Informatikos fakultete atidaryta KTU garbės daktaro Juozo P. Kazicko vardo auditorija

Svarbiausios | 2023-10-25

Spalio 17 d., Kauno technologijos universiteto (KTU) Informatikos fakultete (IF) įvyko iškilminga Dr. Juozo P. Kazicko vardo auditorijai suteikimo ceremonija. Nuo šiol Informatikos fakulteto 101 auditorija vadinsis Dr. Juozo P. Kazicko auditorija. Pasak renginio organizatorių, šis pavadinimas liudija neblėstantį daktaro Juozo Kazicko palikimą ir jo didžiulę įtaką akademinei bendruomenei ir už jos ribų.

Kaip pasakoja vienas iš renginio organizatorių, KTU Informatikos fakulteto administravimo vadovas Romas Šleževičius, mintis vieną iš auditorijų pavadinti Dr. J. P. Kazicko garbei kilo ilgametei dabar jau buvusiai fakulteto darbuotojai Nijolei Lenkevičienei.

„Iš karto negalėjome to padaryti, nes vadovaujantis Universitete galiojančia žymių asmenų įamžinimo tvarka, tai galima daryti Universiteto pastatų viduje – ne anksčiau, kaip praėjus trejiems metams po jų mirties, o pastatų išorėje – ne anksčiau kaip praėjus dešimčiai metų po jų mirties. Taigi beliko laukti“ – pasakoja R. Šleževičius. Šiemet, sužinojus apie būsimą Dr. J. P. Kazicko šeimos narių vizitą Lietuvoje, buvo pradėti darbai ir, gavus vienbalsį Universiteto paveldo tarybos pritarimą, pasiekta finišo tiesioji – auditorijai suteiktas Dr. Juozo P. Kazicko vardas.

Auditorijos vardo paskelbimo iškilmėse dalyvavo Juozo Kazicko šeimos nariai – p. Joseph (liet. Juozas) ir p. Lucy Kazickai, Kazickų šeimos fondo (KŠF) atstovė Agnė Vertelkaitė, KŠF projektų vadovė Domantė Greifenbergerytė, Kauno technologijos universiteto rektorius prof. Eugenijus Valatka, Informatikos fakulteto dekanė dr. Rita Butkienė bei kiti universiteto ir fakulteto atstovai – KTU muziejaus vadovė Audronė Veilentienė, KTU Nacionalinio inovacijų ir verslo centro (NIVC) atstovė Jogilė Jagelavičiūtė, KTU Studentų reikalų departamento direktorė Kristina Skučienė, buvęs fakulteto dekanas prof. Aleksandras Targamadzė, emeritas Jonas Blonskis, anksčiau koordinavęs dr. J. P. Kazicko programavimo konkursą ir šiuo metu kuruojantis Giedrius Ziberkas.

Pasak fakulteto administravimo vadovo, renginio organizatoriai buvo įspėti, kad p. Joseph kalba tik angliškai. „Galite įsivaizduoti, kaip visi nustebome ir pradžiugome, kai p. Joseph pasisveikino ir savo kalbą pradėjo lietuviškai“ – pasakojo Informatikos fakulteto bendradarbiavimo vystymo koordinatorė Vida Drąsutė. Dr. J. Kazicko sūnus Joseph Mindaugas Kazickas pasidalino pasakojimais iš savo tėvo gyvenimo Amerikoje, kada jų šeimos namuose rinkdavosi garsūs Lietuvos žmonės ir svajodavo apie nepriklausomos Lietuvos ateitį ir lūkesčius, kurie galiausiai virto realybe.

Renginyje dalyvavęs KTU rektorius prof. Eugenijus Valatka dėkojo visiems susirinkusiems, prisiminė dr. J. P. Kazicko nuveiktų darbų svarbą visai Lietuvai ir KTU bendruomenei bei pasidalino atsiminimais apie asmeninius susitikimus su pačiu daktaru.

Informatikos fakulteto dekanė dr. Rita Butkienė renginio dalyviams priminė Kazicko šeimos fondo ilgalaikį bendradarbiavimą su KTU IF ir apie kasmetinį vykstantį programavimo konkursą, kuriame aktyviai dalyvauja mokiniai iš visos Lietuvos. Dekanė savo kalboje džiaugėsi, kad per fondo veiklas Dr. J. P. Kazicko dvasia gyvuoja toliau, paliesdama daugybės žmonių gyvenimus. Per daugelį metų fondas parėmė daugiau kaip šimtą labdaros iniciatyvų, pradedant mokyklų aprūpinimu būtiniausiomis technologinėmis priemonėmis ir baigiant reikšmingų architektūros vertybių išsaugojimu.

„KTU Informatikos fakultetas nuo 1998 m. organizuoja dr. J. P. Kazicko IT konkursus ir forumus moksleiviams. Kasmet šiuose renginiuose dalyvauja daugiau kaip 400 moksleivių iš visos Lietuvos. Šiemet buvo surengtas jau 25-asis jubiliejinis informatikos forumas, kuriame dalyvavo gabūs jaunieji IT entuziastai iš visos Lietuvos mokyklų, kurie varžėsi programavimo, IT taikymo, multimedijos ir sukurtų programų konkursuose. Nuoširdžiai tikimės ir toliau tęsti šį glaudų bendradarbiavimą, puoselėjant Dr. Kazicko idėjas – skatinti moksleivius domėtis informatikos mokslais bei lavinti jų gebėjimus ir žinias šioje srityje“ – savo kalboje sakė dekanė.

Dr. Juozas Petras Kazickas (1918-2014; Jungtinės Amerikos valstijos) – mokslų daktaras, žymus visuomenės veikėjas ir filantropas, Kazickų šeimos labdaros fondo steigėjas, daug prisidėjęs atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir stiprinant šalies valstybingumą.

1990 m. J. P. Kazickas asmeninių pastangų dėka įtraukė buvusį JAV prezidentą Džimį Karterį į tiesiogines derybas su Sovietų Sąjungos vadovu Michailu Gorbačiovu. Šių derybų rezultatas – M. Gorbačiovui pateiktas prezidento Džordžo H. Bušo vyriausybės palankus sprendimas Lietuvos nepriklausomybės pripažinimui.

Dr. Kazickas rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės tarptautiniu pripažinimu, jos vadovų ir vyriausybės narių vizitais ir susitikimais su JAV ir Vakarų Europos valstybių vadovaujančiomis politinėmis asmenybėmis, žurnalistais, pagrindinių dienraščių redaktoriais, buvo Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Landsbergio, prezidento Algirdo Brazausko, Lietuvos premjerų ir Tarptautinės Baltijos valstybių komisijos konsultantas. Jo ir bendradarbių pastangomis Vilniuje pradėjo veikti palydovinė antžeminė ryšių stotis ir taip buvo užtikrintas tiesioginis telefonų ryšys su visu pasauliu.

1998 m. dr. Juozui Petrui Kazickui suteiktas KTU garbės daktaro vardas. Tais metais buvo pasirašyta pirmoji stipendijų ir dotacijų steigimo sutartis tarp Universiteto ir Garbės daktaro (vėliau Juozo Petro Kazicko šeimos fondo). Kazickų šeimos fondas ne tik skiria stipendijas KTU studentams ir dotacijas dėstytojams, bet ir paramą gabiems moksleiviams.