Bendrybinė sociotechninių rizikų valdymo metodologija ir rizikos laboratorijos KTU sukūrimo prielaidos (RISK-LAB)

 

Projekto nr.: PP41/1514

Projekto aprašymas:

Visose sociotechninės veiklos srityse (politikoje, ekonomikoje, energetikoje, gamyboje, versle, viešajame sektoriuje, karyboje, naujų technologijų diegime, aplinkosaugoje, išmaniųjų daiktų, būstų bei aplinkų kūrime, švietime ir ugdyme, tinklinėse įmonių grupių komunikacijose ir t.t.) susiduriama su įvairiausių rizikų valdymu, situacijų analize, sprendimų parengimu ir priėmimu. Kiekviena sritis išugdo savo specialistus ir sukuria savo rizikų valdymo metodiką. Visos jos skiriasi tiek savo brandumu, tiek veiksenos efektyvumu. Šiuo moksliniu projektu ketinama: l) išanalizuoti bei pateikti unifikuotą bendrybinę rizikų valdymo metodologiją, 2) atlikti pilotinius sukurtos metodologijos modeliavimus taikant neapibrėžtų pažintinių planų metodą,·3) sukurti funkcinius ir struktūrinius pagrindus multidisciplininiams rizikų valdymo įgūdžiams diegti KTU bendruomenei, viešajam ir privačiam sektoriui (atviros prieigos intrauniversitetinis klasteris KTU „Santakos“ slėnio infrastruktūros bazėje) ir 4) pateikti motyvuotą pasiūlymą sukurti atviros prieigos intermodalinę RISK-LAB struktūrą, skirtą Lietuvos ir kitų šalių universitetų, įvairių kitų suinteresuotų institucijų, įvairių socialinių grupių bei atskirų piliečių rizikų valdymo srities interesams tenkinti.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-04-03 - 2015-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Aistė Balžekienė

Trukmė:
2015 - 2015

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Realaus laiko kompiuterių sistemų centras, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku