Modulių konsultacijos arba tutoriaus veikla fakultete

Svarbiausi

Sunkiai sekasi studijos? Reikalingos modulio konsultacijos ar pagalba atliekant semestro užduotis? Rinkis tutorių ir pagilink savo žinias! Šį semestrą organizuojamos Matematikos, Fizikos, Tikimybių teorijos ir statistikos, Chemijos, Ekonometrijos, Statikos ir kinematikos, Objektinio programavimo ir Informacinių technologijų modulių konsultacijos. Jas veda ne tik dėstytojai, bet ir gabūs studentai lietuvių, anglų arba rusų kalbomis kelis kartus per savaitę. Peržiūrėk tutorių tvarkaraštį KTU Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) ir atvyk į konsultaciją.

Tutorių konsultacijų grafikas

O jeigu studijos lengvos ir nori padėti kitiems, pats tapk tutoriumi! Kokia nauda? Geros emocijos, pagerinti studentų akademiniai įgūdžiai, nauji kontaktai ir draugai, pažymėjimas apie aktyvią veiklą universitete! Šiuo metu ieškomi tutoriai šiems moduliams: Algoritmų sudarymas ir analizė, Skaitmeninės logikos pradmenys, Programavimo kalbų teorija, Programų sistemų analizės ir projektavimo įrankiai. Gali siūlyti ir kito modulio konsultacijas! Pasiūlymų laukiame iki gegužės 30 d.

Jei turi daugiau klausimų, kreipkis į KTU Mentorystės programos koordinatorę Moniką Pavalkytę arba Informatikos fakulteto Tarptautinių ryšių koordinatorę Gintarę Lukoševičiūtę.

Daugiau informacijos apie tutorystę, jos naudą ir kitas mentorystės formas rasi čia.


Do you need some help for a particular subject or semester tasks? Choose a tutor and deepen your knowledge! During this semester Kaunas University of Technology (KTU) provides consultations for Mathematics, Physics, Theory of Probability and Statistics, Chemistry, Econometrics, Statics and Kinematics, Object-Oriented Programming and Information Technology. Individual and group consultations are given by lecturers and students in English, Russian or Lithuanian. Check the schedule of tutors on the KTU Academic Information System (AIS) and come to the consultation!

Schedule of tutor consultations

If your studies are going well and you are willing to help other students, be a tutor! What are benefits? Good emotions, improved students‘ academic skills, new contacts and friends, the certificate of activities at the University!

Currently we are searching for tutors for the following subjects: Design and Analysis of Computer Algorithms and The First Principles of Digital Logic. You can offer a consultation for another subject as well! We are waiting for proposals until May 30th, 2018.

If you have more questions, please contact Monika Pavalkytė, the Coordinator of the programme, or Gintarė Lukoševičiūtė, International Relations Coordinator at the Faculty of Informatics.

Find out more about tutoring, its benefits and mentoring in here.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku