Informatikos mokytojai dalyvavo seminaruose apie Pitono programavimo kalbos mokymo patirtį

Svarbiausios | 2024-04-11

Kovo pabaigoje, prieš pat tarptautinę Pitono programavimo kalbos konferenciją „PyCon Lithuania 2024“ Vilniuje, daugiau nei 50 IT mokytojų būrėsi dviejuose seminaruose apie Pitono programavimo kalbos praktikas ir patirtis su mokiniais „Programuojame Pitonu. Geroji mokytojų patirtis“.

„PyCon LT“ vadovas, Kauno technologijos universiteto (KTU) absolventas Aidis Stukas įsitikinęs, kad Pitono programavimo kalba yra nuostabi ir ją pažinti turi daugiau žmonių: kad jos galėtų mokyti daugiau IT mokytojų, o kartu, kad Pitono kodą pažintų daugiau mokinių. A. Stukas pasidalino idėja su KTU Informatikos fakulteto (KTU IF) atstovais suburti IT mokytojus, kad jie tarpusavyje pasidalintų savo gerąja patirtimi, kaip jie moko Pitono kalbos mokyklose. Bendradarbiaujant su Lietuvos informatikos mokytojų asociacija (LInMA) ir Kauno miesto informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininke Kristina Serapinaite buvo suorganizuoti seminarai Kaune ir Vilniuje.

„PyCon Lithuania“ konferencijos organizatoriai nuo 2009 m. populiarina Pitono programavimo kalbą Lietuvoje, kada nebuvo daug Pitono entuziastų. Požiūris pasikeitė 2021 metais, kai Švietimo ministerijos atstovus pavyko įtikinti Pitono pasaulinėmis paplitimo tendencijomis ir 2022 bei 2023 metais Lietuvos mokiniai jau galėjo laikyti informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą Pitono kalba. Pirmaisiais metais tokia galimybe pasinaudojo 25 mokiniai.

Kadangi Pitono programavimo kalba visai neseniai buvo įtraukta į mokyklos programą, daugelis IT mokytojų Lietuvoje jos nesimokė, o per pastaruosius metus atsiranda vis daugiau besidominčių, atrandančių ar sukuriančių medžiagos, skirtos IT pamokoms. Neringa Kelpšaitė, KTU IF atsakinga už bendradarbiavimą su mokyklomis, dalinosi, kad organizuojant šį renginį ją nustebino, kad daugelis kalbintų informatikos mokytojų žengia tik pirmuosius žingsnius Pitono mokyme. „Ir visgi buvo džiugu suburti žmones, švietimo atstovus iš įvairių institucijų, kurie entuziastingai pasakoja ir jau ne pirmus metus moko Pitono programavimo kalbos. Pranešėjai pristatinėjo savo kelią į Pitono programavimo kalbos mokymą, dalinosi įrankiais, surastais interneto platybėse, studijose ar net savo pačių sukurtais. Gera girdėti, kad dalyviams tai buvo naudinga.“

Kovo 25 dieną KTU Santakos slėnyje, Kaune atvyko kiek daugiau nei 30 IT mokytojų ir vos tilpo į numatytą salę. Buvo pakviesti 5 pranešėjai, sutikę pasidalinti savo gerąja patirtimi apie Pitono programavimo kalbos mokymą. KTU IF dėstytojas prof. Tomas Blažauskas pristatė savo sukurtą atvirą Moodle aplinką Pitono programavimo mokymui (open.ktu.edu). KTU Inžinerijos licėjaus mokytoja, KTU Nuotolinio mokymosi informacinių technologijų absolventė Algita Šablinskienė dalijosi patirtimi ir praktine veikla, kaip mokyti Pitono kalbos, naudojantis „Vedlių“ parengta medžiaga 5-8 kl. mokiniams bei pristatė kitus du Pitono mokymo įrankius „Angis“ ir „XlogoOnline“. LSMU gimnazijos IT mokytoja ekspertė Daiva Alaburdienė pristatė kūrybinius metodus, skirtus mokytis programavimo kalbos nuo vaizdo iki žaidimo. Ji dalijosi, kaip ji susidomėjo Pitonu, kaip prasidėjo jos pačios mokymasis ir kokią medžiagą atradusi ji pradėjo mokyti savo mokinius („Python Turtle“ biblioteka ir kt.). Kauno jėzuitų gimnazijos pavaduotojas ugdymui ir IT mokytojas Virgilijus Saulius demonstravo Jungtinės karalystės IT užduotis mokyklose ir skatino susirinkusius pamąstyti, kaip  dar palyginus paprastai Lietuvos mokyklose yra mokoma informacinių technologijų. Jis pristatė „LEGO Spike Prime“ robotų programavimo įrankį, kokias užduotis duoda vaikams programuoti Pitonu ir kaip veda integruotas pamokas su kitų mokomųjų dalykų mokytojais, pavyzdžiui, robotikos būrelį. KTU gimnazijos IT mokytoja, Kauno miesto informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Kristina Serapinaitė užbaigė seminarą pristatydama Pitono programavimo kalbos mokymo metodinę medžiagą, kuria dalinasi vesdama mokytojams mokymus. Taip pat ji pateikė įžvalgas dėl IT valstybinių brandos egzaminų, aptarė Pitono uždavinių sprendimus.

Antrasis mokytojų patirties pasidalinimo seminaras vyko kovo 28 d. simboliškoje vietoje – Vilniaus mokytojų namuose, į kuriuos priėmė renginio partneris – „Renkuosi mokyti“. Seminaras pritraukė beveik 20 mokytojų. Pranešimus dar kartą skaitė ir patirtimi dalinosi su Vilniuje susirinkusiais mokytojais Virgilijus Saulius bei Algita Šablinskienė bei du nauji pranešėjai. KTU klubo Emeritus narė Alina Dėmenienė, mokinanti Pitono programavimo kodo moksleivius jau daugiau nei dešimtį metų. Ji pasakojo apie kūrimo aplinkas ir internetinius kompiliatorius, kaip programavimas Pitonu padeda suprasti geometrijos pagrindus, atvaizduoti juos popieriaus lape ir nustatyti pagrindinius parametrus. Buvęs KTU gimnazijos, Kauno kolegijos programavimo mokytojas ir dėstytojas, Pitono krikštatėviu pramintas Jurgis Pralgauskis sutiko pasidalinti savo turimais Pitono uždaviniais ir veiklomis, šaltiniais ir įrankiais, kurie jo manymu yra aktualūs ir pritaikomi pamokose. Jis pabrėžė žaismingumo svarbą mokantis programavimo pagrindų. Vilniuje mokytojai neskubėjo skirstytis, dar ilgai diskutavo tarpusavyje ir su pranešėjais, dalinosi savo patirtimis ir įžvalgomis mokant programavimo mokyklose.

Iš viso „Programuojame Pitonu. Geroji mokytojų patirtis“ seminarai pritraukė virš 50 informatikos mokytojų ne tik iš didžiųjų miestų Kauno ir Vilniaus, bet ir iš Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Kėdainių ir Rokiškio. Dalyviai dalinosi pozityviu grįžtamuoju ryšiu po seminarų, įvardijo, kad pranešėjai buvo puikūs, seminarai produktyvūs, naudingi ir svarbiausia paremti ne teoriniais pagrindais, o praktika. Visa pranešėjų pristatyta medžiaga, nuorodos ir pranešimų skaidrės bus viešinamos LInMA tinklapyje.