Mobiliųjų aplikacijų aplinkos poveikis vartotojų įsitraukimui (Mobis)

 

Projekto nr.: PP41/1504

Projekto aprašymas:

Spartus išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių naudojimas ir adaptavimas vartotojų tarpe lemia auganti mobiliųjų aplikacijų populiarumą, kuris glaudžiai sietinas su pasikeitusiais vartotojo poreikiais ir elgsena. Mokslinėje literatūroje pripažįstama, jog mobiliosios technologijos turėtų būti ne tik naudojamos, bet ir sudarančios sąlygas vartotojų įsitraukimui, kuris lemtų palankius įmonėms vartotojų sprendimus.
Atsižvelgiant į tai, mokslinis tyrimas grindžiamas nuostata, kad vartotojų pokyčiai atneša naujus iššūkius įmonėms, siekiančioms paveikti vartotojų elgseną mobilioje aplinkoje. Reaguojant į šiuos pokyčius siekiama atsakyti į klausimus, kaip pasitelkiant mobilioje aplinkoje naudojamas mobiliąsias aplikacijas ir jų elementus (jų konfigūracijas) galima sėkmingai įtraukti vartotojus i mobiliųjų aplikacijų naudojimą, lemiantį pageidaujamus vartotojų elgsenos pokyčius.
Mokslinio tyrimo tikslas – identifikuoti mobiliųjų aplikacijų elementų poveikį vartotojų įsitraukimui ir įsitraukimo lemiamai elgsenai.
Siekiant šio tikslo įgyvendinimo, numatomi keturi mokslinio tyrimo etapai:
• Pirmasis etapas skirtas teorinėms mobiliųjų aplikacijų elementų poveikio vartotojų įsitraukimui ir įsitraukimo lemiamai elgsenai studijoms tarpdiscipliniu požiūriu.
• Antrasis etapas grindžiamas pirmame etape atliktais tyrimais ir skirtas teorinių konstruktų modelio pagrindimui, identifikuojant konstruktų dedamųjų tarpusavio sąveikas bei konstruktų atskirų elementų sąsajas.
• Trečiasis etapas skirtas empiriniam parengto modelio tikrinimui, taikant tyrimo metodų trianguliaciją.
• Ketvirtasis etapas skirtas empirinio vertinimo duomenų apibendrinimui bei projekto rezultatų sklaidai.
Įgyvendinant mokslini tyrimą bus pasiekti šie pagrindiniai rezultatai: teoriškai pagrįsti mobiliųjų aplikacijų elementų bei įsitraukimo konstruktai, parengtas integruotas mobiliųjų aplikacijų elementų poveikis vartotojų įsitraukimui ir įsitraukimo lemiamai elgsenai modelis.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-04-03 - 2015-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rimantas Gatautis

Trukmė:
2015 - 2015

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras, Informatikos fakultetas, Realaus laiko kompiuterių sistemų centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku