Informatikos fakultetas

Pirmasis Lietuvoje ir vienas didžiausių informatikos mokslo krypties studijas siūlančių centrų Lietuvoje, kuriame studijuoja apie 2 tūkst. studentų, paskaitas veda per 150 dėstytojų, o jų gretas kiekvienas metais papildo vis daugiau kviestinių lektorių iš Lietuvoje ir užsienyje įsteigtų įmonių ir institucijų. Fakultetas ne tik džiaugiasi savo sparčiausiai šalyje augančiu studentų skaičiumi, bet ir vystomais moksliniais bei tarpdisciplininiais projektais, kuriuos sėkmingai vykdo su išorės institucijomis ir organizacijomis, pradedant nuo pirmųjų kibernetinio saugumo pratybų Lietuvoje, baigiant gausybę prizinių laimėjimų gaunančiais išradimais, sukurtais studentų bei dėstytojų jungtinių komandų.

Rask studijas

Fakultetastai pirmasis Lietuvoje ir vienas didžiausių informatikos mokslo krypties studijas siūlančių centrų Lietuvoje, kuriame studijuoja apie 2 tūkst. studentų, paskaitas veda per 150 dėstytojų, o jų gretas kiekvienas metais papildo vis daugiau kviestinių lektorių iš Lietuvoje ir užsienyje įsteigtų įmonių ir institucijų. Fakultetas ne tik džiaugiasi savo sparčiausiai šalyje augančiu studentų skaičiumi, bet ir vystomais moksliniais bei tarpdisciplininiais projektais, kuriuos sėkmingai vykdo su išorės institucijomis ir organizacijomis, pradedant nuo pirmųjų kibernetinio saugumo pratybų Lietuvoje, baigiant gausybę prizinių laimėjimų gaunančiais išradimais, sukurtais studentų bei dėstytojų jungtinių komandų. 

Vizija

Konkurencingas, tarptautiškas Kauno technologijos universiteto padalinys, sėkmingai vykdantis studijas ir mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą prioritetinėse tematikose tvariai ateičiai ir darniai socialinei raidai.  

Fakulteto vizijos siekiama laikantis Universiteto vertybių per tris vertės kūrimo grandines ir prisidedant prie jų tikslų: 

  • Studijų – ugdyti sąmoningus, atsakingus ir kūrybingus aukštos kvalifikacijos informatikos mokslų studijų krypčių specialistus, gebančius spręsti visuomenei ir IT sektoriui aktualius iššūkius. 
  • Mokslo ir inovacijų – kurti ir plėtoti visuomenės poreikius atitinkančias informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių žinias ir technologijas bei perduoti jas studijuojantiesiems, verslui ir viešajam sektoriui. 
  • Organizacijos vystymo – užtikrinti efektyvų Informatikos fakulteto veiklų įgyvendinimą, plėtoti bendradarbiavimą fakulteto viduje ir išorėje bei stiprinti žmogiškųjų išteklių kompetencijas. 

Misija

Užtikrinti Informatikos fakultete vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų kokybę, kurti aplinką, skatinančią tobulėjimą, kūrybiškumą, pasitikėjimą ir bendradarbiavimą. 

  • Visuomenei – ugdyti darnią visuomenę plėtojant inovatyvias informacines technologijas. 
  • Studentams ir klientams – kurti ir perduoti informatikos mokslų žinias bei inovatyvias informacines technologijas, ugdyti gebėjimus kurti ir spręsti iššūkius.  
  • Vienas kitam – bendrauti ir kartu siekti ambicingų tikslų nuolat tobulėjant ir bendradarbiaujant su išorės studijų, mokslo ir IT sektoriaus lyderiais. 

Vertybės

Esame rūpestinga bendruomenė, kuri padeda augti vienas kitam akademinėje aplinkoje, plečiant žinias ir žmogaus supratimą, drąsiai ieškant tiesos ir jos išraiškos būdų, sąžiningai ir greitai tobulėjant, suteikiant galimybę kiekvienam įgyvendinti savo idėjas ir atsakingai bei su įkvėpimu žvelgiant į novatorišką ir technologijų pilną ateitį, prie kurios kūrimo yra suteikiamos galimybės prisidėti.

1977 m. įkurtas fakultetas, tačiau fakulteto ištakų reikia ieškoti žymiai anksčiau: 1958 m. buvo paruoštas pirmasis skaičiavimo technikos specialybės absolventas. Tai patvirtinta faktą, kad Informatikos fakultetas (IF) yra seniausia informatikos mokslo krypties studijas siūlanti įstaiga Lietuvoje. 

Šiuo metu Informatikos fakultete yra penkios katedros du centrai ir labotratorijų centras.

Įvykę renginiai

 

Dekanatas

Jonas Čeponis

Doc. dr. Jonas Čeponis

Dekanas
Mantas Jurgelaitis

Doc. dr. Mantas Jurgelaitis

Studijų prodekanas
Daina Gudonienė

Doc. dr. Daina Gudonienė

Mokslo prodekanė
Romas Šleževičius

Romas Šleževičius

Administravimo vadovas

Įvykiai

 

Partneriai ir bendradarbiavimas