Karjeros mentorių atranka

Verslas | 2014-09-16

Kviečiame motyvuotus studentus dalyvauti atrankoje, kuri vyks iki rugsėjo 22 d. Karjeros mentorių sąrašą ir konkurso anketą rasite savo akademinėje informacinėje sistemoje. 

Ar žinote, mieli studentai, kas yra mentorystė ir kuo ši programa yra naudinga Jums? Jei ne – tai štai Jums trumpas mentorystės žodynas.

 

Mentorystė  ugdomoji partnerystė tarp daugiau patirties turinčio asmens (mentoriaus) ir mažiau patyrusio asmens (ugdytinio). Tokio bendravimo metu siekiama ugdytiniui perduoti savo patirtį, įžvalgas, ugdyti tam tikras jo kompetencijas. 

 

Mentorius – tai žmogus, kuris geba įkvėpti ir padrąsinti studentą, padeda studentui priimti tam tikrus sprendimus, skatina studento pasitikėjimą savimi

 

Karjeros mentorius  tai žmogus, kuris Universitete įgytomis žiniomis pasiekė savo gyvenimo tikslus, o įgytą gerąją patirtį ir žinias perduoda mažiau patyrusiam asmeniui – studentui.

 

Unikali kompleksinė Mentorystės programa sėkmingai veikia didžiausiuose pasaulio universitetuose. Mūsų Universitete programa buvo įdiegta Studentų departamento Studentų informacijos skyriaus, kuris puikiai paaiškina mentorystės naudą mūsų Universiteto studentams.

 

Kviečiame motyvuotus studentus dalyvauti karjeros mentorystės programos atrankoje, kuri vyks iki rugsėjo 22 d. Karjeros mentorių sąrašą ir konkurso anketą rasite savo akademinėje informacinėje sistemoje. 

 

Svarbiausias atrankos kriterijus – anketoje pateikta Jūsų motyvacija! 

 

Registracijos anketą rasite savo akademinėje sistemoje.

 

Daugiau apie karjeros mentorius

 

 

 

Parengta pagal KTU.EDU