GOAL projekto vadovė Vida Drąsutė: turime saugoti žemės sistemos pusiausvyros dinamiškumą

Universitetas | 2020-06-30

Birželio pabaigoje, KTU Santakos Slėnyje, vyko baigiamoji projekto „GOAL – Geoetikos rezultatai ir sąmoningumo ugdymas“ rezultatų ir gerosios praktikos viešinimo konferencija, kurią organizavo KTU Informatikos fakultetas. KTU IF šiame projekte dalyvauja kaip techninis partneris, atsakingas už video edukacinės medžiagos pateikimą, el. mokymosi šaltinius, el. knygos apipavidalinimą, tinklapį ir projekto resursų saugyklos sukūrimą bei palaikymą. Taip pat, bendradarbiaudami su kitais projekto partneriais ir gilindamiesi į etinius žemės išsaugojimo ir žmogaus elgesio klausimus, prisidėjome ir prie turinio rengimo. Turinio, kuris mūsų atveju susijęs su socialine atsakomybe ir etika naudojant medijas.

Konferencijos metu susirinko mokytojai, dėstytojai, studentai iš skirtingų Lietuvos miestų ir institucijų, jie visi buvo neabejingi geoetikos temai. Po pranešimų vyko produktyvios klausimų-atsakymų sesijos.

„Žemės mokslininkai, kitaip dar vadinami geomokslininkais, yra labai svarbūs visuomenės ir mokslo veikėjai, siekiantys ir padedantys kurti ekologiškai tvarkingą pasaulį. Tačiau tam, kad ateinančioms kartoms išsaugotume žemę, kiekvienas mūsų turime būti sąmoningais ir taupiai naudoti žemės turtus, neteršti aplinkos. Turime saugoti žemės sistemos pusiausvyros dinamiškumą, kuris ir kuria gyvybę.“ – projekto turinio svarbą pabrėžė GOAL projekto vadovė Informatikos fakultete, Vida Drąsutė.

Geomokslininkai tiria žemės uolienas, dirvožemį, bando suprasti planetos istoriją bei sandarą. Tokios srities mokslininkai susitelkė ir Erasmus+ projekte „Geoetikos rezultatai ir sąmoningumo ugdymas“ (https://goal-erasmus.eu), kurio tikslas sukurti metodologiją, strategijas ir mokymosi resursus, kurie būtų skirti tiems, kurie moko ir mokosi geoetikos.

„Geomokslininkai stengiasi iššifruoti uolienose užkoduotus procesus, vykusius nuo Žemės susidarymo Saulės sistemoje. Bandoma suprasti procesus, kurie sukūrė mineralus, angliavandenilius, metalus, dirvožemius, birius gruntus (smėlis, molis ir žvyras) ir net pačios gyvybės sudedamąsias dalis. Tuo tikslu projekto eigoje buvo organizuojami mokymai tyrinėjant žemę, praktiškai paliečiant gamtos resursus ir apie juos kalbant, kuriant metodinę medžiagą ir strategijas kaip ugdyti besimokančiuosius ir galimai kiekvieną, kuris yra suinteresuotas Žemės resursų išsaugojimu, etišku jų naudojimu.“ – apie tai gerąja praktika projekte vykusių mokymų, edukacinių ekskursijų metu, dalinosi projektą vykdanti, KTU IF akademinė padėjėja, Neringa Kelpšaitė.

Šiandieninis žemės planetos mokslininkų darbas apima fundamentalią žemės, gyvybės, vandens ir oro sąveiką – vieningą žemės gyvenimo ciklą. Žemės mokslai dabar ne tik siekia paaiškinti žemės praeitį, bet ir padeda numatyti ir valdyti jos ateitį. Žmogus galbūt yra geologiniu požiūriu reikšmingiausia kada nors egzistavusi rūšis, labiausiai veikianti aplinką, todėl nuo mūsų daug kas priklauso ir kiekvienas mūsų turime gerbti Žemės resursus ir išmokti juos etiškai tausoti.