Kandidatai į KTU rektorius akademinei bendruomenei pristatė Universiteto ateities vizijas

Svarbiausios | 2016-05-06

Šiandien kandidatai eiti Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriaus pareigas akademinei bendruomenei pristatė savo vizijas KTU ateičiai. Tarptautiškumo stiprinimas, žinių komercinimas, talentų ugdymas, Universiteto vieta tarptautiniuose reitinguose – pagrindiniai kandidatų vizijų akcentai.

Atvirame tarptautiniame konkurse KTU rektoriaus pareigoms užimti dalyvauja 4 kandidatai – du užsieniečiai ir du lietuviai (išvardinti abėcėlės tvarka): Petras Baršauskas, Pablo G. Martinez Lestard, Vidas Raudonis ir Alexander A. Suetin.

Pirmasis savo viziją nuotoliniu būdu pristatė Argentinoje gyvenantis Ispanijos pilietis Pablo G. Martinez Lestard, aplinkosaugos mokslų daktaras, Lotynų Amerikos socialinių mokslų fakulteto (FLACSO) ir La Platos katalikiškojo universiteto Buenos Airėse kviestinis profesorius. Mokslininkas akcentavo tvarų augimą, mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos skatinimą bei žinių perdavimą. Vystydamas tarptautinę universiteto veiklą, kandidatas tikėtųsi vystyti glaudesnį bendradarbiavimą su Japonijos institucijomis bei įsteigti tarptautinę patarėjų komandą.

„Universitetas – kaip orkestras. Viskas ko reikia, yra geras dirigentas“, – savo kalbą pradėjo antrasis kandidatas į KTU rektoriaus postą Alexander A. Suetin.

Lietuvoje šiuo metu gyvenančio Rusijos piliečio A. Suetin vizijoje akcentuojama individualizuota studento patirtis. Mentorystės programa (pirmoji Lietuvoje kompleksinė Mentorystės programa jau veikia KTU, – red. past.), užsienio studentus integruojanti „KTU šeimos“ programa, alumnų veiklos plėtimas –– tai pagrindinės šio kandidato vizijos gairės. Ekonomikos mokslų daktaras, finansinių institucijų konsultantas teigė sieksiantis aktyvesnio verslo įsitraukimo į universiteto veiklą. Vienas iš būdų labiau įtraukti verslą – neliečiamojo kapitalo fondo įsteigimas.

Jauniausio iš kandidatų informatikos inžinerijos mokslų daktaro Vido Raudonio vizijos pagrindinės trys ašys yra studijos, mokslas ir žinių komercinimas. To būtų siekiama ir aktyvinant bendradarbiavimą tarp vidinių universiteto padalinių, ir glaudinant pagrindines universiteto veiklas – studijas ir mokslą, ir aktyviai bendraujant su verslu ir visuomene. Pasak V. Raudonio, žinios, kaip ir bet kuris kitas produktas pasaulyje, turi būti kokybiškas, pasiekiamas, prieinamas, suprantamas ir matomas.

„Universiteto uždavinys – ne „implantuoti“ žinias jaunam žmogui, tačiau atverti jo protą, parengti tą žmogų susiremti su ateities iššūkiais. Ateities, kurios niekas negali prognozuoti“, – sakė kandidatas.

Dabartinis KTU rektorius Petras Baršauskas pirmiausia pristatė pastarųjų penkerių metų pasiekimus ir Universitete įvykusius pokyčius, kurie palietė visas veiklos sritis – nuo struktūros iki studijų proceso pertvarkos.

P. Baršausko matoma KTU ateities vizija – bendrasis (angl. comprehensive) universitetas. Tai – universitetas, kuriame yra vykdomi visų mokslo sričių tarptautinio lygio tyrimai ir studijos. KTU rektorius pristatė šiam tikslui pasiekti svarbių procesų – KTU ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto sinergijos, KTU ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) susijungimo – eigą ir artimiausius žingsnius. Pasak jo, šie į ateitį nukreipti žingsniai užtikrins universiteto lyderystę tarptautiniu mastu.

„Jeigu prieš kelerius metus teigiau, kad reikia atsisukti pirmiausia į studentą (ir daug pokyčių jau įgyvendinta, kad jaunam žmogui būtų suteiktas kokybiškas išsilavinimas), tai šiandien sakau, jog reikia atsisukti į akademinį žmogų, dėstytoją ir tikslų siekti įsiklausant į jį ir kartu su akademine bendruomene“, – baigdamas kalbą sakė P. Baršauskas.

Po prisistatymo klausimus kandidatams uždavė akademinės bendruomenės nariai.

Tarptautinė konkurencija rinkimuose

Viešą tarptautinį konkursą KTU rektoriaus pareigoms užimti, vadovaudamasi LR Mokslo ir studijų įstatymu ir KTU statutu, Universiteto taryba paskelbė kovo 16 d. Dokumentai dalyvauti konkurse turėjo būti pateikti užklijuotame voke iki balandžio 22 d. 10 val.

Darbo grupė, pasibaigus dokumentų pateikimo terminui, užregistravo 6 pretendentus, pareiškusius norą dalyvauti rektoriaus rinkimuose. KTU senatas, balandžio 27 d. vykusiame Senato posėdyje, įvertinęs pretendentų pedagoginės ir mokslinės veiklos atitiktį Universiteto keliamiems reikalavimams, patvirtino 5 kandidatus, tačiau Taryba, įvertinusi ir kitus pretendentų konkursui pateiktus dokumentus, patvirtino 4 kandidatus rektoriaus pareigoms užimti.

Rektorių 5 metų kadencijai viešo konkurso būdu renka ir skiria KTU taryba, sudaryta ir veikianti pagal Mokslo ir studijų statymo, Statuto ir kitų teisės aktų nuostatas. Rinkimus organizuoja iš Tarybos narių sudaryta darbo grupė. Tas pats asmuo rektoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

Dabartinio rektoriaus Petro Baršausko kadencija baigiasi 2016 m. gegužės 31 d.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku