KTU Informatikos fakultetas padeda steigiant informatikos magistro studijų programą Centrinės Azijos universitetuose

Svarbiausios | 2015-06-26

Kauno technologijos universitete (KTU) birželio 15–19 d. vyko Tempus projekto „Professional Network of Master’s Degrees in Informatics as a Second Competence” (PROMIS) seminaras, kurį organizavo Informatikos fakultetas kartu su 11 atstovų iš Kirgizijos, Kazachstano, Tadžikijos, Uzbekijos, Vokietijos, Prancūzijos universitetų. Seminaro tikslas – nauja magistrantūros studijų programa.

Projektas PROMIS – tai „Tempus“ projekto ERAMIS tęsinys. KTU informatikos fakultetas į šią veiklą įsitraukė 2013 m. gruodį, o projektą planuojama baigti ne anksčiau nei 2016 m. lapkritį.

Pagrindinis projekte sprendžiamas uždavinys – sukurti išsilavinimo IT srityje neturintiems bakalaurams skirtą informatikos magistro studijų programą ir ją įdiegti projekte dalyvaujančiuose Centrinės Azijos universitetuose.

„Seminaro tikslas buvo išgryninti projekto dalyvių parengtą dviejų studijų dalykų dėstymo medžiagą, parengiant apibendrintus dalykų aprašus, paskaitų skaidrių karkasus, praktinių darbų bei egzaminų užduotis“, – pasakojo KTU IF dėstytojas ir projekto dalyvis Kęstutis Kapočius.

Kaune įvykusiame seminare buvo nuodugniai aptariami du iš dešimties pagrindinių kuriamos programos dalykų (Duomenų bazės; Duomenų išgavimas ir duomenų saugyklos), todėl visi seminaro dalyviai – tai minėtus dalykus jau dėstantys ar tik pradėsiantys dėstyti dėstytojai. Kiti aštuoni pagrindiniai studijų programos dalykai buvo arba bus aptariami projekto partnerių iš Prancūzijos, Lenkijos, Suomijos ir Vokietijos universitetuose.

Papildomas dėmesys buvo skiriamas galimybėms studijų procese taikyti atvirkštinio mokymo (angl. „reverse teaching“) metodus.

„KTU šis projektas – tai visų pirma dar viena galimybė užmegzti glaudžius ir ilgalaikius ryšius su ES ir Centrinės Azijos universitetais. Ne mažiau svarbus ir studijų kokybės aspektas. Darbas kuriant ir diegiant šiuolaikišką studijų programą naudingas projekte dalyvaujantiems universiteto dėstytojams, kurie galės sukauptą patirtį pritaikyti ir savo vedamuose moduliuose“, – teigė K. Kapočius.

Seminare dalyvavo net 19 svečių iš 11 universitetų. KTU Informatikos fakultetą aplankė universitetų atstovai iš Kirgizijos, Kazachstano, Tadžikijos, Uzbekijos, Vokietijos, Prancūzijos universitetų.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku