Dr. Ramūnas Kubiliūnas: „IT priemonės gali užtikrinti 100 proc. studentų dalyvavimą užsiėmimuose“

Svarbiausios | 2019-01-17

Gruodžio mėnesį KTU dėstytojų akademinių kompetencijų centras „EDU_Lab” kvietė į renginį „Studijų kokybė: žingsnis į priekį būtinas, tačiau koks?” Jame savo patirtimi apie kokybę ir inovacijas studijose dalijosi KTU akademinės bendruomenės atstovai bei kviestiniai svečiai. KTU Informatikos fakulteto dėstytojas dr. Ramūnas Kubiliūnas pristatė pranešimą „IT taikymas privalomam studentų dalyvavimui studijų modulių akademiniuose užsiėmimuose užtikrinti”.

Siekdamas gerinti studijų kokybę ir studentų studijų rezultatus, KTU Senatas 2018 m. birželį nutarė nustatyti, kad visų studentų ir klausytojų (išskyrus trečiosios studijų pakopos) dalyvavimas studijų modulių laboratorinių darbų užsiėmimuose yra privalomas, kituose akademinių užsiėmimų tipuose yra privalomas pagal studijų modulį koordinuojančio dėstytojo nustatytus minimalius dalyvavimo modulio užsiėmimuose reikalavimus. Šį nutarimą realizuojančiuose rugpjūčio mėn. rektoriaus įsakymu patvirtintuose atsiskaitymo už studijų modulius nuostatose teigiama, kad tai sudaro prielaidas studentų mokymosi sėkmei ir geriems studijų pasiekimams.

„Vis dėlto ne visi dėstytojai bei studentai šiam nutarimui pritaria ir daugelis tokį sprendimą vertina skeptiškai. Pamėginau išsiaiškinti, kodėl taip yra, ir paaiškėjo, kad problema slypi painiojamose sąvokose. Paprastai nepritariama užsiėmimų lankymui, o ne dalyvavimui juose, nors atsiskaitymo už studijų modulius nuostatose taip pat akcentuojamas dalyvavimo žymėjimas, naudojant specialias kompiuterines lankomumo žymėjimo programas”, – pastebi dėstytojas R. Kubiliūnas.

Dalyvavimas studijų modulių akademiniuose užsiėmimuose nėra tolygus jų lankymui. Dalyvavimas turėtų būti suprantamas kaip aktyvus mokymasis, pavyzdžiui, užduodant klausimus dėstytojui ir atsakant į jo užduotus klausimus, dirbant grupėse, atliekant užduotis. Neužtenka dėstytojui per užsiėmimus vien tik pateikti informaciją, kurią studentai patys gali susirasti internete. Norint, kad informacija taptų žiniomis, reikia skirti aktyvias užduotis net per teorijos paskaitas, pavyzdžiui, paprašyti atsakyti į dėstytojo užduotus klausimus individualiai arba dirbant grupėse. Tuo tikslu gali būti naudojamos informacinių technologijų (IT) priemonės, leidžiančios organizuoti apklausas ir į aktyvią veiklą įtraukti visus paskaitose dalyvaujančius studentus. Taip pat gali būti naudojamos IT priemonės, leidžiančios skirstyti studentus į grupes, kuriose jie gali aptarti gautą informaciją ir paversti ją žiniomis. Be to, užsėmimai, kuriuose studentai įtraukiami į aktyvią veiklą nėra nuobodūs, todėl verta juos lankyti.

„Tiesa, privalomas užsiėmimų lankymas ne visada yra įmanomas, kai studentas serga, dirba ar gyvena toli nuo Kauno. Ar tokie studentai universitetui nerūpi? Informatikos fakultete rūpi, todėl problema, susijusi su galimybe dalyvauti užsiėmimuose, sprendžiama transliuojant paskaitas internetu”, – teigia dr. R. Kubiliūnas.

Šiam tikslui gali pasitarnauti KTU įsigyta ir įdiegta vaizdo konferencijų sistema Adobe Connect (https://ac.ktu.edu). Ją gali naudoti visi universiteto dėstytojai, tiesiog el. paštu (vaizdokonferencijos@ktu.lt) paprašę ir gavę asmeninę arba grupės prieigą. Adobe Connect sistema leidžia ne tik bendrauti raštu ir balsu, bet ir daryti apklausas, į kurias galima įtraukti visus studentus.

123456.jpg

Pav. Apklausos ir jų rezultatai

Adobe Connect sistema taip pat leidžia skirstyti studentus į grupes, kuriose jie gali aktyviai dirbti bei atlikti dėstytojo paskirtas užduotis. „Taip pasiekiami geresni rezultatai nei dirbant individualiai, o baigus darbą grupėse gautus rezultatus gali matyti visi paskaitoje dalyvaujantys ir jos įrašą žiūrintys studentai”, – tikina lektorius.

23456.png

Pav. Grupinio darbo rezultatai

Be to, transliuojant paskaitas Adobe Connect sistema, gali būti daromi jų įrašai. Paskaitų įrašus gali peržiūrėti ir tie studentai, kurie negalėjo dalyvauti tiesiogiai, o, siekiant užtikrinti ir jų aktyvų dalyvavimą paskaitoje, įrašas gali būti skaidomas į dalis. Tiesiogiai paskaitoje nedalyvavusiems studentams leidžiama laisvai peržiūrėti tik pirmą įrašo dalį. Po jos turi būti atlikta ta pati užduotis, kurią atliko paskaitoje dalyvavę studentai. Kita paskaitos įrašo dalis atrakinama tik tada, kai užduoties rezultatus studentas pateikia Moodle kurse, klausimų-atsakymų forume. Tokio forumo įrašus studentas gali pamatyti tik tada, kai pats atsako į dėstytojo pateiktą žinutę.

33333333633.jpg

Pav. Moodle kurso aplinka.

Paskaitos užduotys aktyviam mokymuisi planuojamos atsižvelgiant į rezultatus, kurių siekiama per paskaitą. Svarbiausia, kad paskaitos tikslas būtų ne tik perduoti informaciją, bet ir ugdyti jos suvokimą. Dalyvavimas tokiuose užsiėmimuose yra aktyvus. Internetu gali dalyvauti visi (ir sergantys, ir dirbantys, ir toli gyvenantys studentai), „už borto” nepaliekamas nei vienas, net ir tiesiogiai internetu negalėjęs dalyvauti studentas. Taip pasiekiamas 100 proc. studentų dalyvavimas studijų modulių akademiniuose užsiėmimuose, todėl gerėja studijų kokybė ir studentų studijų rezultatai.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku