CSC Geriausio baigiamojo darbo apdovanojimai

Svarbiausios | 2015-04-14

Antrus metus iš eilės CSC organizuoja ir skelbia 2014-2015 Bakalaurų ir Magistrų darbų apdovanojimo konkursą bei nori pakviesti studentus sudalyvauti. 

Computer Sciences Corporation (CSC) yra tarptautinė JAV kompanija, teikianti informacinių technologijų paslaugas ir pirmaujanti „debesų kompiuterijos“ srityje. UAB „CSC Baltic“ Lietuvoje įkurta jau daugiau kaip prieš 7 – erius metus ir nuolat teikia ne tik aukščiausios kokybės paslaugas verslo partneriams, tačiau vykdo ir įvairias socialines programas. Šiais metais CSC, vykdydama bendradarbiavimo programą su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, skelbia geriausio baigiamojo darbo konkursą ir kviečia visus magistro bei bakalauro studijų paskutinių kursų studentus jame dalyvauti.

Kas tai?

CSC Magistro ir Bakalauro darbų apdovanojimai yra konkursas, skirtas magistro ir bakalauro studijų baigiamųjų kursų studentams. Specifiniai reikalavimai darbų temoms nėra keliami. Šio konkurso tikslas – paskatinti geriausius studentus, atsižvelgiant į jų specialiąsias ir bendrasias kompetencijas. Konkurse gali dalyvauti šių studijų programų baigiamųjų Bakalaurų ir Magistro kursų studentai: IT, Verslo Vadybos kryptys.

Reikalavimai dalyviams:

1. Dalyviai iki 2015 m. gegužės 24 d. turi pateikti paraiškas el. paštu: LT_universities@csc.com
2. Paraiškos turi būti pateikiamos viename dokumente elektroniniu būdu, MS Word arba PDF formatu anglų kalba. Popierinės paraiškos nebus priimamos. Paraišką turi sudaryti šia eilės tvarka pateikti dokumentai:

         2.1. Fakulteto, Instituto ar Departamento vadovo arba Studijų programos koordinatoriaus raštas, nurodantis šią informaciją:

                    2.1.1.Dalyvio vardas, pavardė;
                    2.1.2.  Studijų programa.  

         2.2. Darbo santrauka (1000-1500 žodžių). Santrauka turi būti parašyta ne technine ir ne specialistams lengvai suprantama anglų kalba, apibūdinant darbo mokslinę reikšmę tiriamajai sričiai.
         2.3. Katedros vadovo, darbo vadovo ar studijų programos vadovo rekomendacija, patvirtinanti išskirtinius dalyvio gebėjimus.
         2.4. Dalyvio CV, parengta pagal šią formą: žiūrėti pridėtą dokumentą.

3. CSC apdovanojimų komitetas išrinks 3 geriausias paraiškas pagal šiuos žemiau pateiktus kriterijus:

         3.1. Originalumas (30 propcentų);
         3.2. Darbo aktualumas, reikšmė, aprašyta ne technine kalba (30 procentų);
         3.3. Darbo kokybė (20 procentų);
         3.4. Pristatymo kokybė (20 procentų).

4. Trys finalininkai turės pateikti spausdintą darbo kopiją. Galimos darbų kalbos: lietuvių, anglų. Bus atrinkti trys bakalauro ir magistro pakopų studentų darbai.
5. CSC apdovanojimų komiteto nariai dalyvaus 3 atrinktų studentų baigiamųjų darbų gynimuose ir išrinks laimėtoją – geriausią bakalauro ir geriausią magistro baigiamąjį darbą. Laimėtojai bus apdovanojami CSC prizais diplomų įteikimo ceremonijos metu.

 

CSC Baltic informacija