvairių kalbų – ispanų, italų, prancūzų, rusų, švedų ar vokiečių – studijas. Taip pat, įgyti kompetencijas duomenų analitikos, saugos, kompiuterinio vizualizavimo technologijų, projektų vadybos, teisės ir kitose srityse. Studentai taip pat gali rinktis kompetencijas, kurios yra dėstomos anglų kalba ir studijuoti kartu su užsienio studentais.

„Iš viso KTU siūlo 16 MA+ tarpkrypčio eksperto kompetencijų. Vienas iš MA+ kompetencijų išskirtinumų yra tai, kad šios kompetencijos įgyvendinamos kartu su verslo ir viešojo sektoriaus partneriais“, – sako K. Ukvalbergienė.

Kompetencijas įgyti padeda KTU dėstytojai ir verslo bei viešojo sektoriaus organizacijos, kurių darbuotojai skaito paskaitas, teikia temas baigiamiesiems studentų darbams ir į praktiką orientuotas užduotis projektams.

MA+ kompetencijų pasirinkimas vykdomas jau įstojus į universitetą, KTU Akademinėje informacinėje sistemoje. Studentai, kurių studijų programoje numatyta MA+ galimybė, apie prašymų pateikimo terminus ir procedūras informuojami atskiru el. laišku rugpjūčio pabaigoje. Kompetencijos įgijimą įrodo KTU suteikiamas pažymėjimas ir įrašas magistro diplomo priedėlyje.

Realių iššūkių sprendimas

KTU magistro studijų studentai skirtingų sričių gebėjimus lavinti gali įvairių ugdymo programų pagalba. „GIFTed Masters“ – tai 3-jų semestrų ugdymo programa, orientuota į motyvuotų antrosios pakopos studentų vadovavimo žinių, įgūdžių ir gebėjimų ugdymą.

Programos metu studentai per įvairias patirtis – seminarų ir mokymų, įgūdžių treniruočių, iššūkių ir individualių konsultacijų formomis – analizuos asmeninio ugdymo, organizacinių gebėjimų ir komandos valdymo temas. „GIFTed Masters“ programos dalyviai įgis bazinius, pradedančiajam vadovui reikalingus įgūdžius, kuriuos pritaikys KTU „GIFTed Masters“ programos užsiėmimuose bei individualiose profesinėse veiklose.

Tuos, kurie magistrantūros studijų metu nori spręsti realius iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria visuomenė ir organizacijos, KTU siūlo jungtis prie ECIU universiteto veiklų. ECIU universitetą vienija 13 narių – tai stiprūs Europos universitetai, suteikiantys studentams pažangiausias mokymosi galimybes. Šių aukštųjų mokyklų studentai ir tyrėjai bendradarbiauja su miestais ir įmonėmis, spręsdami realaus gyvenimo iššūkius.

„Sprendžiant iššūkius, yra tobulinami problemų sprendimo ir komandinio darbo įgūdžiai, dirbama tarpdisciplininėse, tarptautinėse komandose, dažnu atveju yra numatytas ir trumpalaikis mobilumas“, – sako KTU Studijų departamento direktorė K. Ukvalbergienė.

Norėdami pagilinti žinias, studentai gali pasirinkti ir mikromodulius – trumpas mokymosi galimybes tam tikroje siauroje kryptyje, suteikiančias papildomų gebėjimų iššūkiams spręsti.

„Studentai visiškai laisvai ir nemokamai gali rinktis KTU studijų modulį „Iššūkiais grįstų inovacijų kūrimas“, kurio tikslas – įgalinti studentus inovatyviai spręsti visuomenėje kylančius kompleksinius iššūkius, naudojant iššūkiais grįsto mokymosi metodą, dirbant tarpdisciplininėse ir tarpkultūrinėse komandose kartu su 12 Europos universitetų studentais. Taip pat studentai gali rinktis ir kitų 12 universitetų siūlomus iššūkius ir mikromodulius“, – teigia KTU Studijų departamento direktorė.

KTU_įvaizdinės_(2)

Prašymai dalyvauti pirmajame priėmimo etape priimami internetu, KTU priėmimo į magistrantūros studijas informacinėje sistemoje (MPIS) iki birželio 26 d., 24.00 val. Prašyme galima nurodyti iki keturių pageidaujamų studijuoti studijų programų prioriteto mažėjimo tvarka.

Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas ir atitinkantys priėmimo į magistrantūros studijų programas reikalavimus. Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką galima rasti čia.

Norintiems įgyti pedagogo kvalifikaciją

Gegužės 2 d. taip pat paskelbta priėmimo į pedagogikos krypties profesines studijas KTU pradžia. Į šią studijų programą priimami absolventai, įgiję bakalauro laipsnį ir nuosekliuoju būdu siekiantys įgyti pedagogo kvalifikaciją.

Vienerių metų profesinių studijų programą, skirtą ketinantiems dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose, sudaro teorinė bei praktinė dalis. Programos teorinė dalis vykdoma nuotoliniu būdu bei suteikia galimybę studentams peržiūrėti mokymosi įrašus. Praktinė programos dalis atliekama studento-mokytojo darbovietėje arba kitoje pasiūlytoje ugdymo įstaigoje ir leidžia įgytas žinias pritaikyti praktikoje.

Pirmojo priėmimo etapo metu prašymai priimami iki liepos 19 d., 24.00 val. Priėmimo prašymai teikiami internetu, užsiregistravus KTU priėmimo į profesines pedagogikos studijas informacinėje sistemoje (PPIS). Daugiau apie studijų programą galite sužinoti čia.